Predautorizácia platieb v obchode App Store alebo iTunes Store

Prečítajte si, prečo sa môžete vo výpise z platobnej karty stretnúť s platbou spoločnosti Apple, ktorá čaká na spracovanie.

Keď si aktualizujete platobné údaje v obchode App Store alebo iTunes Store, alebo pridáte člena do skupiny Rodinného zdieľania, v rámci vášho evidovaného spôsobu platby môže dôjsť k dočasnej predautorizácii malej čiastky. Spoločnosť Apple si tak ako mnoho iných obchodníkov prostredníctvom predautorizácie overuje, či je váš platobný účet aktívny a či sú na ňom dostupné prostriedky na nakupovanie.

Napríklad v Spojených štátoch sa môžete stretnúť s predautorizáciou vo výške 1,00 USD. Ak žijete v inej krajine alebo oblasti, vo výpise môže byť uvedená iná čiastka v príslušnej mene.

Ak nájdete platby s vyššou čiastkou, prečítajte si, kde získať pomoc s neznámymi platbami v obchode App Store alebo iTunes Store.

Doba trvania predautorizácie

Predautorizácie vydavateľ karty po krátkom čase uvoľní. Čas potrebný na zrušenie predautorizácie je v každej finančnej inštitúcii iný. Ak používate debetnú kartu, predautorizácie môžu byť vo vašom online výpise uvedené ako debetné položky. Tieto debetné položky vám finančná inštitúcia automaticky vráti.

Ak máte otázky o spôsobe, akým sa na vašej karte spracúvajú požiadavky na autorizáciu, kontaktujte príslušnú finančnú inštitúciu.


Ďalšia pomoc s fakturáciou

Dátum zverejnenia: