iOS 7: Vysvetlenie lokalizačných služieb

Prečítajte si o rôznych lokalizačných službách, pomocou ktorých môže zariadenie so systémom iOS 7 alebo novším (iPhone, iPad a iPod touch) určiť vašu polohu.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám a webovým stránkam založeným na polohe (vrátane aplikácií Mapy, Kamera, Safari a ďalších aplikácií od spoločnosti Apple a iných výrobcov) určovať pomocou informácií z mobilnej siete, Wi-Fi siete1, GPS (Global Positioning System) sietí2 a protokolov iBeacon3 vašu približnú polohu.

Pomocou dát o polohe a vyhľadávaniach súvisiacich s určitým miestom môže napríklad aplikácia pohľadať kaviarne alebo divadlá vo vašom okolí alebo si zariadenie môže na základe vašej aktuálnej polohy automaticky nastaviť časové pásmo. Aby mohla daná aplikácia alebo webová stránka používať vaše údaje o polohe, v zariadení musíte zapnúť lokalizačné služby a udeliť povolenie každej aplikácii alebo webovej stránke. Ak v systéme iOS 7 vypnete lokalizačné služby a použijete režim Stratené funkcie Nájsť môj iPhone, lokalizačné služby sa v zariadení znova zapnú, kým bude v režime Stratené. Po vypnutí režimu Stratené sa lokalizačné služby vrátia do predošlého stavu.

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov môžu byť informácie o polohe vášho iPhonu použité pri núdzových hovoroch na podporu činnosti záchranných zložiek bez ohľadu na to, či sú lokalizačné služby zapnuté.

Presnosť určovania polohy

 

V závislosti od vášho zariadenia a dostupných služieb používajú lokalizačné služby na určenie vašej polohy kombináciu mobilnej siete, Wi-Fi siete, pripojenia Bluetooth a systému GPS. Ak sa nenachádzate na mieste s priamym dosahom satelitov GPS, vaše zariadenie môže polohu určiť na základe verejných Wi-Fi sietí5 a vysielačov mobilnej siete alebo protokolov iBeacon.

Aplikácie, ktoré zobrazujú vašu polohu na obrazovke, napríklad Mapy, označujú vašu aktuálnu (približnú) polohu modrou značkou. Ak vašu polohu nemožno určiť presne, okolo tejto značky sa zobrazí modrý kruh. Veľkosť tohto kruhu závisí od toho, ako presne je možné určiť vašu polohu – čím menší je kruh, tým väčšia je presnosť.

Relatívne malý kruh určujúci polohu

Poznámka: Keď sú lokalizačné služby aktívne, v stavovom riadku sa zobrazuje fialová alebo sivá šípka.

Mapy, trasy a aplikácie založené na polohe využívajú dátové služby. Tieto dátové služby sa môžu meniť a nemusia byť k dispozícii vo všetkých geografických oblastiach, čo môže mať za následok nedostupnosť, nepresnosť alebo neúplnosť máp, trás alebo informácií založených na polohe. Porovnávajte informácie poskytované zariadením so svojím okolím a v prípade nezrovnalostí sa riaďte dopravnými značkami.

 

Ďalšie informácie

Zapnutie a vypnutie lokalizačných služieb

 

Lokalizačné služby môžete zapnúť a vypnúť v menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby. Lokalizačné služby môžete zapnúť pri nastavovaní zariadenia alebo neskôr pomocou nastavenia Lokalizačné služby. Môžete ich vypnúť, ak túto funkciu nechcete používať alebo ak chcete predĺžiť výdrž batérie. Prístup jednotlivých aplikácií a systémových služieb k dátam lokalizačných služieb môžete individuálne ovládať. Keď sú lokalizačné služby vypnuté, aplikácie spustené na pozadí alebo v popredí nemôžu používať informácie o vašej polohe, v dôsledku čoho sa obmedzí výkon rôznych aplikácií od spoločnosti Apple a aplikácií od iných výrobcov.

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby

Zapnuté lokalizačné služby

Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby > Systémové služby

Obrazovka Systémové služby v ponuke Lokalizačné služby

Zapnutím lokalizačných služieb sa zapnú aj systémové služby založené na polohe, napríklad tieto:

 • Populárne v mojej blízkosti: iPhone bude spoločnosti Apple v anonymnej a zašifrovanej podobe pravidelne odosielať miesta, na ktorých ste si zakúpili alebo použili aplikácie. To pomôže zlepšovať verejnú databázu, vďaka ktorej možno ponúkať geograficky relevantné aplikácie.
 • Často navštevované miesta: iPhone bude sledovať miesta, na ktorých ste nedávno boli, ako aj to, ako často a kedy ich navštevujete, aby vedel, ktoré z nich sú pre vás dôležité. Tieto dáta sa uchovávajú výlučne vo vašom zariadení a bez vášho súhlasu sa neodosielajú spoločnosti Apple. Používajú sa na poskytovanie prispôsobených služieb, ako je napríklad prediktívne určovanie trás.
 • Reklamy iAd založené na polohe: iPhone bude spoločnosti Apple odosielať informácie o vašej polohe, aby sa vám zobrazovali geograficky relevantné reklamy iAd.
   

 

Resetovanie upozornení na používanie lokalizačných služieb

 

Upozornenia na používanie lokalizačných služieb sú požiadavky rôznych aplikácií (napríklad aplikácií Kamera, Kompas a Mapy, ako aj aplikácií od iných výrobcov, ktoré využívajú informácie o polohe) na použitie lokalizačných služieb. Aplikácia zobrazí upozornenie na používanie lokalizačných služieb, keď bude prvýkrát potrebovať prístup k dátam lokalizačných služieb. Klepnutím na tlačidlo OK povolíte danej aplikácii používanie lokalizačných služieb podľa potreby. Klepnutím na tlačidlo Nepovoliť zabránite aplikácii v akomkoľvek ďalšom prístupe k dátam lokalizačných služieb.

Aplikácia Mapy chce použiť vašu aktuálnu polohu. Nepovoliť alebo OK.

Lokalizačné služby môžete kedykoľvek vypnúť.

 • Ak to chcete urobiť, klepnite na položky Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a potom buď prepínačom Lokalizačné služby vypnite všetky lokalizačné služby alebo použite jednotlivé prepínače pre každú aplikáciu alebo položku v zariadení, ktorá používa dáta o polohe.
 • Ak chcete lokalizačné služby vypnúť pre všetky webové stránky, vypnite ich pre aplikáciu Safari.
 • Systémové služby v zariadení, ktoré sú založené na polohe, môžete vypnúť klepnutím na položku Systémové služby a vypnutím jednotlivých systémových služieb.

Ak lokalizačné služby vypnete, pri ďalšom pokuse aplikácie o ich použitie sa zobrazí výzva na ich opätovné zapnutie.

 

Zlepšenie presnosti GPS 2, 4

 

Presnosť GPS sa líši v závislosti od počtu viditeľných satelitov GPS. Vyhľadanie všetkých viditeľných satelitov môže trvať niekoľko minút, počas ktorých sa presnosť postupne zvyšuje. Na zvýšenie presnosti GPS použite nasledujúce tipy:

 • V menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas skontrolujte, či je v zariadení nastavený správny dátum, čas a časové pásmo. Ak je to možné, použite možnosť Nastaviť automaticky.
  Dôležité: Nesprávne nastavenia v počítači sa môžu pri synchronizácii preniesť aj do zariadenia. Overte dátum, čas a časové pásmo v každom počítači, s ktorým synchronizujete svoje zariadenie.
 • Reštartujte zariadenie.
 • Overte, či máte aktívne pripojenie k mobilnej alebo Wi-Fi sieti. Funkcii A-GPS (Assisted GPS) v zariadení to umožní rýchlejšie vyhľadať viditeľné satelity GPS. Úvodné informácie o polohe okrem toho zariadenie získa pomocou Wi-Fi alebo mobilnej siete.
  Poznámka: Lokalizačné služby nepodporujú mikrobunky (niekedy označované aj ako Femtocells).
 • Zabezpečte priamy výhľad na horizont vo viacerých smeroch. Nezabúdajte, že steny, strechy vozidiel, vysoké budovy, hory a ďalšie prekážky môžu blokovať viditeľnosť satelitov GPS. V takom prípade vaše zariadenie na určenie polohy automaticky použije Wi-Fi alebo mobilnú sieť, kým nebudú satelity GPS znova viditeľné.

 

Lokalizačné služby využívajúce dáta verejných Wi-Fi a mobilných sietí

 

Ak sú lokalizačné služby zapnuté, vaše zariadenie bude pravidelne a v anonymnej a šifrovanej podobe odosielať spoločnosti Apple informácie o geografickej polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov vo vašej blízkosti. Dopĺňa tak verejnú databázu obsahujúcu informácie o polohe Wi-Fi hotspotov a mobilných vysielačov, ktorú spoločnosť Apple udržiava. Platí tiež, že ak cestujete (napríklad autom) a máte zapnuté lokalizačné služby, zariadenie so systémom iOS a prijímačom GPS pravidelne odosiela informácie GPS o polohe a rýchlosti pohybu v anonymnej a šifrovanej podobe spoločnosti Apple. Tá ich využíva na budovanie vlastnej verejnej databázy dopravných informácií. Verejné dáta zhromažďované spoločnosťou Apple neumožňujú vašu identifikáciu.

 

Súkromie

 

Ak aplikáciám alebo webovým stránkam od iných poskytovateľov povolíte používanie informácií o svojej aktuálnej polohe, dané informácie sa budú spracúvať podľa ich podmienok, pravidiel a postupov na ochranu osobných údajov. Ak chcete zistiť, ako sa budú informácie o vašej polohe a ďalšie informácie spracovávať, mali by ste sa oboznámiť s podmienkami, pravidlami a postupmi týchto aplikácií a webových stránok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Informácie zhromažďované spoločnosťou Apple sa budú spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

 

Poznámky

 1. Zariadenia so systémom iOS bez mobilného pripojenia používajú pre lokalizačné služby len rozhranie Wi-Fi (ak je k dispozícii Wi-Fi sieť). Niektoré aplikácie od iných výrobcov využívajú Wi-Fi pripojenie na monitorovanie oblastí. Ak je zariadenie uzamknuté heslom, táto funkcia môže byť obmedzená alebo nepresná.
 2. GPS je k dispozícii v iPhone a v modeloch Wi-Fi + 3G iPadu.
 3. Protokoly iBeacon poskytujú možnosť vytvárať a monitorovať signály, ktoré odosielajú určité identifikačné informácie pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth LE.
 4. iPad (modely Wi-Fi + Cellular): Aj keď nemáte predplatený žiadny mobilný dátový program, skontrolujte, či sú v menu Nastavenia > Mobilné > Mobilné dáta zapnuté mobilné dáta. Zariadenie sa tak bude môcť presnejšie kalibrovať pomocou informácií o čase a polohe zo siete. V niektorých prípadoch môže byť potrebné vypnúť kód PIN SIM karty.
 5. V zariadeniach so systémom iOS predávaných v Číne – kontinentálnej sa môže namiesto označenia Wi-Fi používať výraz Wireless LAN (WLAN) (Bezdrôtová sieť LAN (WLAN). WLAN nepodporujú všetky modely iPhonu predávané v Číne – kontinentálnej.

 

Dátum zverejnenia: