Prenos obsahu z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Nové zariadenie so systémom iOS si môžete nastaviť zo zálohy svojho predchádzajúceho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Skôr než začnete

Použitie obrazovky Rýchly začiatok

Na automatické nastavenie nového zariadenia môžete použiť iPhone alebo iPad, v ktorom už je nainštalovaný systém iOS 11 alebo novší. Na dokončenie tohto procesu sú potrebné obe zariadenia, a preto si na nastavenie vyberte čas, keď aktuálne zariadenie nebudete niekoľko minút potrebovať.

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:


        iPhone so zobrazením obrazovky Rýchly začiatok

Začnite umiestnením oboch zariadení do vzájomnej blízkosti

 1. Zapnite nové zariadenie a umiestnite ho blízko aktuálneho zariadenia so systémom iOS 11 alebo novším. Na aktuálnom zariadení sa zobrazí obrazovka Rýchly začiatok s možnosťou nastavenia nového zariadenia pomocou účtu Apple ID. Uistite sa, že na obrazovke je uvedený správny účet Apple ID, a potom klepnite na položku Pokračovať. Ak sa na aktuálnom zariadení možnosť Pokračovať nezobrazuje, uistite sa, že je zapnuté rozhranie Bluetooth.
 2. Počkajte, kým sa na novom zariadení nezobrazí animácia. Podržte aktuálne zariadenie nad novým zariadením a umiestnite stred animácie do hľadáčika. Počkajte na správu s textom Dokončiť na novom [zariadenie]. Ak nemôžete použiť kameru aktuálneho zariadenia, klepnite na položku Autentifikovať manuálne a postupujte podľa zobrazených krokov. 
 3. Po zobrazení výzvy zadajte na nastavovanom zariadení kód aktuálneho zariadenia.
 4. Podľa zobrazených pokynov nastavte na novom zariadení Face ID alebo Touch ID.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte na novom zariadení heslo účtu Apple ID. Ak máte viacero zariadení, môže byť potrebné zadať ich kódy.
 6. Na novom zariadení sa zobrazí možnosť obnovenia aplikácií, dát a nastavení z poslednej zálohy v iCloude alebo aktualizovania zálohy aktuálneho zariadenia a jej následného obnovenia. Po vybratí zálohy môžete určiť, či sa majú preniesť niektoré nastavenia týkajúce sa polohy, súkromia, systému Apple Pay a Siri. Ak chcete aktualizovať zálohu zariadenia, uistite sa, že je na ňom zapnuté rozhranie Wi-Fi.
 7. Ak máte hodinky Apple Watch a nastavujete nový iPhone, zobrazí sa tiež výzva, či sa majú preniesť dáta a nastavenia hodiniek Apple Watch.

Dokončenie

 • Počas prenosu informácií, nastavení a hesiel nechajte obe zariadenia vo vzájomnej blízkosti.
 • Ak je to možné, nechajte nové zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

Použitie iCloudu

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iCloude a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

        obrazovka Záloha v nastaveniach iCloudu

 

Vytvorenie zálohy v iCloude

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha.
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať teraz. 
 5. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste zálohu z iCloudu do nového zariadenia.

        obrazovka so zobrazením možností obnovenia

 

Prenos zálohy z iCloudu do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.* 
 2. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Klepnite na Wi-Fi sieť a pripojte sa k nej. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položku Obnoviť z iCloud zálohy.
 4. Prihláste sa do iCloudu pomocou svojho účtu Apple ID a hesla. 
 5. Po zobrazení výzvy vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak ste si obsah v aplikácii iTunes alebo obchode App Store kúpili pomocou viacerých účtov Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si heslá jednotlivých účtov nepamätáte, môžete tento krok preskočiť klepnutím na položku Nemáte Apple ID alebo ste ho zabudli. 
 7. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí. Potom podľa pokynov na obrazovke dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Táto akcia vymaže všetky dáta na zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj. 

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť hodinky Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Použitie iTunes

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iTunes a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

Ak zálohu v iTunes nešifrujete, dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS ani hodiniek Apple Watch sa neuložia.

Vytvorenie zálohy predchádzajúceho zariadenia v iTunes

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie k počítaču. 
 2. Otvorte iTunes a uistite sa, že máte najnovšiu verziu
 3. Vyberte zariadenie.
 4. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Zašifrovať zálohu [zariadenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.
  obrazovka iTunes so zobrazením súhrnu pripojeného iPhonu
 5. Po dokončení procesu skontrolujte v okne Nastavenia iTunes > Zariadenia, či sa záloha úspešne vytvorila. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona ikona zámku.
  obrazovka nastavení zariadení v nastaveniach iTunes

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do nového zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v predchádzajúcom, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty ako ten, ktorý aktuálne máte, alebo ak nemáte istotu, obráťte sa na svojho operátora.

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste zálohu z iTunes do nového zariadenia.

        obrazovka so zobrazením možností obnovenia

 

Prenos zálohy z iTunes do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.*
 2. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Apky a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
 3. Pripojte nové zariadenie k počítaču, pomocou ktorého ste zálohovali predchádzajúce zariadenie.
 4. Otvorte v počítači iTunes a vyberte zariadenie.
 5. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Potom vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak potrebujete obnoviť šifrovanú zálohu, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
 7. Počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí, a potom v zariadení so systémom iOS dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

*Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Táto akcia vymaže všetky dáta na zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť hodinky Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Dátum zverejnenia: