Používanie aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Správy môžete odosielať textové správy, fotky, videá a zvuky. Priamo v aplikácii Správy si správy dokonca môžete prispôsobovať pomocou animovaných efektov, aplikácií iMessage a ďalších prvkov.

Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnutím na tlačidlo  začnite písať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Klepnite do textového poľa a napíšte správu.
 4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu správu odošlite.

Odpovedanie zo zamknutej plochy

 1. Na zamknutej ploche zatlačte na hlásenie, na ktoré chcete odpovedať.
 2. Napíšte správu.
 3. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu správu odošlite.

Ak máte iPhone X alebo novší, prípadne iPad s funkciou Face ID a nemôžete na správu odpovedať zo zamknutej plochy, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Odpovedať správou. Ak máte iPhone 8 alebo starší, prípadne iPad, prejdite do menu Nastavenia > Touch ID a kód > Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky a zapnite možnosť Odpovedať správou.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.


Zmena mena a fotky

V systémoch iOS 13 a iPadOS môžete zdieľať svoje meno a fotku, keď začnete písať novú správu alebo na novú správu odpovedáte. Ako fotku môžete použiť Animoji, Memoji alebo vlastný obrázok. Aktualizácia profilu v aplikácii Správy:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Upraviť meno a fotku. 
 3. Klepnutím na krúžok s obrázkom vyberte obrázok alebo fotku. Potom klepnite na textové polia, kde sa zobrazuje vaše meno, aby ste si ho pridali alebo upravili.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Meno a fotku môžete zdieľať s každým, kto používa aplikáciu iMessage, no pri odoslaní novej správy alebo odpovedaní na novú správu sa vám zobrazí výzva, aby ste toto zdieľanie potvrdili. Zdieľanie tiež môžete zapnúť alebo vypnúť. Vykonajte 1. a 2. krok a zapnite alebo vypnite možnosť Zdieľanie mena a fotky.

Vymazanie správy alebo konverzácie

Vymazanú správu ani konverzáciu nie je možné obnoviť. Pre istotu si preto zo správ uložte všetky dôležité informácie.

Vymazanie správy:

 1. V konverzácii podržte prst na bubline so správou, ktorú chcete vymazať, a potom klepnite na položku Viac.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Vymazať správu. Ak chcete vymazať všetky správy vo vlákne, klepnite na položku Vymazať všetky v ľavom hornom rohu. Potom klepnite na položku Vymazať konverzáciu.

Ak chcete vymazať jednu konverzáciu, potiahnite ju doľava, klepnite na položku Vymazať a opätovným klepnutím na položku Vymazať potvrďte vymazanie. Ak chcete vymazať viacero konverzácií, otvorte aplikáciu Správy a klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu. Klepnite na krúžok vedľa konverzácií a potom na položku Vymazať v pravom dolnom rohu.

Ak si chcete správy určitý čas ponechať, prejdite do menu Nastavenia > Správy > Ponechať správy. Potom vyberte, ako dlho si chcete správy ponechať.

 

Zapnutie možnosti Skryť upozornenia

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Potiahnite prstom doľava cez konverzáciu, ktorú chcete stíšiť.
 3. Klepnite na položku Skryť upozornenia.

Keď je zapnutá možnosť Skryť upozornenia, vedľa konverzácie sa zobrazuje polmesiac Tlačidlo polmesiaca. Hlásenia sa tým vypnú len pre danú konverzáciu, nie pre celé zariadenie. Naďalej budete dostávať ostatné správy a na zamknutej ploche sa budú zobrazovať ich hlásenia.

Prečítajte si, ako spravovať hlásenia aplikácie Správy zo zamknutej plochy.

Vyhľadanie príloh z konverzácie

 1. Otvorte správu.
 2. V hornej časti správy klepnite na meno kontaktu a potom klepnite na ikonu
 3. Zobrazia sa časti Obrázky a Prílohy. Podržaním obrázka alebo prílohy si zobrazíte rôzne možnosti, napríklad Kopírovať, Vymazať a Viac.

Ak chcete obrázok alebo prílohu uložiť mimo aplikácie Správy, klepnite na požadovaný obrázok alebo prílohu, klepnite na ikonu  a potom vyberte požadovanú možnosť, napríklad Uložiť obrázok alebo Uložiť do Súborov. Klepnutím na možnosť Uložiť obrázok sa obrázok uloží do aplikácie Fotky.

Odoslanie a zdieľanie polohy

Odoslanie alebo zdieľanie polohy v správe:

 1. V hornej časti konverzácie klepnite na meno kontaktu. 
 2. Klepnite na ikonu 
 3. Klepnite na položku Odoslať moju aktuálnu polohu. Príjemcovi sa zobrazí vaša poloha na mape. Môžete tiež klepnúť na položku Zdieľať moju polohu. Potom vyberte, ako dlho sa má vaša poloha zdieľať.

Ďalšie možnosti správ

Dátum zverejnenia: