Používanie vyhľadávania na iPhone, iPade alebo iPode touch

Vyhľadávanie pomáha rýchlo nájsť čokoľvek v zariadení a na webe. Vyhľadávanie ponúka aj návrhy a aktualizuje výsledky počas zadávania textu.

Obrazovka iPhonu so zobrazením vyhľadávania potiahnutím prstom

Vyhľadávanie potiahnutím prstom

  1. Potiahnite prstom nadol v strednej časti plochy.
  2. Klepnite na vyhľadávacie pole a zadajte hľadaný obsah. Počas písania bude vyhľadávanie aktualizovať výsledky v reálnom čase.
  3. Ak si chcete zobraziť viac výsledkov, klepnite na položku Zobraziť viac alebo vyhľadávajte priamo v aplikácii klepnutím na položku Vyhľadať v aplikácii.
  4. Výsledok vyhľadávania otvoríte tak, že naň klepnete.

V systéme iOS 16 alebo novšom môžete spustiť vyhľadávanie aj klepnutím na vyhľadávacie pole v dolnej časti plochy.

Zmena nastavení vyhľadávania

V nastaveniach vyhľadávania môžete obmedziť, ktoré apky a výsledky sa vám počas neho majú zobrazovať. Postupujte takto:

  1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Siri a vyhľadávanie.
  2. Rolujte nadol a vyberte apku.
  3. Potom vyberte Zobraziť apku vo vyhľadávaní, Zobraziť obsah vo vyhľadávaní, Zobrazovať na ploche, Navrhovať apku alebo Navrhovať hlásenia.

Ak chcete vypnúť Návrhy Siri pre všetky apky, prejdite na Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a vypnite požadované nastavenia.

Dátum zverejnenia: