Prenos obsahu z predchádzajúceho zariadenia so systémom iOS do nového iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Nové zariadenie so systémom iOS si môžete nastaviť zo zálohy svojho predchádzajúceho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Skôr než začnete

Použitie iCloudu

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iCloude a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

Zapnite funkciu iCloud záloha     

 

Vytvorenie zálohy v iCloude

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > iCloud > Záloha.
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať. 
 5. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v predchádzajúcom zariadení, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty, než akú aktuálne máte, alebo ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho operátora.

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste zálohu z iCloudu do nového zariadenia.

     Obrazovka Aplikácie a dáta v iPhone počas nastavenia

 

Prenos zálohy z iCloudu do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.* 
 2. Na obrazovke s textom Ahoj potiahnite prstom zľava doprava. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Klepnite na Wi-Fi sieť a pripojte sa. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť z iCloud zálohy > Ďalej.
 4. Prihláste sa do iCloudu pomocou svojho Apple ID a hesla. 
 5. Po zobrazení výzvy vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, zistite, ako postupovať.
 6. Ak ste si obsah v iTunes Store alebo App Store kúpili pomocou viacerých účtov Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si heslá jednotlivých účtov nepamätáte, môžete tento krok preskočiť klepnutím na položku Nemáte Apple ID alebo ste ho zabudli. 
 7. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí. Potom podľa pokynov na obrazovke dokončite zvyšné kroky. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vykonaním tohto kroku sa vymažú všetky dáta, ktoré sú aktuálne uložené v zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Použitie iTunes

Pomocou krokov v tejto časti vytvoríte zálohu svojho predchádzajúceho zariadenia v iTunes a potom ju prenesiete do nového zariadenia.

Ak zálohu v iTunes nešifrujete, dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS ani Apple Watch sa neuložia.

Vytvorenie zálohy predchádzajúceho zariadenia v iTunes

 1. Pripojte predchádzajúce zariadenie k počítaču. 
 2. Otvorte iTunes a uistite sa, že máte najnovšiu verziu
 3. Vyberte zariadenie.
 4. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zaradenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z iTunes.Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať teraz.
  Vyberte položku Zálohovať teraz alebo zálohu zašifrujte
 5. Po dokončení procesu skontrolujte v okne Nastavenia iTunes > Zaradenia, či sa záloha úspešne vytvorila. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona  .
  Vyhľadajte zálohu v časti Nastavenia iTunes > Zariadenia

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak nové zariadenie vyžaduje SIM kartu, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v predchádzajúcom zariadení, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty, než akú aktuálne máte, alebo ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho operátora.

Potom pomocou nasledujúcich krokov preneste zálohu z iTunes do nového zariadenia.

     Obrazovka Aplikácie a dáta v iPhone počas nastavenia

 

Prenos zálohy z iTunes do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste nové zariadenie už nastavili, pred použitím týchto krokov je potrebné vymazať ho.*
 2. Na obrazovke s textom Ahoj potiahnite prstom zľava doprava a postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
 3. Pripojte nové zariadenie k počítaču, pomocou ktorého ste zálohovali predchádzajúce zariadenie.
 4. Otvorte v počítači iTunes a vyberte zariadenie.
 5. Vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Potom vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu na novšiu verziu systému iOS, zistite, ako postupovať.
 6. Ak potrebujete obnoviť šifrovanú zálohu, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
 7. Počkajte, kým sa proces obnovenia nedokončí, a potom v zariadení so systémom iOS dokončite zvyšné kroky nastavenia. Ak je to možné, nechajte zariadenie po nastavení pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania. Do zariadenia sa tak bude môcť automaticky stiahnuť obsah uložený v iCloude, ako sú napríklad fotky, hudba a aplikácie.

* Ak chcete vymazať zariadenie, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vykonaním tohto kroku sa vymažú všetky dáta, ktoré sú aktuálne uložené v zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj.

Dokončenie

Prečítajte si, ako obnoviť Apple Watch zo zálohy a spárovať ich s novým iPhonom. Ak na synchronizáciu obsahu do zariadenia so systémom iOS zvyčajne používate iTunes, pripojte zariadenie k počítaču a synchronizujte ďalší obsah pomocou iTunes.

Získanie ďalšej pomoci

Naposledy upravené: