Používanie protokolu Multipath TCP na vytvorenie záložných pripojení pre systém iOS

Ak ste správca siete, môžete použiť protokol Multipath TCP spolu so systémom iOS na zosilnenie pripojenia k vášmu cieľovému hostiteľovi. 

Systém iOS podporuje protokol Multipath TCP (MPTCP) a umožňuje iPhonu alebo iPadu vytvoriť záložné pripojenie TCP k cieľovému hostiteľovi pomocou mobilného dátového pripojenia.

Správcovia sietí zrejme budú mať záujem využiť protokol MPTCP. Zákazníci s bežnou domácou sieťou nemajú dôvod používať protokol MPTCP.

O protokole Multipath TCP

Protokol MPTCP predstavuje súpravu rozšírení protokolu TCP (protokol riadenia prenosu). Protokol MPTCP umožňuje klientovi pripojenie k tomu istému cieľovému hostiteľovi viacerými pripojeniami prostredníctvom rôznych sieťových adaptérov. Vďaka tomu vzniknú silné a efektívne dátové pripojenia medzi hostiteľmi, ktoré je možné využiť v existujúcich sieťových infraštruktúrach. 

Protokol Multipath TCP vo vašom iPhone alebo iPade

iPhone a iPad používajú protokol MPTCP spolu s aktívnym mobilným dátovým pripojením na dvojaké pripojenie:

  • primárne pripojenie TCP cez Wi-Fi sieť,
  • záložné pripojenie cez mobilnú dátovú sieť.

Ak Wi-Fi sieť prestane byť k dispozícii alebo nereaguje, systém iOS použije mobilné dátové pripojenie.

MPTCP používa vo voľbách TCP pole 30, ktoré organizácia IANA (Internet Assigned Number Authority) vyhradila na tento účel. Ak niektoré zo sprostredkujúcich zariadení, napríklad smerovače alebo prepínače, nepodporujú dátový prenos medzi zariadením so systémom iOS a serverom prostredníctvom protokolu MPTCP, systém iOS vytvorí štandardné pripojenie TCP.

Ak napríklad Siri položíte otázku, pokúsi sa vytvoriť pripojenie MPTCP prostredníctvom Wi-Fi siete. V prípade úspešného pripojenia vytvorí Siri záložné pripojenie cez mobilnú dátovú sieť. Ak Wi-Fi sieť prestane byť k dispozícii alebo nepracuje spoľahlivo, protokol MPTCP prepne okamžite a bez toho, aby to používateľ spozoroval, na mobilné dátové pripojenie.

Zapnutie protokolu MPTCP v sieti

Protokol MPTCP funguje v existujúcich sieťach. Ak sieť nepodporuje protokol MPTCP, klient používa štandardné pripojenia TCP. Správcovia sietí však musia skontrolovať politiky brán firewall a zabezpečiť, aby všetky zariadenia na trase povoľovali prechod dát poľa 30 vo voľbách protokolu TCP v nezmenenej podobe.

Mnohé komerčné smerovače nahrádzajú neznáme voľby protokolu TCP dátami NOOP. Obráťte sa na svojho dodávateľa, ktorý vám vysvetlí, ako zapnúť voľby protokolu TCP.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: