Skrytie nákupov v obchode App Store

Aplikácie v zariadení so systémom iOS môžete skryť a znova stiahnuť. V aplikácii App Store na Macu môžete aplikácie skryť a znova zobraziť.

Keď na iPhone, iPade alebo iPode touch skryjete aplikáciu a potom ju zobrazíte v obchode App Store, bude to vyzerať, ako keby ste ju nemali kúpenú. Skrytím aplikáciu však nevymažete zo zariadenia ani z iných zariadení, na ktorých ste prihlásený pomocou rovnakého účtu Apple ID. Prečítajte si, ako vymazať stiahnuté aplikácie z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Ak chcete aplikáciu z plochy úplne odstrániť, musíte ju vymazať.

Keď na Macu skryjete aplikáciu, prestanete dostávať hlásenia o jej aktualizáciách a v aplikácii App Store na Macu sa nebude zobrazovať na obrazovke Účet.

Ak používate Rodinné zdieľanie, aplikácia sa skryje aj ostatným členom rodiny.

Prečítajte si, ako skryť a znova zobraziť hudbu, filmy, TV seriály, audioknihy a knihy.

Aplikácie pre systém iOS

Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete aplikácie skryť v aplikácii App Store. Skryté aplikácie pre systém iOS nie je možné znova zobraziť, môžete však znova stiahnuť skryté nákupy.

Skrytie aplikácií pre systém iOS

 1. Otvorte aplikáciu App Store a v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Dnes.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Môj účet alebo na svoju fotku v pravom hornom rohu a potom klepnite na položku Zakúpené. Ak používate Rodinné zdieľanie, klepnite na svoje meno a zobrazia sa len vaše nákupy.
 3. Nájdite aplikáciu, ktorú chcete skryť, potiahnite ju prstom doľava a klepnite na položku Skryť.
  Stránka Zakúpené zobrazujúca potiahnutie aplikácie doľava.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Ak ste členom Rodinného zdieľanie a skryjete aplikáciu s predplatným, organizátor rodiny bude pri každom obnovení predplatného aj naďalej dostávať hlásenia platieb. Skrytím aplikácie sa nezruší jej predplatné. Prečítajte si, ako zobraziť, zmeniť alebo zrušiť predplatné.

Opätovné stiahnutie skrytých aplikácií pre systém iOS

 1. Otvorte aplikáciu App Store a v dolnej časti obrazovky klepnite na položku Dnes.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Môj účet alebo na svoju fotku v pravom hornom rohu a potom klepnite na svoj účet Apple ID. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID.
 3. Rolujte do časti iTunes v cloude a klepnite na položku Skryté nákupy.
 4. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú si chcete do zariadenia znova stiahnuť, a potom klepnite na ikonu Ikona Stiahnuť.
  Stránka Zakúpené s aplikáciami, vedľa ktorých sa zobrazuje ikona sťahovania.

Aplikácie pre Mac

V aplikácii App Store na Macu možno aplikácie pre Mac skryť a znova zobraziť.

Skrytie aplikácií pre Mac

 1. Na Macu otvorte aplikáciu App Store. Ak nie ste prihlásený, v dolnej časti ľavého postranného panela kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoj účet Apple ID a heslo.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti ľavého postranného panela. Zobrazia sa vaše zakúpené aplikácie. Ak používate Rodinné zdieľanie, vyberte svoje meno vedľa položky Zakúpené a zobrazia sa len vaše nákupy.
 3. Podržte kurzor na aplikácii a pohľadajte tlačidlo Tlačidlo Viac. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo Viac a vyberte položku Skryť nákup.
  Stránka Účet v aplikácii App Store a na nej tlačidlo Viac, ktoré sa zobrazí po podržaní kurzora na aplikácii.
 4. Zobrazí sa potvrdzujúca správa, v ktorej kliknite na položku Skryť nákup.

Opätovné zobrazenie aplikácií pre Mac

 1. Na Macu otvorte aplikáciu App Store.
 2. Kliknite na svoje meno v dolnej časti ľavého postranného panela a potom kliknite na položku Zobraziť informácie v pravom hornom rohu. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Rolujte do časti Skryté položky a potom kliknite na odkaz Spravovať.
  Odkaz Spravovať v časti Skryté položky.
 4. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete znova zobraziť.
 5. Kliknite na tlačidlo Zrušiť skrytie a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.

Po kliknutí na tlačidlo Hotovo kliknite na hlavné okno aplikácie App Store a obnovte ho. Aplikácia sa znova zobrazí medzi zakúpenými položkami.
 

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: