Používanie aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Správy môžete odosielať textové správy, fotky, videá a zvuky. Priamo v aplikácii Správy si správy dokonca môžete prispôsobovať pomocou animovaných efektov, aplikácií iMessage a ďalších prvkov.

Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Napísať a začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Klepnite do textového poľa a napíšte správu.
 4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu odošlite správu.

Odpovedanie na správu zo zamknutej obrazovky

 1. Na zamknutej ploche zatlačte na hlásenie, na ktoré chcete odpovedať.
 2. Napíšte správu.
 3. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu odošlite správu.

Ak máte iPhone X alebo novší, prípadne 11-palcový alebo 12,9-palcový iPad Pro, a nemôžete na správu odpovedať zo zamknutej plochy, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Odpovedať správou. Ak máte iPhone 8 alebo starší, prípadne iPad, prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód > Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky a zapnite možnosť Odpovedať správou.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.

Preposlanie správy

Otvorte konverzáciu a postupujte podľa týchto krokov:

Preposlanie správy

Podržte prst na bubline správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na položku Viac.

 

Preposlanie správy

Klepnite na ikonu Preposlať správu a zadajte kontakt. Klepnutím na ikonu Odoslať správu odošlite správu.

 

Vymazanie správy alebo konverzácie

Vymazanú správu ani konverzáciu nie je možné obnoviť. Pre istotu si preto zo správ uložte všetky dôležité informácie.

Vymazanie správy:

 1. V konverzácii podržte prst na bubline so správou, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na položku Viac.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Vymazať správu a potom klepnite na položku Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na položku Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na položku Vymazať konverzáciu.

Ak chcete vymazať jednu konverzáciu, potiahnite ju doľava, klepnite na položku Vymazať a opätovným klepnutím na položku Vymazať potvrďte vymazanie. Ak chcete vymazať viacero konverzácií, otvorte aplikáciu Správy a klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na krúžok vedľa konverzácií a potom na položku Vymazať v pravom dolnom rohu.

Ak si chcete správy určitý čas ponechať, prejdite do menu Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Potom vyberte, ako dlho si chcete správy ponechať.

 

Uchovávanie správ v iCloude

iCloud teraz synchronizuje celú vašu históriu správ medzi všetkými vašimi zariadeniami – aj keď si napríklad nastavíte úplne nové zariadenie. 

Správy v iCloude sa aktualizujú automaticky. Vďaka tomu uvidíte rovnaké správy všade, kde používate službu iMessage. Keď vymažete správu, fotku alebo konverzáciu na jednom zariadení, odstráni sa aj z vašich ostatných zariadení. A keďže sa všetky prílohy ukladajú v iCloude, ušetríte miesto v zariadení.

Aplikáciu Správy v iCloude možno používať na iPhone, iPade a Macu.

Používanie prediktívneho textu

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety pomocou niekoľkých klepnutí. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov a fráz, ktorými by ste pravdepodobne mohli pokračovať. Môžete tiež upraviť ďalšie nastavenia klávesnice

Ak chcete prediktívny text vypnúť, podržte tlačidlo Tlačidlo Emoji alebo Tlačidlo zemegule, klepnite na položku Nastavenia klávesnice a vypnite možnosť Predikcie.

Možnosť Skryť upozornenia

Zapnutie možnosti Skryť upozornenia

Ak nechcete dostávať hlásenia správ:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete stíšiť.
 3. Klepnite na položku Skryť upozornenia.

Keď je zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa zobrazuje tlačidlo Tlačidlo polmesiaca. Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

 1. Otvorte správu.
 2. V hornej časti správy klepnite na meno kontaktu a potom klepnite na tlačidlo Tlačidlo Informácie
 3. Zobrazia sa časti Obrázky a Prílohy. Podržaním obrázka alebo prílohy zobrazte rôzne možnosti, napríklad Kopírovať, Vymazať a Viac.

Ak chcete obrázok alebo prílohu uložiť mimo aplikácie Správy, klepnite na požadovaný obrázok alebo prílohu, klepnite na tlačidlo Tlačidlo Zdieľať a vyberte požadovanú možnosť, napríklad Uložiť obrázok alebo Uložiť do Súborov. Klepnutím na možnosť Uložiť obrázok sa obrázok uloží do aplikácie Fotky.

Zdieľanie polohy

Odoslanie a zdieľanie polohy

Odoslanie alebo zdieľanie polohy v správe:

 1. V hornej časti konverzácie klepnite na meno kontaktu. 
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Informácie
 3. Klepnite na položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Môžete tiež klepnúť na položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať.

Ďalšie možnosti správ

Dátum zverejnenia: