Môj Fotostream

Prostredníctvom albumu Môj Fotostream máte k dispozícii prístup k najnovším fotkám, ktoré ste zhotovili pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch alebo ktoré ste nahrali z Macu alebo PC.

Čo potrebujete

Album Môj Fotostream je možné používať na nasledujúcich zariadeniach, keď na nich nastavíte službu iCloud:

Ak ste si účet Apple ID vytvorili nedávno, je možné, že album Môj Fotostream nie je k dispozícii. Ak album Môj Fotostream nie je k dispozícii, používajte na uchovávanie fotiek a videí v iCloude funkciu iCloud Fotky.

Spolupráca albumu Môj Fotostream s iCloud Fotkami

Funkcia Môj Fotostream nahráva vaše najnovšie fotky (okrem fotiek Live Photo), takže si ich môžete pozerať vo všetkých svojich zariadeniach a importovať ich tam. Fotky sú v albume Môj Fotostream uložené 30 dní. iCloud Fotky nahrávajú všetky vaše fotky a videá do iCloudu a zaisťujú, aby boli vo všetkých vašich zariadeniach aktuálne.

Ak na iPhone, iPade alebo iPode touch zapnete Môj Fotostream aj iCloud Fotky, fotky zhotovené príslušným zariadením sa budú nahrávať do iCloud Fotiek aj do albumu Môj Fotostream.

Ak použijete ten istý účet Apple ID na inom zariadení, na ktorom je zapnutý len Môj Fotostream, fotky zhotovené týmto zariadením sa budú nahrávať len do albumu Môj Fotostream. Na zariadeniach, na ktorých sú povolené len iCloud Fotky, sa zobrazovať nebudú.

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi iCloud Fotkami a albumom Môj Fotostream.

Prezeranie fotiek v albume Môj Fotostream

Vyhľadajte príslušné zariadenie nižšie a postupujte podľa pokynov.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 • Systém iOS 8 alebo novší: Klepnite na položky Fotky > Albumy > Môj Fotostream.

Mac

Prejdite do menu Fotky > Albumy > Môj Fotostream.

Apple TV

 • Apple TV HD: Po prihlásení do iCloudu prejdite na Nastavenia > Účty > iCloud a zapnite funkciu Môj Fotostream.
 • Apple TV (2. a 3. generácia): Po prihlásení do iCloudu prejdite na Nastavenia > iCloud > Nastavenia iCloud Fotiek > Zapnúť Môj Fotostream.

PC s Windowsom

Keď zapnete Fotky, aplikácia iCloud pre Windows vytvorí v Prieskumníkovi priečinok aplikácie Fotky s názvom iCloud Fotky. Funkcia Môj Fotostream automaticky sťahuje všetky nové fotky, ktoré zhotovíte na zariadeniach so systémom iOS, do priečinka Stiahnuté.

 Zobrazenie albumu Môj Fotostream v systéme Windows

Fotky môžete zobraziť aj na PC vykonaním týchto krokov:

 • Windows 10: Na paneli hľadania na webe a vo Windows zadajte iCloud Fotky. Keď sa vo výsledkoch hľadania zobrazí aplikácia iCloud Fotky pre stolné počítače, vyberte ju.
 • Windows 8.1: Na domovskej obrazovke kliknite na položku Sťahovanie v ľavom dolnom rohu a potom kliknite na aplikáciu iCloud > iCloud Fotky.
 • Windows 8: Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu iCloud Fotky.
 • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom kliknite na položku Obrázky. Na paneli vľavo v menu Obľúbené položky kliknite na položku iCloud Fotky.

Formáty fotiek, ktoré možno používať v albume Môj Fotostream

Môj Fotostream podporuje formáty JPEG, TIFF, PNG a väčšinu formátov RAW. Môj Fotostream nepodporuje video ani fotky Live Photo.

Vymazanie fotiek z albumu Môj Fotostream

Na zariadení so systémom iOS alebo na Macu vyberte v albume Môj Fotostream jednu alebo viac fotiek a potom klepnite na ikonu Ikona Kôš alebo kliknite na položku Vymazať.

Na PC vyberte fotky, ktoré chcete odstrániť z albumu Môj Fotostream. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vymazať.

Keď fotku na jednom zariadení vymažete z albumu Môj Fotostream, odstráni sa z apiek Fotky a iCloud. Fotky, ktoré importujete z albumu Môj Fotostream do iných zariadení, sa nevymažú.

Najčastejšie otázky týkajúce sa albumu Môj Fotostream

Odpovede na otázky nájdete nižšie.

Môžem Môj Fotostream používať na zálohovanie fotiek namiesto iCloud Zálohy alebo iTunes?

Nie. Fotky v albume Môj Fotostream sa ukladajú na server služby iCloud na 30 dní. Potom sa fotky z iCloudu odstránia. Ak si chcete tieto fotky uložiť alebo zálohovať, musíte ich uložiť z albumu Môj Fotostream do zariadenia so systémom iOS. Postupujte takto: Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte apku Fotky a klepnite na Albumy > Môj Fotostream > Vybrať. Klepnite na fotky, ktoré chcete uložiť, a potom klepnite na ikonu Ikona Zdieľať > Uložiť obrázok. Následne si môžete fotky zálohovať prostredníctvom iCloudu alebo iTunes.

Aké rozlíšenie majú fotky v albume Môj Fotostream?

Do Macu a PC sa vaše fotky sťahujú a ukladajú v plnom rozlíšení. Do iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple TV sa fotky prenášajú v rozlíšení optimalizovanom pre dané zariadenie. Tým sa zrýchľuje sťahovanie a šetrí sa úložný priestor.

Rozmery sa pri jednotlivých fotkách líšia, no optimalizovaná verzia fotky vytvorenej pomocou štandardného kompaktného fotoaparátu bude mať po prenose do zariadenia rozlíšenie 2 048 x 1 536 pixelov. Panoramatické fotky môžu mať šírku až 5 400 pixelov.

Kedy sa moje fotky nahrávajú do albumu Môj Fotostream?

Fotky, ktoré zhotovíte na iPhone, iPade alebo iPode touch, sa automaticky nahrajú do albumu Môj Fotostream, keď opustíte apku Kamera a pripojíte sa k Wi‑Fi sieti. Nové fotky, ktoré na Macu importujete do apky Fotky, sa automaticky nahrajú po pripojení k Wi‑Fi alebo ethernetovej sieti. V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia tak, aby sa nahrávali len fotky, ktoré do albumu Môj Fotostream pridáte manuálne.

Ak chcete fotky do albumu Môj Fotostream nahrať z PC, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Obrázky. 
 2. Na paneli vľavo v menu Obľúbené položky vyberte položku iCloud Fotky.
 3. Kliknite na položku Odoslať fotky.
 4. Vyberte fotky, ktoré chcete pridať do albumu Môj Fotostream, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Fotky môžete tiež na PC pomocou myši potiahnuť do priečinka Odoslané v aplikácii iCloud Fotky.

Koľko fotiek môže album Môj Fotostream obsahovať?

Na iPhone, iPade a iPode touch sa v albume Môj Fotostream uchováva 1 000 najnovších fotiek, aby sa šetrilo miesto. V albume Môj Fotostream si môžete fotky prezerať alebo presunúť tie, ktoré sa vám páčia, do iného albumu, kde ich vo svojom zariadení so systémom iOS budete mať uložené navždy. Ak máte na Apple TV obmedzené úložisko, budú sa vám zobrazovať len najnovšie fotky.

Môžete si aktivovať automatické sťahovanie všetkých fotiek z albumu Môj Fotostream do Macu alebo PC.

Otvorte aplikáciu Fotky a prejdite na Nastavenia > Všeobecné. Vyberte položku Kopírovať položky do knižnice aplikácie Fotky.

Využíva Môj Fotostream môj úložný priestor v iCloude?

Nie. Fotky, ktoré nahráte do albumu Môj Fotostream, sa do limitu úložného priestoru v iCloude nezapočítavajú.

Kde v albume Môj Fotostream nájdem svoje fotky zhotovené v režime sériového snímania?

Keď zhotovíte fotky v režime sériového snímania, do zariadenia sa importujú len vaše obľúbené fotky. Môžete sa rozhodnúť, že do albumu Môj Fotostream uložíte všetky fotky zhotovené v režime sériového snímania: Klepnite na položku Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Odoslať sériu fotiek.

Čo sa stane s vašimi fotkami, ak vypnete Môj Fotostream

Pred vypnutím funkcie Môj Fotostream si uložte všetky fotky, ktoré v zariadení chcete uchovať. Ak sa na iPhone, iPade alebo iPode touch odhlásite z iCloudu alebo vypnete funkciu Môj Fotostream, z daného zariadenia sa odstránia všetky fotky uložené v albume Môj Fotostream.

Fotky z albumu Môj Fotostream uložené vo vašich ostatných zariadeniach sa nevymažú. Fotky v albume Môj Fotostream zostávajú na serveri služby iCloud uložené 30 dní od dátumu ich nahrania do albumu Môj Fotostream. Ak sa na inom zariadení prihlásite do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID a zapnete funkciu Môj Fotostream, fotky sa automaticky stiahnu.

Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: