Používanie aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Správy môžete odosielať textové správy, fotky, videá a zvuky. Priamo v aplikácii Správy si správy dokonca môžete prispôsobovať pomocou animovaných efektov, aplikácií iMessage a ďalších prvkov.

Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na tlačidlo Tlačidlo Napísať a zadajte kontakt alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 3. Klepnite do textového poľa a napíšte správu.
 4. Keď správu dopíšete, odošlite ju klepnutím na ikonu Odoslať správu.

Odpovedanie na správu zo zamknutej obrazovky

 1. Na zamknutej obrazovke potiahnite správu doľava.
 2. Klepnite na položku Zobraziť.
 3. Napíšte správu a odošlite ju klepnutím na ikonu Odoslať správu.

Ak na správu nemôžete odpovedať zo zamknutej obrazovky, prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód > Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky a zapnite možnosť Odpovedať správou. Ak máte iPhone X, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Odpovedať správou.

Preposlanie správy

Otvorte konverzáciu a postupujte podľa týchto pokynov:

Podržte prst na bubline správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na položku Viac.

Klepnite na ikonu Preposlať správu a zadajte kontakt. Klepnutím na ikonu Odoslať správu potom odošlite správu.

Vymazanie správy alebo konverzácie

Vymazanú správu ani konverzáciu nie je možné obnoviť. Pre istotu si zo správ uložte všetky dôležité informácie.

Ak chcete vymazať správu, postupujte takto:

 1. V konverzácii podržte prst na bubline so správou, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na položku Viac.
 2. Klepnite na ikonu Vymazať správu a potom klepnite na položku Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na položku Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na položku Vymazať konverzáciu.

Ak chcete vymazať jednu konverzáciu, potiahnite ju doľava, klepnite na položku Vymazať a opätovným klepnutím na položku Vymazať potvrďte vymazanie. Chcete vymazať viacero konverzácií naraz? Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na krúžok vedľa konverzácie a potom na položku Vymazať v pravom dolnom rohu.

Ak si chcete správy určitý čas ponechať, prejdite do menu Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Potom vyberte, ako dlho si chcete správy ponechať.

Uchovávanie správ v iCloude

iCloud teraz dokáže synchronizovať celú vašu históriu správ medzi všetkými vašimi zariadeniami. Aj keď si napríklad nastavíte úplne nové zariadenie. 

Správy v iCloude sa aktualizujú automaticky. Vďaka tomu uvidíte rovnaké správy všade, kde používate službu iMessage. Keď vymažete správu, fotku alebo konverzáciu na jednom zariadení, odstráni sa aj z vašich ostatných zariadení. A keďže sa všetky prílohy ukladajú v iCloude, ušetríte miesto v zariadení.

Aplikáciu Správy v iCloude možno používať na iPhone, iPade a Macu. Prečítajte si, ako používať aplikáciu Správy v iCloude.

Používanie prediktívneho textu

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety pomocou niekoľkých klepnutí. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov a fráz, ktorými by ste pravdepodobne mohli pokračovať. 

Ak chcete prediktívny text vypnúť, podržte ikonu Emoji alebo , klepnite na položku Nastavenia klávesnice a vypnite možnosť Predikcie. 


Skrytie upozornení

Ak nechcete dostávať hlásenia správ, môžete použiť možnosť Skryť upozornenia. Prejdite do konverzácie, ktorú chcete stíšiť, klepnite na ikonu Detaily, zapnite možnosť Skryť upozornenia a potom klepnite na položku Hotovo. Keď je zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa zobrazuje ikona nerušiť. Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu správ, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Zapnutím funkcie Nerušiť môžete skryť upozornenia aj pre všetky konverzácie. Prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Nerušiť, prípadne klepnite na položku Naplánované a nastavte požadovaný časový rozsah. Vypnú sa tým všetky hlásenia na zariadení.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

Otvorte konverzáciu a klepnite na ikonu Detaily v pravom hornom rohu. Zobrazia sa časti Obrázky a Prílohy. Klepnutím otvorte obrázok alebo prílohu. Obrázok alebo prílohu môžete tiež podržať, čím sa zobrazia rôzne možnosti, napríklad Kopírovať, Vymazať a Viac.

    

Odoslanie a zdieľanie polohy

Ak chcete v správe odoslať alebo zdieľať svoju polohu, postupujte takto:

 1. V konverzácii klepnite na ikonu Detaily v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Môžete tiež klepnúť na položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať. Polohu môžete zdieľať jednu hodinu, jeden deň alebo stále. Podľa toho, ktorú možnosť vyberiete, aplikácia Správy nastaví dočasné alebo trvalé zdieľanie so službou Nájsť priateľov.

Ďalšie informácie

 

Dátum zverejnenia: Wed Jun 13 19:16:47 GMT 2018