Ak inštalátor systému macOS informuje o tom, že niektoré funkcie systému macOS nie sú pre disk podporované

Inštalátor môže informovať o tom, že niektoré funkcie nie sú pre disk podporované, že niektoré funkcie nebudú k dispozícii alebo že nemožno vytvoriť systém obnovy.

Ak inštalátor systému macOS nemôže na disku vytvoriť systém obnovy, môže vám umožniť pokračovanie v inštalácii, ale upozorní vás, že niektoré funkcie systému macOS nebudú podporované alebo nebudú k dispozícii, prípadne že nemožno vytvoriť systém obnovy. Takáto situácia môže nastať za týchto okolností:

Na inštaláciu a používanie systému macOS nepotrebujete systém obnovy, bez neho však nemožno používať funkciu FileVault, nastaviť heslo firmvéru ani opraviť disk s použitím Diskovej utility.

Dátum zverejnenia: