Majte fotky bezpečne uložené a v aktuálnej podobe vo všetkých zariadeniach

Vďaka iCloud Fotkám si jednoducho zaistíte, že budete mať celú knižnicu v bezpečí, dokonca aj keď sa vám stratí zariadenie. Ak si fotky radšej chcete synchronizovať manuálne, na prenos fotiek a videí z počítača do iPhonu, iPadu a iPodu touch môžete použiť iTunes.

Aplikácia Fotky na iPade, iPhone a Macu

 

 

Prostredníctvom iCloud Fotiek máte k dispozícii prístup k svojim fotkám a videám z iPhonu, iPadu, iPodu touch, Macu, Apple TV, na stránke iCloud.comdokonca aj na PC so systémom Windows. Pri pripojení na internet, k Wi-Fi alebo k mobilnej sieti sa vám najnovšie snímky nahrávajú automaticky a v reálnom čase sa prejavujú aj úpravy, ktoré vykonáte. V zariadeniach aj online tak vždy vidíte najnovšiu verziu.

Skôr než začnete

Zapnutie iCloud Fotiek

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Fotky a zapnite iCloud Fotky.
 • Na Macu prejdite do menu Systémové nastavenia > iCloud > Možnosti (vedľa položky Fotky) a vyberte položku iCloud Fotky.
 • Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud > iCloud Fotky.
 • Na PC so systémom Windows si stiahnite iCloud pre Windows a potom si nastavte iCloud Fotky.

Ak máte fotky z iTunes synchronizované do zariadenia so systémom iOS a potom zapnete iCloud Fotky, zobrazí sa správa „Fotky a videá synchronizované z iTunes budú odstránené“. Pôvodné verzie fotiek a videí vám zostanú v počítači a ich kópie budú odstránené z vášho zariadenia so systémom iOS. Keď zapnete iCloud Fotky na Macu alebo PC, ich pôvodné verzie sa nahrajú do iCloudu a budete k nim mať prístup vo všetkých zariadeniach.

Ak sa rozhodnete iCloud Fotky nezapnúť, fotky a videá si môžete manuálne synchronizovať v iTunes.

Manuálna synchronizácia fotiek pomocou iTunes

Môžete si nastaviť, aby vám služba iTunes synchronizovala fotky do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch z aplikácie Fotky alebo z priečinka v počítači. Pri každej synchronizácii zariadenia so systémom iOS s iTunes sa fotky a videá v zariadení so systémom iOS aktualizujú, aby zodpovedali albumom v počítači. Ak máte v iPhone, iPade alebo iPode touch fotky, ktoré nemáte v počítači, pomocou týchto krokov si ich môžete importovať.

 1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
 2. Otvorte iTunes v počítači.
 3. Pomocou pribaleného kábla USB pripojte svoj iPhone, iPad alebo iPod touch k počítaču.
 4. V iTunes kliknite na ikonu zariadenia.
  iTunes so zobrazenou ikonou zariadenia
 5. Na ľavom postrannom paneli okna iTunes kliknite na položku Fotky.
  Fotky vybraté na postrannom paneli v iTunes
 6. Kliknite na políčko vedľa položky Synchronizovať fotky. Ak sa vám namiesto toho zobrazuje položka „Služba iCloud Fotky je zapnutá“, všetky fotky a videá už máte vo všetkých zariadeniach, ktoré používajú iCloud Fotky. Nemusíte ich synchronizovať cez iTunes.
 7. Vyberte aplikáciu alebo priečinok, z ktorého chcete synchronizovať. Ak sa rozhodnete pre synchronizáciu priečinka s podpriečinkami, prvá úroveň podpriečinkov sa vám v zariadení zobrazí ako albumy.
  Výber umiestnenia fotiek, ktoré sa majú synchronizovať v iTunes
 8. Môžete si vybrať synchronizáciu všetkých fotiek a albumov alebo vybrať len niektoré albumy. 
 9. Ak chcete synchronizovať aj videá z aplikácie alebo priečinka, vyberte položku Zahrnúť videá.
 10. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Spomalené a časozberné videá je potrebné importovať cez aplikáciu Fotky alebo Image Capture v systéme OS X Yosemite alebo novšom, aby sa ich efekt cez iTunes synchronizoval. Pri použití iCloud Fotiek si spomalené a časozberné videá efekty zachovajú.

Fotky Live Photo si zachovajú efekt, ak ich importujete do Fotiek v systéme OS X El Capitan a novšom, no ak ich synchronizujete späť do zariadenia cez iTunes, o svoj efekt prídu. Ak chcete, aby si fotky Live Photo zachovali efekt, bez ohľadu na zariadenie použite iCloud Fotky.

Ak synchronizácia prebieha z Fotiek, k dispozícii v iTunes máte iba systémovú knižnicu fotiek.

Vypnutie synchronizácie cez iTunes

Ak už na iPhone, iPade alebo iPode touch synchronizované fotky nechcete, v iTunes vypnite synchronizáciu. Fotky sa vám odstránia zo zariadenia. Môžete vypnúť synchronizáciu jednotlivých albumov fotiek, ale aj všetkých albumov naraz.

Zastavenie synchronizovania niektorých albumov

 1. V počítači otvorte iTunes a pripojte svoj iPhone, iPad alebo iPod touch.
 2. V iTunes kliknite na ikonu zariadenia.
 3. Kliknite na položku Fotky.
 4. Vyberte položku Vybrané albumy a zrušte výber albumov alebo zbierok, ktorých synchronizáciu chcete zastaviť.
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Zastavenie synchronizovania všetkých fotiek

 1. V počítači otvorte iTunes a pripojte svoj iPhone, iPad alebo iPod touch.
 2. V iTunes kliknite na ikonu zariadenia.
 3. Kliknite na položku Fotky.
 4. Zrušte výber položky Synchronizovať fotky a potom kliknite na položku Odstrániť fotky.
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť.

 

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: