Používanie aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Správy môžete odosielať textové správy, fotky, videá a zvuky. Priamo v aplikácii Správy si správy dokonca môžete prispôsobovať pomocou animovaných efektov, aplikácií iMessage a ďalších prvkov.

Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo  tlačidlo na vytvorenie správy a zadajte kontakt alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 3. Klepnite do textového poľa a napíšte správu.
 4. Keď správu dopíšete, odošlite ju klepnutím na položku odoslať správu.

Preposlanie správy

Otvorte konverzáciu a postupujte podľa týchto pokynov:

Podržte prst na bubline správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na položku Viac.

Klepnite na položku  preposlať správu a zadajte kontakt. Klepnutím na položku odoslať správu potom odošlite správu.

Vymazanie správy alebo konverzácie

Vymazanú správu ani konverzáciu nie je možné obnoviť. Pre istotu si zo správ uložte všetky dôležité informácie.

Ak chcete vymazať správu, postupujte takto:

 1. V konverzácii podržte prst na bubline so správou, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na položku Viac.
 2. Klepnite na položku  vymazať správu a potom klepnite na položku Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na položku Vymazať všetky v ľavom hornom rohu.

Ak chcete vymazať konverzáciu, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete vymazať.
 3. Klepnite na položku Vymazať.

Chcete vymazať viacero konverzácií naraz? Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na krúžok vedľa konverzácie a potom na položku Vymazať v pravom dolnom rohu.

Ak si chcete správy určitý čas ponechať, prejdite do menu Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Potom vyberte, ako dlho si chcete správy ponechať.

Používanie prediktívneho textu

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety pomocou niekoľkých klepnutí. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov a fráz, ktorými by ste pravdepodobne mohli pokračovať. 

Ak chcete prediktívny text vypnúť, podržte ikonu Emoji alebo  a klepnite na posuvník vedľa položky Predikcie.


Stíšenie konverzácií

Ak nechcete dostávať hlásenia správ, môžete stíšiť konverzácie. Prejdite do konverzácie, ktorú chcete stíšiť. Klepnite na položku detaily a zapnite funkciu Nerušiť. Keď je zapnutá funkcia Nerušiť, vedľa konverzácie sa zobrazuje ikona nerušiť. Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu správ, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Zapnutím funkcie Nerušiť môžete stíšiť aj všetky konverzácie. Prejdite do menu Nastavenia > Nerušiť a vyberte položku Manuálne alebo Naplánované. Vypnú sa tým všetky hlásenia na zariadení.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

Otvorte konverzáciu a klepnite na položku detaily v pravom hornom rohu. Zobrazia sa časti Obrázky a Prílohy. Klepnutím otvorte obrázok alebo prílohu. Obrázok alebo prílohu môžete tiež podržať, čím sa zobrazia rôzne možnosti, napríklad Kopírovať, Vymazať a Viac.

    

Odoslanie a zdieľanie polohy

Ak chcete v správe odoslať alebo zdieľať svoju polohu, postupujte takto:

 1. V konverzácii klepnite na položku detaily v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Môžete tiež klepnúť na položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať. Polohu môžete zdieľať jednu hodinu, jeden deň alebo stále. Podľa toho, ktorú možnosť vyberiete, aplikácia Správy nastaví dočasné alebo trvalé zdieľanie so službou Nájsť priateľov.

Ďalšie informácie

 

Dátum zverejnenia: