Prečo by ste bezdrôtovej sieti nemali priradiť bežný názov (SSID)

Zistite, prečo by ste svojej bezdrôtovej sieti nemali priradiť bežný názov.

Ak svojej bezdrôtovej sieti priradíte bežný názov, používatelia zariadení so systémom iOS sa budú musieť prihlásiť ku každému prístupovému bodu v sieti pri jeho prvom použití (zariadenie so systémom iOS sa v budúcnosti automaticky znova pripojí k danému prístupového bodu). Tento proces manuálneho prihlásenia je potrebný preto, lebo zariadenia so systémom iOS ukladajú hardvérovú adresu prístupového bodu (BSSID – Basic Service Set Identifier), ak sa názov siete (SSID – Service Set Identifier) považuje za bežný alebo nejednoznačný.

Ak svojej bezdrôtovej sieti priradíte bežný názov (SSID), používateľom vašej siete, ktorí používajú zariadenia so systémom iOS a nachádzajú sa mimo dosahu vašej siete, hrozí riziko, že sa pripoja k inej sieti s rovnakým názvom. Pri pripojení k neočakávanej sieti sú používatelia vystavení možnému riziku krádeže dát.

V dôsledku tohto problému so zabezpečením spoločnosť Apple uchováva zoznam bežných alebo nejednoznačných identifikátorov SSID vrátane predvoleného identifikátora SSID mnohých komerčne dostupných prístupových bodov, ako aj zoznam identifikátorov SSID s názvom „wireless“ či „default“. Ak je názov vašej siete uvedený v tomto zozname, vo všetkých zariadeniach so systémom iOS, ktoré sa pripoja k danej sieti, sa uloží identifikátor BSSID prístupového bodu, ktorý sa priradí k identifikátoru SSID danej siete. Zariadenie sa potom k sieti automaticky pripojí len v prípade, ak identifikátor BSSID prístupového bodu zodpovedá informáciám uloženým v zariadení. Zabráni sa tým pripojeniu k inej sieti s rovnakým názvom.

Ak svojej sieti priradíte jedinečný názov, toto bezpečnostné opatrenie sa nebude používať a zariadenia so systémom iOS sa k sieti budú automaticky pripájať tak, ako očakávate.

Konfiguračné profily

Ak na konfiguráciu zariadení so systémom iOS a sietí, ku ktorým sa pripájajú, používate konfiguračné profily, nezabúdajte, že profil obsahuje len identifikátor SSID, a nie identifikátor BSSID. Znamená to, že ak je zariadenia so systémom iOS nakonfigurované na pripojenie k sieti v zozname, nepripojí sa automaticky, pretože v ňom nie je uložený identifikátor BSSID. Keď sa zariadenia so systémom iOS prvýkrát manuálne pripojí k danému prístupového bodu, v budúcnosti sa k nemu znova pripojí automaticky.

Dátum zverejnenia: