Prenos obsahu z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Nové zariadenie so systémom iOS si môžete nastaviť zo zálohy svojho predchádzajúceho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Skôr než začnete

Použitie obrazovky Rýchly začiatok

Na automatické nastavenie nového zariadenia môžete použiť iPhone alebo iPad, v ktorom už je nainštalovaný systém iOS 11 alebo novší. Na dokončenie tohto procesu sú potrebné obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.


        iPhone s obrazovkou Rýchly začiatok

Začnite umiestnením oboch zariadení do vzájomnej blízkosti

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho blízko aktuálneho zariadenia so systémom iOS 11 alebo novším. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom [zariadenie]. Ak nemôžete použiť kameru aktuálneho zariadenia, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy zadajte na nastavovanom zariadení kód aktuálneho zariadenia.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení funkciu Face ID alebo Touch ID.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení heslo účtu Apple ID. Ak máte viacero zariadení, môže byť potrebné zadať ich kódy.
 6. Na novom zariadení sa zobrazí možnosť obnovenia aplikácií, dát a nastavení z poslednej zálohy v iCloude alebo aktualizovania zálohy aktuálneho zariadenia a jej následného obnovenia. Po vybratí zálohy môžete určiť, či sa majú preniesť niektoré nastavenia týkajúce sa polohy, súkromia, systému Apple Pay a Siri. Ak chcete aktualizovať zálohu zariadenia, uistite sa, že je na ňom zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 7. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch.

Dokončenie

Použitie iCloudu

Pomocou krokov v tejto časti môžete do nového zariadenia preniesť zálohu z iCloudu.

        Obrazovka s možnosťami obnovenia

 

Prenos zálohy z iCloudu do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.* 
 2. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Klepnite na Wi-Fi sieť a pripojte sa k nej. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položku Obnoviť z iCloud zálohy.
 4. Prihláste sa do iCloudu pomocou svojho účtu Apple ID a hesla. 
 5. Po zobrazení výzvy vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak ste si obsah v iTunes alebo obchode App Store kúpili pomocou viacerých účtov Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si heslá jednotlivých účtov nepamätáte, môžete tento krok preskočiť klepnutím na položku Nemáte Apple ID alebo ste ho zabudli. 
 7. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí. Potom podľa pokynov na obrazovke dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Táto akcia vymaže zo zariadenia všetky dáta. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj. 

Dokončenie

Po prenose obsahu do nového zariadenia so systémom iOS môže byť na dokončenie celého procesu potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov. Ak máte hodinky Apple Watch, prečítajte si, ako ich obnoviť zo zálohy a spárovať s novým iPhonom.

Použitie iTunes

Pomocou krokov v tejto časti môžete do nového zariadenia preniesť zálohu.

Ak záloha v iTunes nie je zašifrovaná, dáta z aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS ani hodiniek Apple Watch sa neprenesú.

        Obrazovka s možnosťami obnovenia

 

Prenos zálohy z iTunes do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.*
 2. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Apky a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
 3. Pripojte nové zariadenie k počítaču, pomocou ktorého ste zálohovali predchádzajúce zariadenie.
 4. Otvorte v počítači iTunes a vyberte zariadenie.
 5. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Potom vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak potrebujete obnoviť šifrovanú zálohu, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
 7. Počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí, a potom v zariadení so systémom iOS dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

*Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Táto akcia vymaže zo zariadenia všetky dáta. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Po prenose obsahu do nového zariadenia so systémom iOS môže byť na dokončenie celého procesu potrebné vykonať niekoľko ďalších krokov. Ak máte hodinky Apple Watch, prečítajte si, ako ich obnoviť zo zálohy a spárovať s novým iPhonom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Dátum zverejnenia: