Ako sa fakturujú nákupy v obchode iTunes Store

Nákup v obchode iTunes Store, App Store alebo Apple Books sa na váš účet fakturuje v čase transakcie alebo krátko po nej.

Všetky nákupy sa fakturujú použitím spôsobu platby zadaného pri vytváraní účtu Apple ID, pokiaľ nepoužijete darčekové karty alebo kredity na nákup obsahu.

V závislosti od spôsobu platby, ktorý pre transakciu použijete, môže spoločnosť Apple predautorizovať čiastku až do výšky celkovej ceny objednávky. Objednávka sa tiež môže autorizovať a fakturovať v rámci jednej nákupnej relácie prírastkovo, takže sa vo vašom fakturačnom výpise zobrazí ako viacero objednávok. Prečítajte si, ktoré spôsoby platby možno používať v obchodoch iTunes Store, App Store a Apple Books.

Ak máte darčekové karty alebo kredity na nákup obsahu

Ak na úhradu transakcie použijete darčekovú kartu, čiastka sa odpočíta v čase uskutočnenia transakcie.

Pri nákupe sa kredity na nákup obsahu použijú ako prvé, pokiaľ je hodnota kupovanej položky nižšia alebo rovnaká ako hodnota kreditov. Darčekové karty sa použijú ako ďalšie. Ak má darčeková karta nižšiu hodnotu, ako je celková cena nákupu, zvyšok sa uhradí prostredníctvom evidovaného spôsobu platby.

Ak nemáte žiadne kredity na nákup obsahu ani darčekové karty, celý nákup sa uhradí prostredníctvom evidovaného spôsobu platby.

Keď položku niekomu darujete, nepoužijú sa žiadne kredity. Celý nákup sa bude fakturovať použitím evidovaného spôsobu platby.

Nákupy v rámci Rodinného zdieľania

Ak ste členom Rodinného zdieľania, všetky vaše nákupy sa fakturujú na účet organizátora rodiny, pokiaľ nepoužijete darčekovú kartu alebo nemáte v príslušnom obchode kredit. V takom prípade sa váš kredit v obchode použije na úhradu čo najväčšej časti fakturovanej čiastky. Ak na úhradu celej čiastky nepostačuje, zvyšok sa bude fakturovať použitím spôsobu platby organizátora rodiny.

Kredit v obchode iTunes Store sa nezdieľa s ostatnými členmi rodiny. Ak má organizátor rodiny na účte kredit a iný člen rodiny si niečo kúpi, cena danej položky sa neodpočíta z kreditu organizátora v obchode iTunes Store, ale bude sa fakturovať použitím spôsobu platby, ktorý má organizátor evidovaný.

Organizátor rodiny dostáva potvrdenia všetkých nákupov členov rodiny.

Prečítajte si viac o zdieľaní nákupov v obchodoch iTunes, Apple Books a App Store prostredníctvom Rodinného zdieľania.

Ďalšia pomoc s fakturáciou

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: