Ako systémy iOS a macOS uvádzajú kapacitu úložiska

Kapacita úložiska uvedená v špecifikáciách produktu sa môže líšiť od kapacity, ktorú uvádza iPhone, iPad, iPod alebo Mac.

Špecifikácie produktu používajú desiatkovú sústavu

Výrobcovia úložných zariadení merajú kapacitu úložiska v desiatkovej sústave (základ 10). Preto sú súčasťou balenia produktu a online špecifikácií takéto informácie:

1 GB = 1 miliarda bajtov a 1 TB = 1 bilión bajtov. Skutočná kapacita po formátovaní je menšia.

Časť kapacity úložiska každého úložného zariadenia vrátane iPhonu, iPadu, iPodu a Macu zaberá jeho formátovanie. Ďalší úložný priestor potom zaberá napríklad operačný systém nainštalovaný v zariadení.

Systémy iOS a macOS používajú desiatkovú sústavu

Operačný systém iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu uvádza kapacitu úložiska v desiatkovej sústave (základ 10), v ktorej 1 GB zodpovedá 1 miliarde bajtov. Ide o rovnaký typ sústavy, aký sa používa na balení produktu a v jeho špecifikáciách.

Systém iOS 10 a starší, Mac OS X Leopard a starší, Microsoft Windows a watchOS používajú dvojkovú sústavu (základ 2), v ktorej 1 GB zodpovedá 1 073 741 824 bajtom. Rozdiel medzi desiatkovou a dvojkovou sústavou je dôvodom, prečo sa kapacita úložiska uvádzaná zariadením líši od kapacity uvedenej na balení alebo v špecifikáciách produktu.

Ďalšie informácie

Aplikácia Disková utilita môže takisto uvádzať mierne odlišnú kapacitu úložiska, a to predovšetkým pri diskoch SSD a flashovom úložisku, ktoré využívajú časť kapacity na partíciu EFI, partíciu na obnovenie, bloky na vyrovnávanie opotrebenia, oblasť medzipamäte zápisu, metadáta, záložné bloky, chybné bloky vzniknuté používaním a chybné bloky vzniknuté pri výrobe.

Informácie o správe úložiska vo svojich zariadeniach nájdete v nasledujúcich článkoch:

Dátum zverejnenia: