Kontrola využitia mobilných dát na iPhone a iPade

Zistite, koľko mobilných dát využívate, a naučte sa mobilné dáta zapnúť alebo vypnúť pre všetky alebo len pre niektoré aplikácie.

    

Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát

Mobilné dáta možno zapnúť alebo vypnúť pre každú aplikáciu alebo službu zvlášť. Môžete tak nastaviť, ktoré aplikácie a služby sa môžu pripájať na internet prostredníctvom mobilnej siete. Aplikácie a služby so zapnutými mobilnými dátami budú používať mobilné pripojenie, keď nebude k dispozícii Wi-Fi. V dôsledku toho sa vám môžu za používanie niektorých funkcií a služieb cez mobilné dáta účtovať poplatky. Ďalšie informácie o prípadných poplatkoch vám poskytne operátor.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta, prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.

V závislosti od operátora a zariadenia môžu byť v časti Možnosti mobilných dát uvedené ďalšie možnosti:

  • Povolenie pripojenia k sieti LTE, 4G alebo 3G. Môžete vybrať, aký typ sieťového pripojenia sa má používať pre hovory a dáta. Prečítajte si ďalšie informácie o týchto možnostiach.
  • Zapnutie alebo vypnutie hlasového roamingu: V sieťach CDMA môžete vypnutím hlasového roamingu zabrániť poplatkom za používanie sietí iných operátorov.
  • Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu: Pri cestovaní do zahraničia môžete dátový roaming vypnúť, aby sa vám neúčtovali roamingové poplatky. Ak máte medzinárodný dátový program, dátový roaming pravdepodobne môžete nechať zapnutý. Prečítajte si ďalšie informácie o používaní iPhonu alebo iPadu v zahraničí.

V závislosti od operátora sa dátový roaming môže používať aj pri cestovaní v domovskej krajine. Ďalšie informácie o pravidlách dátového roamingu a ďalších nastaveniach mobilných dát získate od svojho operátora.

    

Zobrazenie využitia dát

Ak chcete zobraziť informácie o využití mobilných dát, prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Ak používate iPad, môže sa vám zobrazovať menu Nastavenia > Mobilné dáta.

Ak chcete zistiť, koľko mobilných dát využíva určitá aplikácia, rolovaním prejdite na požadovanú aplikáciu. Ak nechcete, aby niektorá aplikácia využívala mobilné dáta, môžete ich pre danú aplikáciu vypnúť. Aplikácie s vypnutými mobilnými dátami používajú len Wi-Fi.

Ak chcete zobraziť informácie o využití mobilných dát jednotlivými systémovými službami, prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mobilné alebo Mobilné dáta. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Systémové služby. V prípade systémových služieb nie je možné individuálne zapínať a vypínať mobilné dáta.

V závislosti od operátora sa na tejto obrazovke môže zobrazovať celkové využitie mobilných dát. Ak sa táto možnosť nezobrazuje alebo ak máte otázky týkajúce sa využívania dát, obráťte sa na svojho operátora.

Získanie pomoci

  • Ak sa stále nemôžete pripojiť k mobilnej sieti, prečítajte si, ako postupovať.
  • Ak používate účet Exchange ActiveSync, je možné, že bude mobilné dáta využívať aj v prípade, ak ich vypnete pre aplikácie Mail a Kalendár. Informácie o využití mobilných dát účtom Exchange ActiveSync nájdete v menu Nastavenia > Mobilné > Systémové služby.
  • Pomocou Asistenta Wi-Fi môžete automaticky prepnúť na mobilné pripojenie, keď máte slabé pripojenie Wi-Fi.
Dátum zverejnenia: