Tlač z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou technológie AirPrint

Prečítajte si informácie o tlači z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch na tlačiarni podporujúcej technológiu AirPrint.

Skôr než začnete

  • Overte si, či vaša tlačiareň podporuje technológiu AirPrint. Podrobné informácie získate od výrobcu tlačiarne.
  • Skontrolujte, či sú iPhone, iPad alebo iPod touch a tlačiareň pripojené k tej istej Wi-Fi sieti a či ste v jej dosahu.


Tlač pomocou technológie AirPrint

  1. Otvorte apku, z ktorej chcete tlačiť.
  2. Možnosť tlače nájdete tak, že v aplikácii klepnete na ikonu zdieľania (ikona odpovede alebo ikona zdieľania), prípadne na ikonu .
  3. Rolujte nadol a klepnite na ikonu ikona tlačiarne alebo na položku Tlačiť. Ak možnosť tlače nemôžete nájsť, pozrite si používateľskú príručku alebo sekciu pomoci danej aplikácie. Nie všetky apky podporujú technológiu AirPrint.
  4. Klepnite na položku Vybrať tlačiareň a vyberte tlačiareň podporujúcu technológiu AirPrint
  5. Vyberte počet kópií alebo iné možnosti, ako napríklad konkrétne strany, ktoré chcete vytlačiť.
  6. Klepnite na tlačidlo Tlačiť v pravom hornom rohu.

Zobrazenie alebo zrušenie tlačovej úlohy

Tlačové úlohy môžete počas tlače zobraziť alebo zrušiť pomocou prepínača apiek.

Zobrazenie tlačovej úlohy

Ak chcete zobraziť tlačovú úlohu, otvorte prepínač apiek a klepnite na položku Centrum tlače.

Zrušenie tlačovej úlohy

Ak chcete zrušiť tlačovú úlohu, otvorte prepínač apiek, klepnite na Centrum tlače a potom klepnite na Zrušiť tlač.


Technológiu AirPrint možno používať s Wi-Fi alebo káblovým sieťovým pripojením. Zariadenia AirPrint pripojené k USB portu základne Apple AirPort alebo AirPort Time Capsule, alebo k počítaču prostredníctvom pripojenia Bluetooth, nemôžu používať technológiu AirPrint.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: