Používanie Správ na iPhone alebo iPade

Odosielajte textové správy, fotky, videá a ďalší obsah. Pripínajte konverzácie. A naučte sa, ako správy upravovať alebo odvolávať.

Odoslanie správy na iPhone alebo iPade

 1. Otvorte Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať  a začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Napíšte správu a potom klepnite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať správu.

Ak používate systém iOS 14 alebo iPadOS 14 či novší, môžete používať aj vnorené odpovede a zmienky, ktoré pomáhajú upriamiť pozornosť na konkrétne správy a ľudí v správach.

Prečítajte si, ako vymazaťobnoviť správy.

Prečítajte si, čo robiť, ak nemôžete odosielať alebo prijímať správy

Medzi možnosti, ktoré sa zobrazia, keď sa v konverzácii v Správach dotknete správy a podržíte ju, patria v systéme iOS 16 položky Upraviť a Odvolať odoslanie.  

Odvolanie odoslanej správy na iPhone alebo iPade

 1. V Správach klepnite na konverzáciu.
 2. Dotknite sa odoslanej správy, ktorú chcete odvolať, a podržte ju.
 3. Klepnite na Odvolať odoslanie ikona Odvolať.

Správa zmizne a zobrazí sa hlásenie „Odvolali ste správu“. Správu môžete odvolať do dvoch minút od jej odoslania.

Ak chcete odvolávať správy, všetci musia používať iMessage v systéme iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura alebo novšom. Ak odvoláte odoslanie správy v staršej verzii systému iOS, iPadOS alebo macOS, je možné, že sa kontaktu aj napriek tomu zobrazí.

Úprava odoslanej správy na iPhone alebo iPade

 1. V Správach klepnite na konverzáciu.
 2. Dotknite sa správy, ktorú chcete upraviť, a podržte ju.
 3. Klepnite na ikonu Upraviť Ikona Upraviť.
 4. Vykonajte úpravy a klepnutím na symbol zaškrtnutia úpravy správy dokončite. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej správe, klepnite na symbol X.

Ak vykonáte úpravy, pod správou sa zobrazí slovo Upravené. Správu môžete upraviť až päťkrát do 15 minút od jej odoslania. Po úprave správy môže ktokoľvek klepnúť na slovo Upravené a pozrieť si históriu úprav.

Ak chcete upravovať správy, všetci musia používať iMessage v systéme iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura alebo novšom. Ak upravíte správu v staršej verzii systému iOS, iPadOS alebo macOS, aktualizovaná verzia sa zobrazí ako druhá správa.

Odpovedanie zo zamknutej plochy

 1. Na zamknutej ploche stlačte a podržte hlásenie, na ktoré chcete odpovedať. Na niektorých zariadeniach bude možno treba hlásenie potiahnuť doľava a klepnúť na Zobraziť.*
 2. Napíšte správu.
 3. Klepnite na tlačidlo Odoslať tlačidlo Odoslať správu.

Ak máte iPhone X či novší alebo iPad s funkciou Face ID a nemôžete na správu odpovedať zo zamknutej plochy, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Odpovedať správou. Ak máte iPhone SE (2. a 3. generácia), iPhone 8 alebo starší, prípadne iPad, prejdite na Nastavenia > Touch ID a kód > Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky a zapnite možnosť Odpovedať správou.

* Stlačenie a podržanie je k dispozícii na väčšine zariadení, ktoré podporujú systém iOS 13 či novší alebo iPadOS.

iPhone so zobrazením pripnutia správy. 

Pripínanie dôležitých konverzácií

 1. V Správach klepnite na Upraviť alebo na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Upraviť pripnuté  a potom na tlačidlo Pripnúť .
 3. Klepnite na Hotovo.

Konverzáciu môžete pripnúť aj tak, že sa jej dotknete a podržíte ju. V systémoch iOS 14 a iPadOS 14 a novších môžete pripnúť až deväť konverzácií.

iPhone so zobrazením zmeny mena alebo fotky v Správach. 

Zmena mena a fotky

 1. V Správach klepnite na Upraviť alebo na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Upraviť meno a fotku Klepnite na Upraviť meno a fotku.
 3. Upravte svoje meno. Alebo klepnite na krúžok obrázka a vyberte obrázok, fotku, emoji alebo Memoji.
 4. Klepnite na Hotovo.

Meno a fotku môžete zdieľať s každým, kto používa iMessage, no pri odoslaní novej správy alebo odpovedaní na novú správu sa vám zobrazí výzva, aby ste toto zdieľanie potvrdili. Zdieľanie tiež môžete zapnúť alebo vypnúť. Vykonajte 1. a 2. krok a zapnite alebo vypnite možnosť Zdieľanie mena a fotky.

iPhone so zobrazeným postupom zapnutia možnosti Skryť upozornenia potiahnutím prstom doľava cez správu.

Zapnutie možnosti Skryť upozornenia

 1. Otvorte Správy.
 2. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete stíšiť.
 3. Klepnite na tlačidlo Upozornenia .

Keď je zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa zobrazuje tlačidlo Upozornenia . Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

 1. Otvorte správu.
 2. V hornej časti správy klepnite na meno kontaktu. Ak používate systém iOS 14 či starší alebo iPadOS, klepnite na tlačidlo Informácie .
 3. Zobrazia sa sekcie Fotky, Odkazy, Dokumenty a ďalšie. Podržaním obrázka alebo prílohy zobrazíte možnosti, napríklad Uložiť, Kopírovať, Zdieľať a Vymazať.

Na stránke s konverzáciami v systéme iOS 16.2 a novšom môžete tiež vyhľadávať fotky v Správach podľa ich obsahu, napríklad pes, auto, človek alebo text.

iPhone so zobrazením odoslania a zdieľania polohy v Správach. 

Dátum zverejnenia: