Účtovanie nákupov v App Store a iTunes Store

Keď si kúpite niečo pomocou účtu·Apple ID, nákup sa uhradí vaším spôsobom platby buď v čase zakúpenia, alebo o niekoľko dní.

Zoskupovanie nákupov

Niektoré nákupy môžu byť zoskupené do jednej platby, takže ak nejakú platbu nespoznávate, pozrite si históriu nákupov. Môžete tiež pohľadať účtenky v e-mailovom účte, ktorý je priradený k vášmu účtu Apple ID.

Ak ste v Európe, nákupy možno nebudú zoskupené. Závisí to od vašej krajiny alebo oblasti.

Jedna položka

História nákupov v iPhone zobrazujúca jedno zakúpené predplatné.

Niektoré nákupy a predplatné sa účtujú samostatne.

Zoskupené položky

História nákupov v iPhone zobrazujúca niekoľko nákupov na jednej faktúre vrátane filmu, niekoľkých skladieb a nejakých aplikácií.

Nákupy, ktoré ste uskutočnili v App Store, iTunes Store alebo v iných službách spoločnosti Apple, môžu byť zoskupené v jednej faktúre.


Spôsob platby, ktorým vykonaná úhrada

Spoločnosť Apple sa pokúsi uskutočniť úhrady z vašich spôsobov platby v nasledujúcom poradí:

  1. Ak máte zostatok na účte Apple ID, Apple sa pokúsi uhradiť celú sumu na faktúre pomocou zostatku na účte Apple ID.
  2. Ak zostatok na účte Apple ID nemáte alebo tento zostatok nestačí na zaplatenie celej sumy na faktúre, Apple sa pokúsi uskutočniť úhradu vaším primárnym spôsobom platby. Primárny spôsob platby je ten, ktorý máte uvedený úplne hore na stránke Spravovať platby.
  3. Ak bude nejaký problém s primárnym spôsobom platby alebo ak pomocou primárneho spôsobu platby nie je možné uhradiť celú zostávajúcu sumu, Apple sa pokúsi uskutočniť úhradu ďalšími spôsobmi platby podľa poradia zhora nadol. Keď bude nejaký problém so spôsobom platby, na stránke Spravovať platby sa vedľa neho zobrazí červený text.

iPhone zobrazujúci viacero spôsobov platby, pričom v jednom z nich sa vyskytuje chyba, a iPhone zobrazujúci históriu nákupov s nákupom, ktorý sa čiastočne uhradil zo zostatku na účte Apple ID a čiastočne niektorým evidovaným spôsobom platby. Keďže sa primárnym spôsobom platby nepodarilo vykonať celú úhradu, zvyšná suma bola po odpočítaní úhrady pomocou zostatku na účte Apple ID uhradená druhým spôsobom platby v zozname.

Ak sa nákup nepodarí uhradiť žiadnym evidovaným spôsobom platby, záporný zostatok sa zaúčtuje na váš účet Apple ID. Ďalšie nové nákupy a aktualizácie aplikácií budete môcť vykonávať až po aktualizovaní spôsobov platby. Po aktualizovaní spôsobov platby sa záporný zostatok okamžite uhradí aktualizovaným spôsobom platby.

Ak zmeníte primárny spôsob platby, nákupy, za ktoré ste ešte nezaplatili, sa uhradia spôsobom platby, ktorý bol v čase autorizácie nákupov nastavený ako primárny.

Viac informácií o úhradách zo zostatku na Apple ID

Predplatné sa nedá uhradiť z účtu Apple ID. Zostatkom na Apple ID sa nebude dať platiť ani v týchto situáciách:

  • Keď si člen rodiny v skupine Rodinného zdieľania niečo kúpi, na úhradu sa použije jeho zostatok na osobnom účte Apple ID. Keď na ňom nie je dostatočný zostatok na úhradu nákupu, zvyšná suma sa uhradí primárnym spôsobom platby nastaveným v účte Apple ID organizátora rodiny.
  • Ak z účtu Apple ID darujete peniaze, aplikáciu alebo iné položky, zostatok na ňom sa vôbec nepoužije a nákup bude uhradený primárnym spôsobom platby.


Ďalšia pomoc s fakturáciou

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: