Používanie rodičovskej ochrany na iPhone, iPade a iPode touch dieťaťa

Pomocou funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia v sekcii Čas pred obrazovkou môžete zablokovať alebo obmedziť konkrétne aplikácie a funkcie v zariadení dieťaťa. Môžete tiež obmedziť nastavenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch týkajúce sa explicitného obsahu, nákupov, sťahovania a súkromia.

Nastavenie funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Pokračovať a vyberte možnosť Je to môj [zariadenie] alebo Je to [zariadenie] dieťaťa.
  • Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a chcete zabrániť tomu, aby iný člen rodiny zmenil nastavenia vášho zariadenia, klepnite na položku Použiť kód pre Čas pred obrazovkou a vytvorte kód. Opätovným zadaním potom kód potvrďte.
  • Ak funkciu Čas pred obrazovkou nastavujete na zariadení dieťaťa, postupujte podľa výziev, až kým sa nedostanete na obrazovku Kód rodiča. Tam zadajte kód. Opätovným zadaním kód potvrďte. 
 3. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód a potom zapnite možnosť Obsah a súkromie.

Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak chcete zmeniť alebo vypnúť kód na zariadení dieťaťa, klepnite na položky Nastavenia > Čas pred obrazovkou > [meno dieťaťa]. Klepnite na možnosť Zmeniť kód pre Čas pred obrazovkou alebo Vypnúť kód pre Čas pred obrazovkou a overte zmenu pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu zariadenia.

 

Ak ste vytvorili kód obmedzení v predchádzajúcej verzii systému iOS a nepamätáte si ho alebo ak ste zabudli kód funkcie Čas pred obrazovkou, budete musieť odstrániť svoje zariadenie a potom ho nastaviť ako nové, aby sa kód odstránil. Ak zariadenie obnovíte, neodstráni sa tým váš starý kód.

Prečítajte si viac o používaní Rodinného zdieľania s funkciou Čas pred obrazovkou

Zabránenie nákupom v iTunes a App Store

Dieťaťu môžete zakázať aj inštalovanie a vymazávanie aplikácií, nakupovanie v aplikáciách a používanie ďalších funkcií. Nákupom alebo sťahovaniu z obchodov iTunes a App Store zabránite takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou. 
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. Klepnite na položku Nákupy v iTunes a App Store.
 4. Vyberte nastavenie a nastavte ho na možnosť Nepovoliť.

Môžete tiež zmeniť nastavenie hesla pre ďalšie nákupy v obchodoch iTunes a App Store alebo Book Store. Postupujte podľa krokov 1 až 3 a potom vyberte možnosť Vždy vyžadovať alebo Nevyžadovať.

 

Povolenie vstavaných aplikácií a funkcií

Môžete obmedziť používanie vstavaných aplikácií alebo funkcií. Ak aplikáciu alebo funkciu vypnete, nevymaže sa, len sa dočasne skryje z plochy. Ak napríklad vypnete aplikáciu Mail, nebude sa na ploche zobrazovať, kým ju znova nezapnete.

Povolené aplikácie zmeníte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia.
 3. Zadajte kód funkcie Čas pred obrazovkou. 
 4. Klepnite na položku Povolené aplikácie. 
 5. Vyberte aplikácie, ktoré chcete povoliť.

Zabránenie explicitnému alebo vekovo obmedzenému obsahu

Môžete tiež zabrániť prehrávaniu hudby s explicitným textom alebo filmov a TV seriálov s určitým vekovým hodnotením. Hodnotenia, ktoré možno nakonfigurovať pomocou obmedzení obsahu, majú aj aplikácie.

Obmedzenie explicitného alebo vekovo obmedzeného obsahu:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. V časti Povolený obsah z obchodu vyberte požadované nastavenia pre jednotlivé funkcie.

Obmedziť môžete tieto typy obsahu:

 • Hodnotenia: Keď v časti Hodnotenia vyberiete krajinu alebo oblasť, automaticky sa použije hodnotenie obsahu platné v danej oblasti.
 • Hudba, podcasty a News: Zabraňuje prehrávaniu hudby, hudobných videí, podcastov a zobrazovaniu článkov s explicitným obsahom.
 • Hudobné profily a príspevky: Zabraňuje tomu, aby ste s priateľmi zdieľali, čo počúvate, a videli, čo počúvajú oni.
 • Filmy: Zabraňuje prehrávaniu filmov s určitým hodnotením.
 • TV seriály: Zabraňuje prehrávaniu TV seriálov s určitým hodnotením.
 • Knihy: Zabraňuje zobrazeniu obsahu s určitým hodnotením.
 • Aplikácie: Zabraňuje používaniu aplikácií s určitým hodnotením.

Zabránenie webovému obsahu

Systém iOS dokáže automaticky filtrovať obsah webových stránok tak, aby sa v Safari a ďalších aplikáciách na zariadení obmedzil prístup k obsahu pre dospelých. Môžete tiež pridať určité webové stránky do zoznamu povolených alebo blokovaných stránok, prípadne obmedziť prístup len na vopred schválené webové stránky. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a zadajte kód funkcie Čas pred obrazovkou. 
 3. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a potom na položku Webový obsah.
 4. Vyberte možnosť Neobmedzený prístup, Obmedziť webové stránky pre dospelých alebo Len povolené webové stránky. 

V závislosti od povoleného prístupu môže byť potrebné doplniť informácie, ako je napríklad webová stránka, ktorá sa má obmedziť.

Obmedzenie vyhľadávania na webe pomocou Siri

Funkcie Siri obmedzíte takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. Rolujte nadol do časti Siri a vyberte požadované nastavenia.

Obmedziť môžete tieto nastavenia Siri: 

 • Vyhľadávanie na webe: Zabraňuje Siri v hľadaní na webe, keď položíte otázku.
 • Nevhodný jazyk: Zabraňuje Siri v zobrazovaní nevhodného jazyka.

Obmedzenie služby Game Center

Funkcie služby Game Center obmedzíte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. Rolujte nadol do časti Game Center a vyberte požadované nastavenia.

Obmedziť môžete tieto nastavenia služby Game Center:

 • Hry pre viac hráčov: Zabraňuje v hraní hier pre viacerých hráčov.
 • Pridávanie priateľov: Zabraňuje pridávaniu priateľov do služby Game Center.
 • Záznam obrazovky: Zabraňuje zaznamenávaniu obrazovky a zvuku.

Povolenie zmien v nastaveniach súkromia

V nastaveniach súkromia na zariadení môžete určiť, ktoré aplikácie majú mať prístup k informáciám uloženým v zariadení alebo k hardvérovým funkciám. Môžete napríklad aplikácii sociálnej siete povoliť, aby požiadala o prístup ku kamere. Budete potom môcť zhotovovať a nahrávať fotky.

Zmeny v nastaveniach súkromia povolíte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. Klepnite na položku Súkromie a potom vyberte nastavenia, ktoré chcete obmedziť.

Obmedziť môžete tieto nastavenia:

 • Lokalizačné služby: Zamkne nastavenia, ktoré aplikáciám a webovým stránkam umožňujú používať polohu.
 • Kontakty: Zabraňuje aplikáciám získať prístup ku kontaktom.
 • Kalendáre: Zabraňuje aplikáciám získať prístup ku kalendáru.
 • Pripomienky: Zabraňuje aplikáciám získať prístup k pripomienkam.
 • Fotky: Zabraňuje aplikáciám požiadať o prístup k uloženým fotkám.
 • Zdieľať moju polohu: Zamkne nastavenia, ktoré povoľujú zdieľanie polohy v aplikáciách Správy a Nájsť priateľov.
 • Zdieľanie cez Bluetooth: Zabraňuje zariadeniam a aplikáciám zdieľať dáta cez Bluetooth.
 • Mikrofón: Zabraňuje aplikáciám požiadať o prístup k mikrofónu.
 • Rozpoznávanie reči: Zabraňuje aplikáciám získať prístup k funkciám Rozpoznávanie reči a Diktovanie.
 • Reklama: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach reklamy.
 • Médiá a Apple Music: Zabraňuje aplikáciám získať prístup k fotkám, videám alebo hudobnej knižnici.

Povolenie zmien v ďalších nastaveniach a funkciách

Rovnakým spôsobom, akým môžete povoliť zmeny v nastaveniach súkromia, môžete povoliť aj zmeny ostatných nastavení a funkcií.

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na položku Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. V časti Povoliť zmeny vyberte funkcie alebo nastavenia, ktorých zmeny chcete povoliť, a potom vyberte možnosť Povoliť alebo Nepovoliť. 

Zmeny môžete povoliť napríklad pre tieto funkcie a nastavenia:

 • Zmeny kódu: Zabraňuje zmenám vášho kódu.
 • Zmeny účtov: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach účtov a hesiel.
 • Zmeny mobilných dát: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach mobilných dát.
 • Obmedzenie hlasitosti: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach hlasitosti, aby bolo počúvanie bezpečné.
 • Nerušiť počas šoférovania: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach funkcie Nerušiť počas šoférovania.
 • Poskytovateľ TV: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach poskytovateľa TV.
 • Aktivity apiek na pozadí: Zabraňuje vykonávaniu zmien v tom, či môžu byť aplikácie spustené na pozadí.

Ďalšie informácie

Vo firmách a školách sa často používajú profily, ktoré môžu zapnúť obmedzenia. Ak chcete zistiť, či sa na zariadení používa profil, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Profily. Ďalšie informácie vám poskytne správca alebo osoba, ktorá nastavila daný profil.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: