Ak sa iPhone nedá zapnúť alebo je zamrznutý

Prečítajte si, ako postupovať, ak má iPhone zamrznutú obrazovku, prípadne ak nereaguje na dotyky alebo sa po zapnutí zasekne.

Obrazovka je čierna alebo nereaguje

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Na iPhone 8 alebo novšom vrátane iPhonu SE (2. a 3. generácia)

 1. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
 2. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti.
 3. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.
  Animácia iPhonu so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo na zvýšenie hlasitosti, potom na tlačidlo na zníženie hlasitosti a potom na bočné tlačidlo.
 4. Ak sa telefón nezapne, vykonaním týchto krokov skontrolujte hardvér a nabite telefón. Nabíjanie môže vyžadovať až hodinu.
 5. Ak sa telefón ani potom nezapne, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Na iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus

 1. Stlačte bočné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  iPhone so šípkami ukazujúcimi na bočné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
 2. Ak sa telefón nezapne, vykonaním týchto krokov skontrolujte hardvér a nabite telefón. Nabíjanie môže vyžadovať až hodinu.
 3. Ak sa telefón ani potom nezapne, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Na iPhone 6s alebo staršom vrátane iPhonu SE (1. generácia)

 1. Stlačte tlačidlo Domov a bočné alebo horné tlačidlo a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
 2. Ak sa telefón nezapne, vykonaním týchto krokov skontrolujte hardvér a nabite telefón. Nabíjanie môže vyžadovať až hodinu.
 3. Ak sa telefón ani potom nezapne, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak sa iPhone zapne, no počas spúšťania sa zasekne

Ak sa počas spúšťania dlho zobrazuje logo Apple alebo červená, prípadne modrá obrazovka, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Pripojte iPhone k počítaču. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Finder. Na PC alebo na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes. Zistite, ktorú verziu systému macOS na Macu používate.
 2. Na počítači vyberte svoj iPhone.
 3. Kým je iPhone pripojený, vykonajte tento postup:
  • Na iPhone 8 alebo novšom vrátane iPhonu SE (2. a 3. generácia): Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Potom stlačte a podržte bočné tlačidlo.

   Animácia iPhonu so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo na zvýšenie hlasitosti, potom na tlačidlo na zníženie hlasitosti a potom na bočné tlačidlo.
  • Na iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus: Súčasne stlačte a podržte bočné tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti.
   iPhone so šípkami ukazujúcimi na tlačidlo na zníženie hlasitosti a bočné tlačidlo.
  • Na iPhone 6s alebo staršom vrátane iPhonu SE (1. generácia): Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Domov a bočné alebo horné tlačidlo.
 4. Držte tlačidlá stlačené, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  iPhone so zobrazenou obrazovkou režimu zotavovania.
 5. Keď sa zobrazí možnosť obnovenia alebo aktualizovania, vyberte Aktualizovať.
  Okno Findera s výzvou na aktualizáciu alebo obnovenie iPhonu. Je vybratá možnosť Aktualizovať.
 6. Počítač stiahne softvér pre vaše zariadenie. Ak bude proces trvať dlhšie ako 15 minút, zariadenie ukončí režim zotavovania. Zopakujte kroky 2 až 4.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc

Dátum zverejnenia: