Zámok aktivácie pre iPhone, iPad a iPod touch

Súčasťou služby Nájsť je funkcia Zámok aktivácie, ktorá bráni iným osobám v používaní vášho iPhonu, iPadu, iPodu touch, ak dôjde k jeho strate alebo odcudzeniu. Zámok aktivácie sa v určitých zariadeniach automaticky zapne po zapnutí služby Nájsť môj [zariadenie].

Zámok aktivácie na iPade a iPhone

Zámok aktivácie ochráni vaše zariadenie, aj keď sa dostane do nesprávnych rúk, a zvyšuje šance, že ho získate späť. Aj keď svoje zariadenie na diaľku vymažete, funkcia Zámok aktivácie môže i naďalej brániť ostatným v opätovnej aktivácii zariadenia bez vášho povolenia. Stačí, ak necháte službu Nájsť môj [zariadenie] zapnutú a budete si pamätať svoj účet Apple ID a heslo. 

Ak máte v hodinkách Apple Watch systém watchOS 2 a novší, môžete ich chrániť pomocou funkcie Zámok aktivácie. Ochrana funkciou Zámok aktivácie je dostupná aj pre Macy, ktoré sú vybavené systémom macOS Catalina a bezpečnostným čipom Apple T2.

Funguje to takto

Ak službu Nájsť môj [zariadenie] zapnete na iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch alebo v počítači Mac, ktorý je vybavený bezpečnostným čipom Apple T2, vaše Apple ID sa bezpečne uloží na aktivačné servery spoločnosti Apple a prepojí sa s vaším zariadením. Od tohto okamihu nebude možné vypnúť službu Nájsť, vymazať zariadenie ani ho znova aktivovať a používať bez zadania hesla účtu Apple ID alebo zariadenia.

Zámok aktivácie sa automaticky zapne po nastavení služby Nájsť.

Ako postupovať pri strate alebo krádeži zariadenia

Ak svoje zariadenie stratíte alebo budete mať podozrenie, že vám ho niekto ukradol, okamžite ho v aplikácii Nájsť označte ako stratené.

Možnosť Označiť ako stratené uzamkne obrazovku pomocou kódu a umožní vám na displeji zobraziť vlastnú správu s telefónnym číslom, aby ste zariadenie mohli získať späť. V prípade potreby môžete svoje zariadenie vymazať na diaľku. Vlastná správa sa bude zobrazovať aj potom, ako sa zariadenie vymaže.

Funkcia Zámok aktivácie je neustále spustená na pozadí, čo sťažuje neoprávnené používanie alebo predaj vášho strateného zariadenia. Každého, kto zariadenie nájde, režim Stratené jasne informuje o tom, že zariadenie stále patrí vám a bez vášho hesla ho nie je možné znova aktivovať.

Ak chcete zariadenie označiť ako stratené, prihláste sa na stránke icloud.com/find. Alebo použite aplikáciu Nájsť:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Klepnite na tab Zariadenia a zo zoznamu vyberte požadované zariadenie.
 3. V časti Označiť ako stratené klepnite na položku Aktivovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa vaše zariadenie stratí alebo vám ho ukradnú. Ak sa na váš iPhone vzťahuje program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, toto krytie sa uplatní len v prípade, že je v čase straty alebo krádeže na zariadení povolená služba Nájsť môj iPhone.

Ako postupovať, ak zabudnete svoje Apple ID alebo heslo

Vaše Apple ID je účet, pomocou ktorého sa prihlasujete do všetkých služieb spoločnosti Apple. Apple ID je zvyčajne vaša e-mailová adresa. Ak zabudnete svoje Apple ID, môžeme vám ho pomôcť zistiť.

Ak zabudnete heslo, môžete ho resetovať prostredníctvom zariadenia alebo stránky účtu Apple ID.

Ak nemôžete zistiť svoje Apple ID ani resetovať heslo, stratíte prístup k svojmu účtu a možno nebudete môcť používať ani znova aktivovať svoje zariadenie. Zabrániť tomu môžete pravidelnou návštevou stránky svojho účtu Apple ID a následnou kontrolou a aktualizáciou informácií vo svojom účte.

Kontrola funkcie Zámok aktivácie pred kúpou zariadenia od iného používateľa

Pri nákupe iPhonu, iPadu alebo iPodu touch od niekoho iného než od spoločnosti Apple alebo autorizovaného predajcu produktov Apple sa uistite, že bolo zariadenie vymazané a už nie je prepojené s účtom predchádzajúceho vlastníka. Spýtajte sa predávajúceho, či vypol funkciu Zámok aktivácie. Potom postupujte takto:

 1. Zapnite zariadenie a potiahnutím prsta ho odomknite.
 2. Ak sa zobrazí zamknutá obrazovka s výzvou na zadanie hesla alebo plocha, zariadenie nebolo vymazané. Požiadajte predávajúceho, aby zariadenie úplne vymazal v menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Nepreberajte žiadny použitý iPhone, iPad ani iPod touch, kým nebol vymazaný.
 3. Začnite proces nastavovania zariadenia.
 4. Ak sa zobrazí výzva na zadanie účtu Apple ID a hesla predchádzajúceho majiteľa, zariadenie je stále prepojené s jeho účtom. Odovzdajte zariadenie predávajúcemu a požiadajte ho o zadanie hesla. Ak predchádzajúci majiteľ nie je k dispozícii, môže zariadenie zo svojho účtu odstrániť tak, že sa prihlási na stránke icloud.com/find. Nepreberajte žiadny použitý iPhone, iPad ani iPod touch, kým nebude odstránený z účtu predchádzajúceho majiteľa.

To, že zariadenie je pripravené na použitie, spoznáte tak, že sa pri prvom zapnutí zobrazí výzva „Nastavte iPhone“, „Nastavte iPad“ alebo „Nastavte iPod“.

Ak si kúpite zariadenie, ktoré je stále prepojené s účtom predchádzajúceho majiteľa, čo najskôr ho kontaktujte a požiadajte ho, aby zariadenie vymazal a odstránil ho zo svojho účtu. Prečítajte si, ako postupovať pri odstránení zariadenia z účtu predchádzajúceho majiteľa.

Skôr ako svoje zariadenie niekomu odovzdáte alebo ho odošlete na opravu

Skôr ako svoje zariadenie niekomu odovzdáte alebo ho odošlete na opravu, nezabudnite v ňom vypnúť službu Nájsť môj [zariadenie]. V opačnom prípade bude zariadenie zamknuté. Osoba, ktorej zariadenie poskytnete, ho nebude môcť riadne používať, a technici spoločnosti Apple nebudú môcť vykonať servisné opravy. Jednoducho sa odhláste z iCloudu a potom vymažte celý obsah a nastavenia. Tým sa zariadenie úplne vymaže, odstráni sa z vášho účtu Apple ID a vypne sa služba Nájsť.

V systéme iOS 10.3 alebo novšom:

 1. Klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno].
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Odhlásiť sa. 
 3. Zadajte heslo svojho Apple ID a klepnite na položku Vypnúť.
 4. Vráťte sa do aplikácie Nastavenia.
 5. Klepnite na položky Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia.

V systéme iOS 10.2 alebo staršom:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > iCloud.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položky Odhlásiť sa > Odhlásiť sa.
 3. Klepnite na položku Vymazať z iPhonu a zadajte heslo.
 4. Vráťte sa do aplikácie Nastavenia.
 5. Klepnite na položky Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia.
   

Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako postupovať pri predaji alebo odovzdaní svojho zariadenia, prípadne pri jeho odoslaní na servis.

Dátum zverejnenia: