iPhone, iPad alebo iPod touch sa nedá zapnúť alebo nereaguje

Prečítajte si, ako postupovať, ak na zariadení zamrzne obrazovka, ak zariadenie nereaguje na dotyk alebo sa po zapnutí zasekne.

Obrazovka je čierna alebo nereaguje

Ak je obrazovka čierna alebo nereaguje, môže byť potrebné vynútiť reštartovanie zariadenia. Vynútením reštartovania sa nevymaže obsah uložený v zariadení. Reštartovanie zariadenia môžete vynútiť, aj keď je obrazovka čierna alebo zariadenie nereaguje na stláčanie tlačidiel. Postupujte takto:

 • Modely iPadu, ktoré nemajú tlačidlo Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Potom stlačte vypínacie tlačidlo a držte ho stlačené, kým sa zariadenie nereštartuje.
 • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, kým sa nezobrazí logo Apple.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte horné (alebo bočné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti, až kým sa nezobrazí logo Apple.
 • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte tlačidlo Domov spolu s horným (alebo bočným) tlačidlom aspoň 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Zariadenie sa stále nezapína alebo nespúšťa

Pripojte zariadenie ku zdroju napájania a nechajte ho aspoň hodinu nabíjať.

Po niekoľkých minútach by sa mala zobraziť obrazovka nabíjania. 

 

Ak sa obrazovka nabíjania nezobrazí ani po hodine alebo ak sa zobrazuje obrazovka s výzvou na pripojenie zariadenia ku zdroju napájania, skontrolujte konektor, USB kábel a napájací adaptér. Uistite sa, že všetko je správne zapojené a nie je znečistené ani poškodené. Môže byť potrebné vyskúšať iný USB kábel alebo napájací adaptér.

 

Ak sa zariadenie stále nedá zapnúť, pozrite si ďalšie kroky.

Zariadenie sa zapne, ale proces spustenia sa nedokončí

Ak sa počas spúšťania dlho zobrazuje logo Apple alebo červená, prípadne modrá obrazovka, vyskúšajte tieto kroky:

 1. Pripojte zariadenie k počítaču. Na Macu so systémom macOS Catalina 10.15 otvorte Finder. Na Macu so systémom macOS Mojave 10.14 či starším alebo na PC otvorte iTunes.
 2. Na počítači vyhľadajte zariadenie.
 3. Počas toho, ako je zariadenie pripojené, použite tento postup:
  • Modely iPadu, ktoré nemajú tlačidlo Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte horné tlačidlo a podržte ho, kým sa zariadenie nezačne reštartovať. Ďalej držte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie neprepne do režimu zotavovania.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo iPod touch (7. generácia): Naraz podržte horné (alebo bočné) tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Naraz podržte tlačidlo Domov a horné (alebo bočné) tlačidlo. Držte ich, až kým sa nezobrazí obrazovka režimu zotavovania.
 4. Keď sa zobrazí možnosť obnovenia alebo aktualizovania, vyberte možnosť Aktualizovať. Počítač sa pokúsi preinštalovať systém iOS alebo iPadOS bez vymazania vašich dát.

Počítač stiahne softvér pre vaše zariadenie. Ak tento proces trvá viac než 15 minút, zariadenie ukončí režim zotavovania a budete musieť zopakovať kroky 2 a 3.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc

Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple:

 • Čierna obrazovka sa zobrazuje aj po nabití zariadenia, jeho vynútenom reštartovaní alebo vykonaní krokov v tomto článku.
 • Zobrazuje sa čierna obrazovka, no na zariadení fungujú upozornenia, zvuky aj vibrácie.
 • Obrazovka zostáva čierna, no zariadenie pri zapnutí zvuku a pripojení ku zdroju napájania vydáva cvrlikavé zvuky.
 • Obrazovka je zapnutá, no nereaguje na klepnutie, potiahnutie ani iné gestá. 
 • Nedá sa vynútiť reštartovanie zariadenia, pretože je poškodené alebo zaseknuté tlačidlo.
 • Na zariadení sa stále zobrazuje logo Apple alebo jednofarebná obrazovka, alebo ho iTunes nerozpoznáva.
Dátum zverejnenia: