Prečo by ste bezdrôtovej sieti nemali priradiť bežný názov (SSID)

Zistite, prečo by ste svojej bezdrôtovej sieti nemali priradiť bežný názov.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Ak svojej bezdrôtovej sieti priradíte bežný názov, používatelia zariadení so systémom iOS sa budú musieť prihlásiť ku každému prístupovému bodu v sieti pri jeho prvom použití (zariadenie so systémom iOS sa v budúcnosti automaticky znova pripojí k danému prístupového bodu). Tento proces manuálneho prihlásenia je potrebný preto, lebo zariadenia so systémom iOS ukladajú hardvérovú adresu prístupového bodu (BSSID – Basic Service Set Identifier), ak sa názov siete (SSID – Service Set Identifier) považuje za bežný alebo nejednoznačný.

Ak svojej bezdrôtovej sieti priradíte bežný názov (SSID), používateľom vašej siete, ktorí používajú zariadenia so systémom iOS a nachádzajú sa mimo dosahu vašej siete, hrozí riziko, že sa pripoja k inej sieti s rovnakým názvom. Pri pripojení k neočakávanej sieti sú používatelia vystavení možnému riziku krádeže dát.

V dôsledku tohto problému so zabezpečením spoločnosť Apple uchováva zoznam bežných alebo nejednoznačných identifikátorov SSID vrátane predvoleného identifikátora SSID mnohých komerčne dostupných prístupových bodov, ako aj zoznam identifikátorov SSID s názvom „wireless“ či „default“. Ak je názov vašej siete uvedený v tomto zozname, vo všetkých zariadeniach so systémom iOS, ktoré sa pripoja k danej sieti, sa uloží identifikátor BSSID prístupového bodu, ktorý sa priradí k identifikátoru SSID danej siete. Zariadenie sa potom k sieti automaticky pripojí len v prípade, ak identifikátor BSSID prístupového bodu zodpovedá informáciám uloženým v zariadení. Zabráni sa tým pripojeniu k inej sieti s rovnakým názvom.

Ak svojej sieti priradíte jedinečný názov, toto bezpečnostné opatrenie sa nebude používať a zariadenia so systémom iOS sa k sieti budú automaticky pripájať tak, ako očakávate.

Dátum zverejnenia: