Vynútenie zatvorenia aplikácie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak aplikácia nereaguje, môžete vynútiť jej zatvorenie.

Vynútenie zatvorenia aplikácie

Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazíte naposledy používané aplikácie. Aplikácie už nie sú otvorené, stále sú však v pohotovostnom režime, čo vám uľahčuje navigáciu a vykonávanie viacerých úloh súčasne. Vynútené zatvorenie aplikácie by ste mali použiť len v prípade, že aplikácia nereaguje.

Pomocou nasledujúcich krokov môžete vynútiť zatvorenie aplikácie na iPhone 8 alebo staršom alebo na iPhone X:

     

iPhone 8 alebo starší

  1. Dvojitým stlačením tlačidla Domov zobrazte naposledy používané aplikácie. 
  2. Posúvaním doprava alebo doľava vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete zatvoriť.  
  3. Potiahnutím náhľadu aplikácie nahor zatvorte príslušnú aplikáciu. 

     

iPhone X

  1. Na ploche potiahnite prstom nahor a podržte ho na mieste.
  2. Zatlačte na aplikáciu a potom klepnite na ikonu . Keď sa zobrazí symbol , môžete aplikáciu zatvoriť aj potiahnutím prstom nahor.

Získanie pomoci

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa aplikácia neočakávane ukončí alebo sa neotvorí, prípadne ak aplikácia na Macu nereaguje.

Dátum zverejnenia: