Používanie funkcie Môj Fotostream

Prostredníctvom funkcie Môj Fotostream máte k dispozícii prístup k najnovším fotkám, ktoré ste zhotovili pomocou iPhonu, iPadu alebo iPodu touch alebo ktoré ste odoslali z Macu alebo PC.

Čo potrebujem?

Funkciu Môj Fotostream je možné používať v nasledujúcich zariadeniach, keď v nich nastavíte službu iCloud:

Ako možno zapnúť funkciu Môj Fotostream?

Vyhľadajte príslušné zariadenie nižšie a postupujte podľa pokynov.

iPhone, iPad alebo iPod touch

V prípade systému iOS 10.3 alebo novšieho klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Môj Fotostream. V prípade starších verzií systému iOS klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Môj Fotostream.

Mac

 1. Vyberte ponuku Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku iCloud a vyberte položku Fotky.
 3. Kliknite na tlačidlo Možnosti a uistite sa, že je funkcia Môj Fotostream zapnutá.

PC so systémom Windows

 1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 3. Vedľa položky Fotky kliknite na tlačidlo Možnosti.
 4. Vyberte položku Môj Fotostream.
 5. Kliknite na tlačidlo Hotovo a potom na tlačidlo Použiť.

Ako funkcia Môj Fotostream spolupracuje s iCloud Fotoknižnicou?

Funkcia Môj Fotostream odosiela vaše najnovšie fotky (okrem fotiek Live Photo), takže si ich môžete pozerať vo všetkých svojich zariadeniach a importovať ich tam. Fotky sú v albume Môj Fotostream uložené 30 dní. iCloud Fotoknižnica odosiela všetky vaše fotky a videá do iCloudu a zaisťuje, aby boli vo všetkých vašich zariadeniach aktuálne.

Ak v iPhone, iPade alebo iPode touch zapnete funkciu Môj Fotostream aj iCloud Fotoknižnicu, fotky zhotovené príslušným zariadením sa budú odosielať do iCloud Fotoknižnice aj do funkcie Môj Fotostream.

Ak použijete ten istý účet Apple ID v inom zariadení, v ktorom je zapnutá len funkcia Môj Fotostream, fotky zhotovené týmto zariadení sa budú odosielať len do funkcie Môj Fotostream. V zariadeniach, v ktorých je povolená len iCloud Fotoknižnica, sa zobrazovať nebudú.

Prečítajte si viac o rozdieloch medzi iCloud Fotoknižnicou a funkciou Môj Fotostream.

Môžem funkciu Môj Fotostream používať na zálohovanie fotiek namiesto iCloud Zálohy alebo iTunes?

Nie. Fotky v albume Môj Fotostream sa ukladajú na server služby iCloud na 30 dní. Potom sa fotky zo služby iCloud odstránia. Ak si chcete tieto fotky uložiť alebo zálohovať, musíte ich uložiť z albumu Môj Fotostream do zariadenia so systémom iOS. Postupujte takto: V iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na položky Albumy > Môj Fotostream > Vybrať. Klepnite na fotky, ktoré chcete uložiť, a potom klepnite na ikonu Ikona Zdieľať > Uložiť obrázok. Následne si môžete fotky zálohovať prostredníctvom iCloudu alebo iTunes.

Ako zobrazím fotky v albume Môj Fotostream?

Vyhľadajte príslušné zariadenie nižšie a postupujte podľa pokynov.

iPhone, iPad alebo iPod touch

 • Systém iOS 8 alebo novší: Klepnite na položky Fotky > Albumy > Môj Fotostream.
 • Systém iOS 7 alebo starší: Klepnite na položky Fotostream > Môj Fotostream.

Mac

 • Aplikácia Fotky 1.0 alebo novšia: Prejdite do časti Fotky > Albumy > Môj Fotostream.
 • Aplikácia iPhoto 9.5 alebo Aperture 3.5: Otvorte aplikáciu iPhoto > iCloud > My Photo Stream (Môj Fotostream).
 • Aplikácia iPhoto 9.4 alebo staršia alebo aplikácia Aperture 3.4: Otvorte aplikáciu iPhoto > My Photo Stream (Môj Fotostream) alebo Photo Stream (Fotostream).

Apple TV

 • Apple TV (4. generácie): Po prihlásení do služby iCloud prejdite do časti Nastavenia > Účty > iCloud a zapnite funkciu Môj Fotostream.
 • Apple TV (3. a 2. generácie): Po prihlásení do služby iCloud prejdite do časti Settings (Nastavenia) > iCloud > iCloud Photo Settings (Nastavenia fotiek služby iCloud) > Turn On My Photo Stream (Zapnúť Môj Fotostream).

PC so systémom Windows

Keď zapnete funkciu fotky Photos, aplikácia iCloud pre Windows vytvorí v Prieskumníkovi súborov priečinok aplikácie Fotky s názvom iCloud Fotky. Funkcia Môj Fotostream automaticky sťahuje všetky nové fotky, ktoré zhotovíte v zariadeniach so systémom iOS, do priečinka Stiahnuté.

 Zobrazenie albumu Môj Fotostream v systéme Windows

Fotky môžete zobraziť aj v PC vykonaním týchto krokov:

 • Windows 10: Na panel hľadania na webe a vo Windows zadajte iCloud Fotky. Keď sa vo výsledkoch hľadania zobrazí aplikácia iCloud Fotky pre stolné počítače, vyberte ju.
 • Windows 8.1: Na domovskej obrazovke kliknite na položku Sťahovanie v ľavom dolnom rohu a potom kliknite na aplikáciu iCloud >iCloud Fotky.
 • Windows 8: Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu iCloud Fotky.
 • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom kliknite na položku Obrázky. Na paneli vľavo v menu Obľúbené položky kliknite na položku iCloud Fotky.

Ktoré formáty fotiek môžem používať vo funkcii Môj Fotostream?

Funkcia Môj Fotostream podporuje formáty JPEG, TIFF, PNG a väčšinu formátov RAW. Funkcia Môj Fotostream nepodporuje video ani fotky Live Photo.

Aké rozlíšenie majú fotky v albume Môj Fotostream?

Do Macu a PC sa vaše fotky sťahujú a ukladajú v plnom rozlíšení. Do iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple TV sa fotky prenášajú v rozlíšení optimalizovanom pre dané zariadenie. Tým sa zrýchľuje sťahovanie a šetrí sa úložný priestor.

Rozmery sa u jednotlivých fotiek líšia, no optimalizovaná verzia fotky vytvorenej pomocou štandardného kompaktného fotoaparátu bude mať po prenose do zariadenia rozlíšenie 2 048 x 1 536 pixelov. Panoramatické fotky môžu mať šírku až 5 400 pixelov.

Kedy sa moje fotky odosielajú do albumu Môj Fotostream?

Fotky, ktoré zhotovíte v iPhone, iPade alebo iPode touch, sa automaticky odošlú do albumu Môj Fotostream, keď opustíte aplikáciu Fotoaparát a pripojíte sa k sieti Wi-Fi. Nové fotky, ktoré v Macu importujete do aplikácie iPhoto alebo Aperture, sa automaticky odošlú po pripojení k sieti Wi-Fi alebo Ethernet. V prípade potreby môžete zmeniť nastavenia aplikácie iPhoto alebo Aperture tak, aby sa odosielali len fotky, ktoré do albumu Môj Fotostream pridáte manuálne.

Ak chcete fotky do albumu Môj Fotostream odoslať z PC, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart systému Windows a potom kliknite na položku Obrázky. 
 2. Na paneli vľavo v menu Obľúbené položky vyberte položku iCloud Fotky.
 3. Kliknite na položku Odoslať fotky.
 4. Vyberte fotky, ktoré chcete pridať do albumu Môj Fotostream, a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Fotky môžete tiež v PC pomocou myši pretiahnuť do priečinka Odoslané v aplikácii iCloud Fotky.

Koľko fotiek môže album Môj Fotostream obsahovať?

Môžete si aktivovať automatické sťahovanie všetkých fotiek z albumu Môj Fotostream do Macu alebo PC.

 • Aplikácia Fotky 1.0 alebo novšia: Otvorte aplikáciu Fotky a prejdite do časti Nastavenia > Všeobecné. Vyberte položku Kopírovať položky do knižnice aplikácie Fotky.
 • Aplikácia iPhoto alebo Aperture: Prejdite do časti Preferences (Nastavenia) > Photos (Fotky) (alebo Photo Stream (Fotostream)) > My Photo Stream (Môj Fotostream) > Automatic Import (Automatický import). Všetky fotky z vášho fotostreamu sa importujú do priečinkov Events (Udalosti), Projects (Projekty), Photos (Fotky), Faces (Tváre) a Places (Miesta) v aplikácii iPhoto alebo Aperture.

Vo vašom iPhone, iPade a iPode touch sa v albume Môj Fotostream uchováva 1000 najnovších fotiek, aby sa šetrilo miesto. V albume Môj Fotostream si môžete svoje fotky prezerať alebo presunúť tie, ktoré sa vám páčia, do iného albumu, kde ich vo svojom zariadení so systémom iOS budete mať uložené navždy. Ak máte v Apple TV obmedzené miesto na ukladanie, budú sa vám zobrazovať len najnovšie fotky.

Využíva funkcia Môj Fotostream môj úložný priestor v službe iCloud?

Nie. Fotky, ktoré nahráte do albumu Môj Fotostream, sa nezapočítavajú do limitu úložného priestoru v službe iCloud.

Kde v albume Môj Fotostream nájdem svoje fotky zhotovené v režime sériového snímania?

Keď zhotovíte fotky v režime sériového snímania, do zariadenia sa importujú len vaše obľúbené fotky. V systéme iOS 7.1 alebo novšom môžete nastaviť, aby sa do albumu Môj Fotostream ukladali všetky fotky zhotovené v režime sériového snímania. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • V prípade systému iOS 10.3 alebo novšieho klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite funkciu Odoslať sériu fotiek.
 • V prípade starších verzií systému iOS klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Fotky a zapnite službu Odoslať sériu fotiek.

Ako vymažem fotky z albumu Môj Fotostream?

V zariadení so systémom iOS alebo v Macu vyberte v albume Môj Fotostream jednu alebo viac fotiek a potom klepnite na ikonu Ikona Kôš alebo kliknite na položku Vymazať.

V PC vyberte fotky, ktoré chcete z albumu Môj Fotostream odstrániť. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položku Vymazať. Keď fotku v jednom zariadení vymažete z albumu Môj Fotostream, odstráni sa z aplikácií Fotky a iCloud. Fotky, ktoré importujete z albumu Môj Fotostream do iných zariadení, sa nevymažú.

Čo sa stane s mojimi fotkami, ak vypnem funkciu Môj Fotostream?

Pred vypnutím funkcie Môj Fotostream si uložte všetky fotky, ktoré v zariadení chcete uchovať. Ak sa v iPhone, iPade alebo iPode touch odhlásite zo služby iCloud alebo vypnete funkciu Môj Fotostream, z daného zariadenia sa odstránia všetky fotky uložené v albume Môj Fotostream.

Fotky z albumu Môj Fotostream uložené vo vašich ostatných zariadeniach sa nevymažú. Fotky v albume Môj Fotostream zostávajú na serveri služby iCloud uložené 30 dní od dátumu ich odoslania do albumu Môj Fotostream. Ak sa v inom zariadení prihlásite do služby iCloud pomocou toho istého účtu Apple ID a zapnete funkciu Môj Fotostream, fotky sa automaticky stiahnu.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: