Používanie aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Zostaňte v spojení s konverzáciami, na ktorých vám najviac záleží. Odosielajte textové správy, fotky, videá a ďalší obsah. Potom správy prispôsobujte pomocou animovaných efektov, pripínajte dôležité konverzácie, posielajte vkladané odpovede a pridávajte zmienky.

Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať  a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Napíšte správu.
 4. Klepnite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať správu.

Ak používate systém iOS 14, môžete používať aj vložené odpovede a zmienky, ktoré pomáhajú upriamiť pozornosť na konkrétne správy a ľudí v správach.

Odpovedanie zo zamknutej plochy

 1. Na zamknutej ploche stlačte a podržte hlásenie, na ktoré chcete odpovedať. Na niektorých zariadeniach bude možno treba hlásenie potiahnuť doľava a klepnúť na Zobraziť.*
 2. Napíšte správu.
 3. Klepnite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať správu.

Ak máte iPhone X alebo novší, prípadne iPad s funkciou Face ID a nemôžete na správu odpovedať zo zamknutej plochy, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Odpovedať správou. Ak máte iPhone SE (2. generácia), iPhone 8 alebo starší, prípadne iPad, prejdite na Nastavenia > Touch ID a kód > Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky a zapnite možnosť Odpovedať správou.

* Stlačenie a podržanie je k dispozícii na väčšine zariadení, ktoré podporujú systém iOS 13 či novší alebo iPadOS. Ak chcete odpovedať na správu zo zamknutej plochy iPhonu SE (2. generácia), musíte hlásenie potiahnuť doľava a potom klepnúť na možnosť Zobraziť.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.

iPhone zobrazujúci, ako pripnúť správu potiahnutím doľava po správe.

Pripínanie dôležitých správ

V aplikácii Správy v systéme iOS 14 môžete pripnúť až deväť konverzácií. Keď konverzáciu pripnete, zobrazuje sa navrchu aplikácie Správy, takže je ľahko dostupná.

Ak chcete pripnúť konverzáciu, otvorte aplikáciu Správy a potom cez konverzáciu potiahnite doprava. Alebo postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na Upraviť alebo na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Upraviť pripnuté  a potom na tlačidlo Pripnúť .
 3. Klepnite na Hotovo.


iPhone zobrazujúci, ako si zmeniť meno alebo fotku v aplikácii Správy.

Zmena mena a fotky

Keď v systéme iOS 13 či novšom alebo iPadOS začnete písať novú správu alebo na novú správu odpovedáte, môžete zdieľať svoje meno a fotku. Ako fotku môžete použiť memoji alebo vlastný obrázok. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na Upraviť v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnite na Upraviť meno a fotku Klepnite na Upraviť meno a fotku
 3. Upravte svoje meno. Alebo klepnite na krúžok obrázka a vyberte obrázok, fotku, emoji alebo memoji.
 4. Klepnite na Hotovo.

Meno a fotku môžete zdieľať s každým, kto používa aplikáciu iMessage, no pri odoslaní novej správy alebo odpovedaní na novú správu sa vám zobrazí výzva, aby ste toto zdieľanie potvrdili. Zdieľanie tiež môžete zapnúť alebo vypnúť. Vykonajte 1. a 2. krok a zapnite alebo vypnite možnosť Zdieľanie mena a fotky.

Vymazanie správy alebo konverzácie

Vymazaná správa ani konverzácia sa nedá obnoviť. Pre istotu si preto zo správ uložte všetky dôležité informácie. Vymazanie jednej správy:

 1. Podržte bublinu správy, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na Viac .
 2. Klepnite na tlačidlo Kôš  a potom na Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na Vymazať konverzáciu.

Ak konverzácia nie je pripnutá, môžete tiež cez konverzáciu potiahnuť doľava, klepnúť na Vymazať a potom opätovným klepnutím na Vymazať operáciu potvrdiť. Ak chcete vymazať viacero konverzácií, otvorte aplikáciu Správy a klepnite na Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na Vybrať správy, potom na krúžok vedľa konverzácií a potom na Vymazať v pravom dolnom rohu.

Ak si chcete správy určitý čas ponechať, prejdite na Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Potom vyberte, ako dlho si chcete správy ponechať.

 

iPhone so zobrazeným postupom zapnutia možnosti Skryť upozornenia potiahnutím prstom doľava cez správu.

Zapnutie možnosti Skryť upozornenia

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Potiahnite doľava cez konverzáciu, ktorú chcete stíšiť.
 3. Klepnite na tlačidlo Upozornenia .

Keď je zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa zobrazí ikona polmesiaca Polmesiac indikuje, že pre konkrétnu konverzáciu je funkcia Skryť upozornenia zapnutá.. Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

 1. Otvorte správu.
 2. Navrchu správy klepnite na meno kontaktu a potom klepnite na tlačidlo Informácie 
 3. Zobrazia sa Fotky a Odkazy. Podržaním obrázka alebo prílohy zobrazíte možnosti, napríklad Uložiť, Kopírovať, Zdieľať a Vymazať.

Ak chcete prílohu uložiť mimo aplikácie Správy, klepnite na požadovanú prílohu, klepnite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte požadovanú možnosť, napríklad Uložiť obrázok alebo Uložiť do Súborov. Klepnutím na Uložiť obrázok sa obrázok uloží do aplikácie Fotky.

 

iPhone zobrazujúci, ako odoslať a zdieľať svoju polohu v aplikácii Správy.

Odoslanie a zdieľanie polohy

 1. Navrchu konverzácie klepnite na meno kontaktu. 
 2. Klepnite na tlačidlo Informácie 
 3. Klepnite na Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Alebo klepnite na Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať.

Ďalšie možnosti aplikácie Správy

Dátum zverejnenia: