Používanie rodičovskej ochrany na iPhone, iPade a iPode touch dieťaťa

Pomocou funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia v sekcii Čas pred obrazovkou môžete zablokovať alebo obmedziť konkrétne apky a funkcie v zariadení dieťaťa. Na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete uplatňovať obmedzenia aj prostredníctvom nastavení pre explicitný obsah, nákupy, sťahovanie a súkromie.

Nastavenie funkcie Obmedzenia obsahu a súkromia

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Pokračovať a vyberte možnosť Je to môj [zariadenie] alebo Je to [zariadenie] dieťaťa.
  • Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a chcete zabrániť tomu, aby iný člen rodiny zmenil nastavenia vášho zariadenia, klepnite na položku Použiť kód pre Čas pred obrazovkou, vytvorte kód a potom ho opätovným zadaním potvrďte. V systéme iOS 13.4 a novšom sa po potvrdení kódu zobrazí výzva na zadanie Apple ID a hesla. Pomocou nich potom môžete kód funkcie Čas pred obrazovkou resetovať, ak ho náhodou zabudnete. 
  • Ak funkciu Čas pred obrazovkou nastavujete na zariadení dieťaťa, postupujte podľa výziev, až kým sa nedostanete na obrazovku Kód rodiča. Tam zadajte kód. Opätovným zadaním kód potvrďte. V systéme iOS 13.4 a novšom sa po potvrdení kódu zobrazí výzva na zadanie Apple ID a hesla. Pomocou nich potom môžete kód funkcie Čas pred obrazovkou resetovať, ak ho náhodou zabudnete. 
 3. Klepnite na Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód a potom zapnite možnosť Obsah a súkromie.

Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak chcete zmeniť alebo vypnúť kód na zariadení dieťaťa, klepnite na položky Nastavenia > Čas pred obrazovkou > [meno dieťaťa]. Klepnite na možnosť Zmeniť kód pre Čas pred obrazovkou alebo Vypnúť kód pre Čas pred obrazovkou a overte zmenu pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu zariadenia.

 

Ak ste kód funkcie Čas pred obrazovkou zabudli, aktualizujte zariadenie na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS a potom kód resetujte. Ak zariadenie nemôžete aktualizovať, vymažte ho a nastavte ho ako nové. Kód sa tým odstráni a budete si môcť vybrať nový. Obnovením zariadenia zo zálohy sa kód neodstráni.

Zabránenie nákupom v iTunes a App Store

Dieťaťu môžete zakázať aj inštalovanie a vymazávanie apiek, nakupovanie v apke a používanie ďalších funkcií. Nákupom alebo sťahovaniu z obchodov iTunes a App Store zabránite takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou. 
 2. Klepnite na Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. Klepnite na položku Nákupy v iTunes a App Store.
 4. Vyberte nastavenie a nastavte ho na možnosť Nepovoliť.

Môžete tiež zmeniť nastavenie hesla pre ďalšie nákupy v obchodoch iTunes a App Store alebo Book Store. Postupujte podľa krokov 1 až 3 a potom vyberte možnosť Vždy vyžadovať alebo Nevyžadovať.

 

Povolenie vstavaných apiek a funkcií

Používanie vstavaných apiek alebo funkcií môžete obmedziť. Ak apku alebo funkciu vypnete, nevymaže sa, len sa dočasne skryje z plochy. Ak napríklad vypnete apku Mail, nebude sa na ploche zobrazovať, kým ju znova nezapnete.

Povolené apky zmeníte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na Obmedzenia obsahu a súkromia.
 3. Zadajte kód funkcie Čas pred obrazovkou. 
 4. Klepnite na položku Povolené apky. 
 5. Vyberte apky, ktoré chcete povoliť.

Zabránenie explicitnému alebo vekovo obmedzenému obsahu

Môžete tiež zabrániť prehrávaniu hudby s explicitným textom alebo filmov a TV seriálov s určitým vekovým hodnotením. Hodnotenia, ktoré možno nakonfigurovať pomocou obmedzení obsahu, majú aj apky.

Obmedzenie explicitného alebo vekovo obmedzeného obsahu:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. V časti Povolený obsah z obchodu vyberte požadované nastavenia pre jednotlivé funkcie.

Obmedziť môžete tieto typy obsahu:

 • Hodnotenia: Keď v časti Hodnotenia vyberiete krajinu alebo oblasť, automaticky sa použije hodnotenie obsahu platné v danej oblasti.
 • Hudba, podcasty a News: Zabraňuje prehrávaniu hudby, hudobných videí, podcastov a zobrazovaniu článkov s explicitným obsahom.
 • Hudobné videá: Zabraňuje vyhľadávaniu a zobrazovaniu hudobných videí.
 • Hudobné profily: Zabraňuje tomu, aby ste s priateľmi zdieľali, čo počúvate, a videli, čo počúvajú oni.
 • Filmy: Zabraňuje prehrávaniu filmov s určitým hodnotením.
 • TV seriály: Zabraňuje prehrávaniu TV seriálov s určitým hodnotením.
 • Knihy: Zabraňuje zobrazeniu obsahu s určitým hodnotením.
 • Apky: Zabraňuje používaniu apiek s určitým hodnotením.

Zabránenie webovému obsahu

Systémy iOS a iPadOS dokážu automaticky filtrovať obsah webových stránok tak, aby sa v Safari a ďalších apkách na zariadení obmedzil prístup k obsahu pre dospelých. Môžete tiež pridať určité webové stránky do zoznamu povolených alebo blokovaných stránok, prípadne obmedziť prístup len na vopred schválené webové stránky. Postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a zadajte kód funkcie Čas pred obrazovkou. 
 3. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a potom na položku Webový obsah.
 4. Vyberte možnosť Neobmedzený prístup, Obmedziť webové stránky pre dospelých alebo Len povolené webové stránky. 

V závislosti od povoleného prístupu môže byť potrebné doplniť informácie, ako je napríklad webová stránka, ktorá sa má obmedziť.

Obmedzenie vyhľadávania na webe pomocou Siri

Funkcie Siri obmedzíte takto: 

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. Rolujte nadol do časti Siri a vyberte požadované nastavenia.

Obmedziť môžete tieto nastavenia Siri:

 • Vyhľadávanie na webe: Zabraňuje Siri v hľadaní na webe, keď položíte otázku.
 • Nevhodný jazyk: Zabraňuje Siri v zobrazovaní nevhodného jazyka.

Obmedzenie služby Game Center

Funkcie služby Game Center obmedzíte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na položku Obmedzenia obsahu a súkromia a potom na položku Obmedzenia obsahu.
 3. Rolujte nadol do časti Game Center a vyberte požadované nastavenia.

Obmedziť môžete tieto nastavenia služby Game Center:

 • Hry pre viac hráčov: Zabraňuje tomu, aby používateľ mohol hrať hry pre viac hráčov s každým, umožňuje hranie len s priateľmi alebo umožňuje hranie s kýmkoľvek
 • Pridávanie priateľov: Zabraňuje pridávaniu priateľov do služby Game Center.
 • Spojiť s priateľmi: Zabraňuje zdieľaniu zoznamu priateľov používateľa služby Game Center s hrami od iných výrobcov.
 • Záznam obrazovky: Zabraňuje zaznamenávaniu obrazovky a zvuku.
 • Hry s hráčmi v okolí: Zabraňuje povoleniu nastavenia pre hráčov v blízkosti.
 • Súkromné správy: Zabraňuje hlasovým konverzáciám alebo odosielaniu či prijímaniu vlastných správ s pozvánkami do hier a žiadosťami o priateľstvo.
 • Zmeny súkromia profilu: Zabraňuje vykonávaniu zmien nastavenia súkromia profilu. 
 • Zmeny avatara a prezývky: Zabraňuje vykonávaniu zmien avatarov a prezývok v službe Game Center.

Povolenie zmien v nastaveniach súkromia

V nastaveniach súkromia na zariadení môžete určiť, ktoré apky majú mať prístup k informáciám uloženým v zariadení alebo k hardvérovým funkciám. Môžete napríklad apke sociálnej siete povoliť, aby požiadala o prístup ku kamere. Budete potom môcť zhotovovať a nahrávať fotky.

Zmeny v nastaveniach súkromia povolíte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. Klepnite na položku Súkromie a potom vyberte nastavenia, ktoré chcete obmedziť.

Obmedziť môžete tieto nastavenia:

 • Lokalizačné služby: Zamkne nastavenia, ktoré apkám a webovým stránkam umožňujú používať polohu.
 • Kontakty: Zabraňuje apkám získať prístup ku kontaktom.
 • Kalendáre: Zabraňuje apkám získať prístup ku kalendáru.
 • Pripomienky: Zabraňuje apkám získať prístup k pripomienkam.
 • Fotky: Zabraňuje apkám požiadať o prístup k uloženým fotkám.
 • Zdieľať moju polohu: Zamkne nastavenia, ktoré povoľujú zdieľanie polohy v apkách Správy a Nájsť priateľov.
 • Zdieľanie cez Bluetooth: Zabraňuje zariadeniam a apkám zdieľať dáta cez Bluetooth.
 • Mikrofón: Zabraňuje apkám požiadať o prístup k mikrofónu.
 • Rozpoznávanie reči: Zabraňuje apkám získať prístup k funkciám Rozpoznávanie reči a Diktovanie.
 • Reklama: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach reklamy.
 • Médiá a Apple Music: Zabraňuje apkám získať prístup k fotkám, videám alebo hudobnej knižnici.

Povolenie zmien v ďalších nastaveniach a funkciách

Rovnakým spôsobom, akým môžete povoliť zmeny v nastaveniach súkromia, môžete povoliť aj zmeny ostatných nastavení a funkcií.

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Čas pred obrazovkou.
 2. Klepnite na Obmedzenia obsahu a súkromia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 3. V časti Povoliť zmeny vyberte funkcie alebo nastavenia, ktorých zmeny chcete povoliť, a potom vyberte možnosť Povoliť alebo Nepovoliť. 

Zmeny môžete povoliť napríklad pre tieto funkcie a nastavenia:

 • Zmeny kódu: Zabraňuje zmenám vášho kódu
 • Zmeny účtu: Zabraňuje vykonávaniu zmien účtu v časti Účty a heslá.
 • Zmeny mobilných dát: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach mobilných dát.
 • Obmedzenie hlasitosti: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach hlasitosti s ohľadom na bezpečnosť počúvania. 
 • Nerušiť počas šoférovania: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach funkcie Nerušiť počas šoférovania.
 • Poskytovateľ TV: Zabraňuje vykonávaniu zmien v nastaveniach poskytovateľa TV.
 • Aktivity apiek na pozadí: Zabraňuje vykonávaniu zmien v tom, či môžu byť apky spustené na pozadí

Viac informácií

Vo firmách a školách sa často používajú profily, ktoré môžu zapnúť obmedzenia. Ak chcete zistiť, či sa na zariadení používa profil, prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Profily. Ďalšie informácie vám poskytne správca alebo osoba, ktorá nastavila daný profil.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: