Vynútenie zatvorenia aplikácie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak aplikácia nereaguje, môžete vynútiť jej zatvorenie.

Vynútenie zatvorenia aplikácie

  1. Na iPhone X a novšom a na iPade so systémom iOS 12 a novším alebo so systémom iPadOS potiahnite na ploche prstom nahor z dolnej časti obrazovky a uprostred obrazovky pohyb na chvíľu zastavte. Na iPhone 8 alebo staršom dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie.
  2. Posúvaním doprava alebo doľava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť.  
  3. Potiahnutím náhľadu aplikácie nahor zatvorte príslušnú aplikáciu. 

Keď sa zobrazia naposledy používané aplikácie, nie sú otvorené, stále sú však v pohotovostnom režime, čo vám uľahčuje navigáciu a multitasking. Vynútené zatvorenie aplikácie by ste mali použiť len v prípade, že aplikácia nereaguje.

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa aplikácia neočakávane ukončí alebo sa neotvorí, prípadne ak nereaguje aplikácia na Macu.

Dátum zverejnenia: