Kontrola využitia mobilných dát na iPhone a iPade

Zistite, koľko mobilných dát využívate, a naučte sa mobilné dáta zapnúť alebo vypnúť pre všetky alebo len pre niektoré aplikácie.

Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta, prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta. Ak v iPhone používate dve SIM karty, musíte si jeden program nastaviť ako primárne číslo pre dáta. Až potom si budete môcť zobraziť informácie o využití mobilných dát.

V závislosti od operátora a zariadenia môžu byť v časti Možnosti mobilných dát uvedené ďalšie možnosti:

  • Povolenie pripojenia k sieti LTE, 4G alebo 3G. Môžete vybrať, aký typ sieťového pripojenia sa má používať pre hovory a dáta. Prečítajte si viac o týchto možnostiach.
  • Zapnutie alebo vypnutie hlasového roamingu: V sieťach CDMA môžete vypnutím hlasového roamingu zabrániť poplatkom za používanie sietí iných operátorov.
  • Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu: Pri cestovaní do zahraničia môžete dátový roaming vypnúť, aby sa vám neúčtovali roamingové poplatky. Ak máte medzinárodný dátový program, dátový roaming pravdepodobne môžete nechať zapnutý. Prečítajte si viac o používaní iPhonu alebo iPadu v zahraničí.

V závislosti od operátora sa dátový roaming môže používať aj pri cestovaní v domovskej krajine. Ďalšie informácie o pravidlách dátového roamingu a ďalších nastaveniach mobilných dát získate od svojho operátora. Mobilné dáta možno zapnúť alebo vypnúť pre každú aplikáciu alebo službu zvlášť. Môžete tak nastaviť, ktoré aplikácie a služby sa môžu pripájať na internet prostredníctvom mobilnej siete. Aplikácie a služby so zapnutými mobilnými dátami budú používať mobilné pripojenie, keď nebude k dispozícii Wi-Fi. V dôsledku toho sa vám môžu za používanie niektorých funkcií a služieb cez mobilné dáta účtovať poplatky. Ďalšie informácie o prípadných poplatkoch vám poskytne operátor.


Zobrazenie využitia dát

Informácie o využití mobilných dát nájdete v sekcii Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.

Keď prejdete nadol, zobrazia sa aplikácie, ktoré využívajú mobilné dáta. Ak nechcete, aby niektorá aplikácia využívala mobilné dáta, môžete ich pre danú aplikáciu vypnúť. Aplikácie s vypnutými mobilnými dátami budú používať len Wi-Fi.

Informácie o využití mobilných dát jednotlivými systémovými službami nájdete v sekcii Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta. Rolujte naspodok obrazovky a klepnite na položku Systémové služby. V prípade systémových služieb nie je možné individuálne zapínať a vypínať mobilné dáta.

Môžete si zobraziť štatistiku využívania dát aplikáciou za aktuálne obdobie alebo štatistiku využívania dát aplikáciami, ktoré využívajú dáta, počas roamingu. Ak chcete tieto štatistiky vynulovať, prejdite na položku Nastavenia > Mobilné alebo Nastavenia > Mobilné dáta a klepnite na položku Resetovať štatistiky.


Získanie pomoci

  • Ak sa stále nemôžete pripojiť k mobilnej sieti, prečítajte si, ako postupovať.
  • Ak používate účet Exchange ActiveSync, je možné, že bude mobilné dáta využívať aj v prípade, ak ich vypnete pre aplikácie Mail a Kalendár. Informácie o využití mobilných dát účtom Exchange ActiveSync nájdete v sekcii Nastavenia > Mobilné > Systémové služby.
  • Ak je aktivovaný Asistent Wi-Fi, automaticky prepne na používanie mobilných dát, keď je Wi-Fi pripojenie slabé. Asistent Wi-Fi je predvolene zapnutý. To môže zapríčiniť spotrebu mobilných dát navyše a s ňou v závislosti od vášho dátového programu aj ďalšie poplatky. Asistenta Wi-Fi môžete vypnúť v Nastaveniach. Ďalšie informácie nájdete v článku Asistent Wi-Fi.
Dátum zverejnenia: