Používanie mobilných dát na iPhone alebo iPade

Zistite, koľko mobilných dát využívate, a naučte sa mobilné dáta zapnúť alebo vypnúť pre všetky apky alebo len pre niektoré z nich.

Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta, prejdite na Nastavenia a klepnite na Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobraziť menu Nastavenia > Mobilné dáta.

Obrazovka iPhonu s nastaveniami mobilných dát 

V závislosti od operátora a zariadenia môžete mať v časti Možnosti dát uvedené ďalšie možnosti:

  • Povoliť LTE, 4G alebo 3G: Môžete vybrať, ktorý typ sieťového pripojenia sa má používať na hlasové a dátové prenosy. Prečítajte si viac o týchto možnostiach. Prečítajte si o možnostiach dát v sieti 5G na iPhone alebo iPade.
  • Zapnutie alebo vypnutie hlasového roamingu: V sieťach CDMA môžete vypnutím hlasového roamingu zabrániť účtovaniu poplatkov za používanie sietí iných operátorov.
  • Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu: Pri cestovaní do zahraničia môžete dátový roaming vypnúť, aby sa vám neúčtovali roamingové poplatky. Ak máte medzinárodný dátový program, dátový roaming pravdepodobne môžete nechať zapnutý. Prečítajte si viac o používaní iPhonu alebo iPadu v zahraničí.

V závislosti od operátora sa dátový roaming môže používať aj pri cestovaní v domovskej krajine. Ďalšie informácie o pravidlách dátového roamingu a ďalších nastaveniach mobilných dát získate od svojho operátora. Mobilné dáta možno zapnúť alebo vypnúť pre každú apku alebo službu zvlášť. Môžete tak nastaviť, ktoré apky a služby sa môžu pripájať na internet prostredníctvom mobilnej siete. Apky a služby so zapnutými mobilnými dátami budú používať mobilné pripojenie, keď nebude k dispozícii Wi-Fi. V dôsledku toho sa vám môžu za používanie niektorých funkcií a služieb s mobilnými dátami účtovať poplatky. Ďalšie informácie o prípadných poplatkoch vám poskytne operátor.

Zobrazenie využitia dát

Informácie o využití mobilných dát nájdete v menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám namiesto toho zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.

Obrazovka iPhonu so zobrazením využitia mobilných dát 

  • Keď prejdete nadol, zobrazia sa apky, ktoré využívajú mobilné dáta. Ak nechcete, aby niektorá apka využívala mobilné dáta, môžete ich pre danú apku vypnúť. Apky s vypnutými mobilnými dátami budú na dátové prenosy používať len Wi-Fi.
  • Informácie o využití mobilných dát jednotlivými systémovými službami nájdete v menu Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta. Potom v zozname v časti Mobilné dáta klepnite na Systémové služby. V prípade systémových služieb nie je možné individuálne zapínať a vypínať mobilné dáta.
  • Môžete si zobraziť štatistiku využívania dát apkou za aktuálne obdobie alebo štatistiku využívania dát apkami, ktoré využívajú dáta, počas roamingu. Ak chcete tieto štatistiky vynulovať, prejdite na Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a klepnite na Resetovať štatistiky.
  • Keď používate iPhone s funkciou Dual SIM, môžete si pozrieť, koľko mobilných dát ste využili s vybraným číslom.

Ak chcete získať čo najpresnejšie informácie o využívaní mobilných dát v aktuálnom období, kontaktujte svojho operátora.

Získanie pomoci

  • Prečítajte si, čo robiť, ak sa stále nemôžete pripojiť k mobilnej sieti.
  • Ak používate účet Exchange ActiveSync, je možné, že bude mobilné dáta využívať aj v prípade, že ich pre apky Mail a Kalendár vypnete. Informácie o využití mobilných dát účtom Exchange ActiveSync nájdete v sekcii Nastavenia > Mobilné > Systémové služby.
  • Ak je aktivovaný Asistent Wi-Fi, automaticky prepne na používanie mobilných dát, keď je Wi-Fi pripojenie slabé. Asistent Wi-Fi je predvolene zapnutý. To môže zapríčiniť spotrebu mobilných dát navyše a s ňou v závislosti od vášho dátového programu aj ďalšie poplatky. Asistenta Wi-Fi môžete vypnúť v Nastaveniach. Ďalšie informácie nájdete v článku Asistent Wi-Fi.
Dátum zverejnenia: