Riešenie problémov s technológiou AirPlay a zrkadlením AirPlay z iPhonu, iPadu a iPodu touch

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak máte jeden z nasledujúcich problémov:

 • V iPhone, iPade alebo iPode touch sa nezobrazuje ikona AirPlay.
 • Pri používaní technológie AirPlay alebo zrkadlenia AirPlay sa vyskytujú problémy s výkonom.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

 • Skontrolujte, či je v zariadení so systémom iOS nainštalovaný najnovší softvér.
 • Skontrolujte, či je v zariadení Apple TV nainštalovaný najnovší softvér.
 • Skontrolujte, či je v zariadení so systémom iOS zapnuté rozhranie Wi-Fi. V zariadení so systémom iOS prejdite do ponuky Nastavenia > Wi-Fi a zapnite rozhranie Wi-Fi.
 • Pripojte všetky zariadenia s podporou technológie AirPlay k rovnakej Wi-Fi sieti.
  V zariadení Apple TV prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > General (Všeobecné) > Network (Sieť) a skontrolujte, ku ktorej Wi-Fi sieti je pripojené. V zariadení so systémom iOS klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi a skontrolujte, či je pripojené k rovnakej sieti ako zariadenie Apple TV.
 • Pri používaní priameho pripojenia pomocou technológie AirPlay môže zariadenie so systémom iOS streamovať do zariadenia Apple TV bez toho, aby sa muselo najskôr pripojiť k rovnakej Wi-Fi sieti. Zistite, či vaše zariadenie so systémom iOS môže používať priame pripojenie pomocou technológie AirPlay.

Ak sa nezobrazuje ikona AirPlay

Uistite sa, že ste postupovali podľa pokynov v článkoch Používanie technológie AirPlay a Zrkadlenie AirPlay.

Ak sa ikona AirPlay  stále nezobrazuje, skúste vykonať jeden z týchto krokov:

 • Ak sa pokúšate prostredníctvom technológie AirPlay alebo zrkadlenia AirPlay prehrávať obsah v zariadení Apple TV, skontrolujte, či je technológia AirPlay zapnutá aj v zariadení Apple TV. Technológiu AirPlay môžete v zariadení Apple TV zapnúť alebo vypnúť v ponuke AirPlay: Settings (Nastavenia)> AirPlay.
 • Vo všetkých zariadeniach, ktorých sa daný problém týka, skontrolujte internetové alebo sieťové pripojenie.
  • Niektoré typy obsahu vyžadujú pripojenie na internet na autorizáciu prehrávania. Ak vaša sieť nie je pripojená na internet, funkcie technológie AirPlay môžu byť obmedzené.
 • Ak sa technológiu AirPlay pokúšate používať z aplikácie od iného výrobcu alebo z webovej stránky v aplikácii Safari v zariadení so systémom iOS, skontrolujte, či daná aplikácia alebo webová stránka podporuje technológiu AirPlay (ďalšie informácie vám poskytnú vývojári danej aplikácie alebo webovej stránky).

Riešenie problémov s výkonom pri používaní technológie AirPlay alebo zrkadlenia AirPlay

Ak pri používaní technológie AirPlay alebo zrkadlenia AirPlay dochádza k prerušovanému prehrávaniu alebo výraznému oneskoreniu prenosu údajov prostredníctvom siete, môže to byť spôsobené slabým Wi-Fi pripojením, rušením alebo vzdialenosťou medzi smerovačom Wi-Fi a zariadením so systémom iOS, zariadením Apple TV alebo základňou AirPort Express.

Vyskúšajte tieto odporúčania:

 • Skontrolujte, či sa iné zariadenia nepokúšajú v rovnakom čase streamovať obsah do rovnakého zariadenia Apple TV.
 • Skontrolujte, či sa vo vašom smerovači Wi-Fi používajú odporúčané nastavenia zabezpečujúce najlepší výkon.
 • Niektoré externé zariadenia, ako sú napríklad mikrovlnné rúry a detské monitory, môžu rušiť Wi-Fi sieť. Skúste takéto zariadenia presunúť alebo vypnúť.
 • Ak je to možné, umiestnite smerovač Wi-Fi do rovnakej miestnosti ako zariadenie so systémom iOS a zariadenie Apple TV.
 • Ak je vaša bezdrôtová sieť totožná s vašou drôtovou sieťou, skúste zariadenie Apple TV pripojiť k smerovaču prostredníctvom rozhrania Ethernet namiesto rozhrania Wi-Fi.
 • Ak je váš smerovač Wi-Fi vybavený vonkajšou anténou, skontrolujte, či je správne pripojená a či je v dobrom stave.
 • Pomocou príručky na riešenie problémov s Wi-Fi sieťou odstráňte rušenie a ďalšie problémy.

 

Ak používate aplikáciu iTunes, pozrite si tieto pokyny na riešenie problémov.

Dátum zverejnenia: