Skrytie nákupov v obchode App Store

Ak v zozname nákupov v obchode App Store nechcete zobrazovať určitú aplikáciu, môžete ju skryť.

Čo sa stane, keď skryjete niektorú aplikáciu?

Keď skryjete aplikáciu, prestane sa vám zobrazovať v zozname nákupov v obchode App Store. Ak používate Rodinné zdieľanie, nebude sa príslušná aplikácia zobrazovať ani v nákupoch členov rodiny a nebude pre členov rodiny k dispozícii na opätovné stiahnutie. Aplikácia sa vám však bude aj naďalej zobrazovať v histórii nákupov.

Skrytím sa aplikácia neodstráni z vášho zariadenia, zo zariadenia člena rodiny ani z iných zariadení, v ktorých ste prihlásený pomocou svojho účtu Apple ID. Ak chcete aplikáciu odstrániť z plochy, vymažte aplikáciu.

Skrytie aplikácií na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu App Store a v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Dnes.
 2. Klepnite na tlačidlo Účet  alebo na svoju fotku v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnite na položku Zakúpené. Ak používate Rodinné zdieľanie, klepnite na položku Moje nákupy.
  iPhone so zobrazenou možnosťou Zakúpené v menu Účet.
 4. Vyhľadajte požadovanú aplikáciu, potiahnite ju prstom doľava a klepnite na položku Skryť.
  iPhone zobrazuje stav po potiahnutí aplikácie v nákupoch doľava a tlačidlo Skryť.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Zrušenie skrytia aplikácií na iPhone, iPade alebo iPode touch

Skrytie aplikácie na iPhone, iPade alebo iPode touch nemožno zrušiť, no aplikáciu môžete znova stiahnuť. Aplikáciu nemusíte znova kúpiť.

 1. Otvorte aplikáciu App Store a v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Dnes.
 2. Klepnite na tlačidlo Účet  alebo na svoju fotku v hornej časti obrazovky.
 3. Klepnite na svoj účet Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.
  iPhone so zobrazeným menu Účet s vybratým Apple ID Johna Appleseeda.
 4. Odrolujte dolu a klepnite na položku Skryté nákupy.
  iPhone so zobrazeným menu Nastavenia účtu s vybratou položkou Skryté nákupy.
 5. Vyhľadajte požadovanú aplikáciu a klepnite na tlačidlo Stiahnuť Stiahnuť.

Skrytie aplikácií na Macu

 1. Na Macu otvorte aplikáciu App Store. Ak nie ste prihlásený, v dolnej časti postranného panela kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoje Apple ID a heslo.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela. Zobrazia sa vaše zakúpené aplikácie.
 3. Podržte ukazovateľ na aplikácii a vyhľadajte tlačidlo Viac Tlačidlo Viac. Kliknite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom vyberte položku Skryť nákup.
  Obchod App Store na Mac so zobrazeným menu, ktoré sa zobrazí po stlačení tlačidla Viac. Vybratá je možnosť Skryť nákup.
 4. Zobrazí sa otázka, či aplikáciu naozaj chcete skryť. Kliknite na položku Skryť nákup.

Zrušenie skrytia aplikácií na Macu

 1. Na Macu otvorte aplikáciu App Store.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti postranného panela a potom kliknite na položku Zobraziť informácie v hornej časti obrazovky. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Rolujte do časti Skryté položky a potom kliknite na odkaz Spravovať.
  Obchod App Store na Macu so zobrazenou časťou Skryté položky na stránke s informáciami o účte. Na obrázku je zvýraznené tlačidlo Spravovať.
 4. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete znova zobraziť.
 5. Kliknite na tlačidlo Zrušiť skrytie a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.
 6. Aplikácia sa znova zobrazí medzi zakúpenými položkami.

 

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: