Prenos obsahu z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Nové zariadenie so systémom iOS si môžete nastaviť zo zálohy svojho predchádzajúceho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Skôr než začnete

Použitie iCloudu

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iCloude a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

     Zapnutie funkcie iCloud záloha

 

Vytvorenie iCloud zálohy

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. Prejdite do ponuky Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud záloha. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud > Záloha.
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať teraz. 
 5. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do nového zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v predchádzajúcom, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty ako ten, ktorý aktuálne máte, alebo ak nemáte istotu, obráťte sa na svojho operátora.

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste iCloud zálohu do nového zariadenia.

Prenos iCloud zálohy do nového zariadenia     

 

Prenos iCloud zálohy do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.* 
 2. Po zobrazení obrazovky s textom Ahoj stlačte tlačidlo Domov. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Klepnite na Wi-Fi sieť a pripojte sa k nej. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť z iCloud zálohy > Ďalej.
 4. Prihláste sa do iCloudu pomocou svojho Apple ID a hesla. 
 5. Po zobrazení výzvy vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak ste si obsah v iTunes alebo App Store kúpili pomocou viacerých Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si heslá jednotlivých účtov nepamätáte, môžete tento krok preskočiť klepnutím na položku Nemáte Apple ID alebo ste ho zabudli. 
 7. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí. Potom podľa pokynov na obrazovke dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

 

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vykonaním tohto kroku sa vymažú všetky dáta, ktoré sú aktuálne uložené v zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť hodinky Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Použitie iTunes

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iTunes a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

Ak zálohu v iTunes nešifrujete, dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS ani hodiniek Apple Watch sa neuložia.

Vytvorenie zálohy predchádzajúceho zariadenia v iTunes

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie k počítaču. 
 2. Otvorte iTunes a uistite sa, že máte najnovšiu verziu
 3. Vyberte zariadenie.
 4. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zariadenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.
  Vytvorenie zálohy iPhonu, iPadu alebo iPodu touch v iTunes
 5. Po dokončení procesu skontrolujte v okne Nastavenia iTunes > Zariadenia, či sa záloha úspešne vytvorila. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona Ikona zámku.
  Záloha systému iOS v iTunes

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do nového zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v predchádzajúcom, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty ako ten, ktorý aktuálne máte, alebo ak nemáte istotu, obráťte sa na svojho operátora.

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste zálohu z iTunes do nového zariadenia.

     Obnova v iPhone zo zálohy v iTunes

 

Prenos zálohy z iTunes do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.*
 2. Po zobrazení obrazovky s textom Ahoj stlačte tlačidlo Domov a postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta. Potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
 3. Pripojte nové zariadenie k počítaču, pomocou ktorého ste zálohovali predchádzajúce zariadenie.
 4. Otvorte v počítači iTunes a vyberte zariadenie.
 5. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Potom vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, prečítajte si, ako postupovať.
 6. Ak potrebujete obnoviť šifrovanú zálohu, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
 7. Počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí, a potom v zariadení so systémom iOS dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vykonaním tohto kroku sa vymažú všetky dáta, ktoré sú aktuálne uložené v zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť hodinky Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Získajte ďalšiu pomoc

Dátum zverejnenia: