Spôsob účtovania apiek, obsahu a predplatného od spoločnosti Apple

Zistite, ktorý spôsob platby sa použije na úhradu predplatného, napríklad úložiska iCloud alebo položiek z App Storu, iTunes Storu, Apple Books či apky Apple TV. Súčasne sa môže naúčtovať viac ako jeden nákup.

Do jednej platby môže byť zoskupených viac položiek

Pri nákupe položiek alebo úhrade predplatného sa suma naúčtuje cez nastavený spôsob platby ihneď pri nákupe alebo až o niekoľko dní.

Ak platbu nespoznávate, pozrite si históriu nákupov a zistite, či do jednej platby nebolo zoskupených viac položiek. Alebo si pozrite doklad, ktorý ste dostali e-mailom, či nebolo do jednej platby zahrnutých viac nákupov. 

V Európe sa nákupy nemusia zoskupovať.

     iPhone so zobrazenými nákupmi, ktoré zahŕňajú skladby, apku a knihu a sú spojené do jednej platby.


Ak sa zobrazuje nespracovaná platba malej sumy

Ak si aktualizujete fakturačné údaje alebo niekoho pridáte do svojej skupiny Rodinného zdieľania, vo výpise sa môže zobraziť dočasná predautorizácia malej sumy. Vydavateľ karty alebo finančná inštitúcia túto predautorizáciu po krátkom čase odstránia.


Ktorý spôsob platby sa použije na úhradu?

Keď niečo kupujete alebo hradíte predplatné, spoločnosť Apple sa snaží použiť vaše spôsoby platby v tomto poradí:

  1. Apple sa pokúsi uhradiť celú sumu zo zostatku na vašom Apple ID.
  2. Ak zostatok na Apple ID nemáte alebo tento zostatok nestačí na úhradu celej sumy, Apple sa pokúsi uskutočniť úhradu s použitím vášho primárneho spôsobu platby. Primárny spôsob platby je na iPhone uvedený na začiatku zoznamu v Nastaveniach. Sami si môžete nastaviť spôsob platby, ktorý bude na začiatku zoznamu.
  3. Ak sa vyskytne problém s primárnym spôsobom platby alebo ak pomocou primárneho spôsobu platby nie je možné uhradiť celú zostávajúcu sumu, Apple sa pokúsi uskutočniť úhradu ďalšími spôsobmi platby v poradí zhora dolu. Ak žiadny z nich nemožno použiť, Apple môže pokusy opakovať.

Na platbu za niektoré nákupy sa nepoužije zostatok na vašom Apple ID

  • Ak ste členom skupiny Rodinného zdieľania, na platby nákupov sa používa zostatok na vašom osobnom Apple ID. Ak na Apple ID nemáte dostatočný zostatok na platbu za nákup, na platbu zvyšku sumy sa použije primárny spôsob platby organizátora rodiny.
  • Zo zostatku na Apple ID nemožno platiť za darčeky. Ak pošlete darček alebo darčekovú kartu, na úhradu sa použije váš primárny spôsob platby.
  • Na úhradu niektorých položiek predplatného sa nemusí použiť zostatok na vašom Apple ID.

Ak na úhradu nemožno použiť žiadny z vašich spôsobov platby

Ak na úhradu nákupu nemožno použiť žiadny zo spôsobov platby, na účte máte záporný zostatok. Nemôžete si kúpiť nič ďalšie ani aktualizovať apky, kým si neaktualizujete spôsob platby.


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: