Skrytie nákupov v App Store

Ak v zozname nákupov v App Store nechcete mať zobrazenú určitú apku, môžete ju skryť. Ak si chcete apku znova stiahnuť, najskôr zrušte jej skrytie.

Čo sa stane, keď apku skryjete v zozname nákupov

Keď apku skryjete v zozname nákupov, prestane sa zobrazovať v zozname vašich nákupov v App Store. Apka sa bude aj naďalej zobrazovať v histórii všetkých vašich nákupov v Nastaveniach. A ak používate Rodinné zdieľanie, členovia rodiny si nebudú môcť apku z vášho zoznamu zdieľaných nákupov stiahnuť znova.

Skrytím sa apka neodstráni z vášho zariadenia, zo zariadenia člena rodiny ani z iných zariadení, na ktorých ste prihlásený pomocou svojho Apple ID. Ak chcete apku odstrániť z plochy, prispôsobte si plochu na iPhone.

Skrytie apiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte apku App Store.
 2. Klepnite na tlačidlo účtu , na svoju fotku alebo na svoje iniciály v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnite na Zakúpené. Ak používate Rodinné zdieľanie, klepnite na Moje nákupy.
  iPhone so zobrazenou možnosťou Zakúpené v menu Účet.
 4. Vyhľadajte požadovanú apku, potiahnite ju prstom doľava a klepnite na Skryť.
  iPhone so zobrazeným stavom po potiahnutí apky v nákupoch doľava a zobrazení tlačidla Skryť.
 5. Klepnite na Hotovo.

Zrušenie skrytia apiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak ste apku vymazali z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, po zrušení jej skrytia sa apka na ploche nezobrazí automaticky znova. Namiesto toho si apku stiahnite z App Storu. Apku nemusíte znova kúpiť.

 1. Otvorte apku App Store.
 2. Klepnite na tlačidlo účtu , na svoju fotku alebo na svoje iniciály v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnite na svoje meno alebo Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou Apple ID.
  iPhone so zobrazeným menu Účet s vybratým Apple ID Johna Appleseeda.
 4. Odrolujte dolu a klepnite na položku Skryté nákupy.
  iPhone so zobrazenou položkou menu Skryté nákupy.
 5. Vyhľadajte požadovanú apku a klepnite na Odhaliť.
 6. Ak sa chcete vrátiť do App Storu, klepnite na Nastavenia účtu a potom na Hotovo.
 7. Vyhľadajte apku a klepnite na tlačidlo Stiahnuť .

Skrytie apiek na Macu

 1. Na Macu otvorte App Store. Ak nie ste prihlásený, v dolnej časti postranného panela kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoje Apple ID a heslo.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela. Zobrazia sa vaše zakúpené apky.
 3. Podržte ukazovateľ myši na apke a pohľadajte tlačidlo Ďalšie možnosti . Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti  a vyberte Skryť nákup .
  App Store na Macu so zobrazeným menu, ktoré sa zobrazí po stlačení tlačidla Ďalšie možnosti. Vybratá je možnosť Skryť nákup.
 4. Keď sa zobrazí otázka, či naozaj chcete apku skryť, kliknite na Skryť nákup.

Zrušenie skrytia apiek na Macu

 1. Na Macu otvorte App Store.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela a potom kliknite na Zobraziť informácie v hornej časti obrazovky. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho Apple ID.
 3. Rolujte do časti Skryté položky alebo Skryté nákupy a potom kliknite na Spravovať.
  App Store na Macu so zobrazenou časťou Skryté položky na stránke s informáciami o účte. Na obrázku je zvýraznené tlačidlo Spravovať.
 4. Vyhľadajte apku, skrytie ktorej chcete zrušiť.
 5. Kliknite na Odhaliť a potom kliknite na Hotovo. Apka sa znova zobrazí vo vašom zozname Zakúpené. Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť si apku môžete znova stiahnuť do Macu.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: