iPod shuffle (4. generácia): Povolenie a používanie funkcie VoiceOver

Naučte sa povoliť a používať funkciu VoiceOver v iPode shuffle (4. generácii).

Keď v aplikácii iTunes pre iPod shuffle (4. generáciu) povolíte funkciu VoiceOver, môžete si pri počúvaní obsahu na iPode shuffle nechať prehrávať názvy skladieb, interpretov a playlistov. Funkcia VoiceOver vás môže informovať aj o stave batérie a ďalších správach. Funkciu VoiceOver môžete povoliť pri prvom nastavovaní iPodu pomocou aplikácie iTunes alebo ju môžete nastaviť neskôr kliknutím na tlačidlo Zhrnutie v nastaveniach iPodu v aplikácii iTunes. Keď v sprievodcovi nastavením iPodu alebo pomocou tlačidla Zhrnutie vyberiete možnosť povolenia funkcie VoiceOver, aplikácia vás prevedie procesom inštalácie sady VoiceOver Kit.

Povolenie funkcie VoiceOver pri nastavovaní iPodu shuffle

 1. Pripojte iPod shuffle k počítaču.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke v aplikácii iTunes. Možnosť „Povoliť VoiceOver“ je predvolene vybraná.
 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 4. Po kliknutí na tlačidlo Zhrnutie vyberte v časti Hlasová odozva požadovaný jazyk v ponuke Jazyk. Nastaví sa tým jazyk hovorených systémových správ a názvov playlistov, ako aj mnohých názvov skladieb a mien interpretov.
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť. Po dokončení nastavenia sa v iPode shuffle povolí funkcia VoiceOver.

Poznámka: Ak chcete vybrať iný jazyk pre konkrétne skladby, postupujte takto:

 1. Vyberte skladby v aplikácii iTunes.
 2. Vyberte položky Súbor > Informácie.
 3. Vyberte jazyk funkcie VoiceOver v rozbaľovacej ponuke na karte Možnosti.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Neskoršie povolenie funkcie VoiceOver

 1. Pripojte iPod shuffle k počítaču.
 2. V aplikácii iTunes vyberte iPod shuffle v zozname zariadení a kliknite na tlačidlo Zhrnutie.
 3. V časti Hlasová odozva vyberte položku Povoliť VoiceOver.
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť.
 5. Vyberte požadovaný jazyk v ponuke v časti Hlasová odozva.
 6. Kliknite na tlačidlo Použiť. Funkcia VoiceOver sa povolí po dokončení synchronizácie.

Zakázanie funkcie VoiceOver

 1. V aplikácii iTunes vyberte iPod shuffle v zozname zariadení a kliknite na tlačidlo Zhrnutie.
 2. V časti Hlasová odozva zrušte výber položky Povoliť VoiceOver.
 3. Kliknite na tlačidlo Použiť.

Funkcia VoiceOver sa zakáže po dokončení synchronizácie. V iPode shuffle sa budú naďalej prehrávať niektoré systémové oznámenia v angličtine, ako je napríklad stav batérie, chybové správy a všeobecná očíslovaná ponuka playlistov. Názvy skladieb a mená interpretov sa prehrávať nebudú.

Vypočutie oznámenia aktuálnej skladby

Počas prehrávania stlačte tlačidlo funkcie VoiceOver na iPode. Prehrá sa názov aktuálnej skladby a meno interpreta. Pri počúvaní oznámení skladieb môžete pomocou funkcie VoiceOver prejsť aj na inú skladbu.

Navigácia pomocou oznámení skladieb

 • Ak iPod shuffle prehráva, stlačte niektoré z nasledujúcich tlačidiel:
  • Tlačidlo VoiceOver na vypočutie oznámenia aktuálnej skladby.
  • Tlačidlo Nasledujúce/Rýchle prevíjanie dopredu na prechod na ďalšiu skladbu a vypočutie oznámenia ďalšej skladby.
  • Tlačidlo Predchádzajúce/Prevíjanie dozadu na prechod na predchádzajúcu skladbu a vypočutie oznámenia predchádzajúcej skladby.
 • Ak je iPod shuffle pozastavený, stlačte niektoré z nasledujúcich tlačidiel:
  • Tlačidlo VoiceOver na vypočutie oznámenia aktuálnej skladby.
  • Tlačidlo Nasledujúce/Rýchle prevíjanie dopredu na vypočutie oznámenia ďalšej skladby.
  • Tlačidlo predchádzajúce/Prevíjanie dozadu na vypočutie predchádzajúceho oznámenia.
  • Tlačidlo VoiceOver alebo Prehrať/Pozastaviť na prehranie oznámenej skladby.

Zmena playlistov

Keď je funkcia VoiceOver povolená, môžete si nechať prehrať názov ľubovoľného playlistu, ktorý ste synchronizovali s iPodom shuffle, a môžete ho vybrať. Ak sa s iPodom shuffle synchronizujú audioknihy alebo zvukové podcasty, v rámci ponuky playlistu sa čítajú aj ich názvy. Ak je funkcia VoiceOver v aplikácii iTunes zakázaná, playlisty sa označujú podľa poradového čísla, ale nie podľa názvu (napríklad Playlist 1, Playlist 2 a tak ďalej).

Ponuka playlistov oznamuje položky v tomto poradí:

 • Aktuálny playlist (ak existuje)
 • „Všetky skladby“ (predvolený playlist všetkých skladieb v iPode shuffle)
 • Všetky playlisty vrátane Genius playlistov v abecednom poradí
 • Všetky Genius Mixy v abecednom poradí
 • Všetky podcasty v abecednom poradí
 • Všetky kolekcie služby iTunes U v abecednom poradí
 • Všetky audioknihy v abecednom poradí

Výber položky v ponuke playlistov

 1. Stlačte a podržte tlačidlo VoiceOver. Prehrajú sa názvy playlistov.
 2. Keď počujete názov požadovaného playlistu, vyberte ho stlačením tlačidla VoiceOver alebo Prehrať/Pozastaviť. Začne sa prehrávať prvá položka v playliste. Keď počúvate ponuku playlistov, môžete stlačením tlačidla Nasledujúce/Rýchle prevíjanie dopredu alebo Predchádzajúce/Prevíjanie dozadu prechádzať dopredu alebo dozadu v ponuke playlistov.

Ak chcete playlist spustiť od začiatku, pomocou týchto krokov vyberte požadovaný playlist.

Opustenie ponuky playlistov

Stlačte a podržte tlačidlo VoiceOver.

Dátum zverejnenia: