Prenos obsahu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do nového zariadenia

Pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes môžete preniesť obsah zo svojho aktuálneho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do iného zariadenia.

Skôr než začnete

 • Ak máte hodinky Apple Watch a chystáte sa preniesť obsah do nového iPhonu, musíte najskôr zrušiť párovanie hodiniek s aktuálnym iPhonom. Zrušením párovania sa automaticky vytvorí záloha hodiniek Apple Watch. Teraz ste pripravení na nastavenie nového iPhonu. Potom hodinky Apple Watch spárujete s novým iPhonom. 
 • Ak chcete preniesť obsah do nového zariadenia so systémom iOS, potrebujete zálohu aktuálneho zariadenia so systémom iOS uloženú v službe iCloud alebo aplikácii iTunes. Ak si nie ste istí, či je potrebné použiť službu iCloud alebo aplikáciu iTunes, prečítajte si informácie o oboch spôsoboch a určite, ktorý je pre vás vhodnejší.

Použitie služby iCloud

Zálohujte svoje aktuálne zariadenie pomocou služby iCloud. Zálohu potom môžete preniesť do nového zariadenia.

      

 

Vytvorenie zálohy v službe iCloud

 1. Pripojte staré zariadenie na internet pomocou Wi-Fi siete.
 2. V systéme iOS 8 alebo novšom klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Záloha. V systéme iOS 7 alebo staršom klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha. 
 3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť iCloud záloha.
 4. Klepnite na položku Zálohovať. Nechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti, až kým sa proces nedokončí.
 5. Ak si chcete overiť, či sa vytvorenie zálohy dokončilo, prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud > Úložisko > Spravovať úložisko. Záloha by sa mala zobrazovať so správnym dátumom a veľkosťou.

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak sa vo vašom aktuálnom zariadení používa SIM karta, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v aktuálnom zariadení, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty, než akú aktuálne máte, alebo ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho operátora.

Potom preneste zálohu zo služby iCloud do nového zariadenia

     

 

Prenos zálohy zo služby iCloud do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj. Ak ste už dokončili nastavenie nového zariadenia, prečítajte si, ako postupovať.
 2. Na obrazovke s textom Ahoj potiahnite prstom zľava doprava. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Klepnite na Wi-Fi sieť a pripojte sa.
 4. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť z iCloud zálohy > Ďalej.
 5. Zadajte svoje Apple ID a heslo.
 6. Vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Po vybratí zálohy sa spustí prenos dát. Ak ste si obsah v obchode iTunes Store alebo App Store kúpili pomocou viacerých účtov Apple ID, zobrazí sa výzva na prihlásenie do každého z nich. Ak si heslá jednotlivých účtov nepamätáte, môžete tento krok preskočiť klepnutím na položku Nemáte Apple ID alebo ste ho zabudli. 
 7. Nechajte zariadenie pripojené a počkajte na dokončenie procesu. Ak sa pred dokončením celého procesu odpojíte od Wi-Fi siete, proces sa pozastaví, až kým sa znova nepripojíte. V závislosti od veľkosti zálohy a rýchlosti siete môže obnovenie zo zálohy istý čas trvať.
   

Ak máte hodinky Apple Watch, prečítajte si, ako ich spárovať s novým iPhonom. Hodinky budete môcť obnoviť zo zálohy.

Dokončenie

Ak je to možné, ponechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania, až kým sa obsah z cloudu nestiahne do zariadenia. Obsah v cloude zahŕňa všetko, čo je uložené v cloude, a nie v zálohe, ako sú napríklad fotky a hudba. Tento obsah sa automaticky stiahne na pozadí. V závislosti od veľkosti obsahu môže dokončenie tohto procesu trvať niekoľko hodín alebo dní.

Ak na synchronizáciu obsahu zvyčajne používate aplikáciu iTunes, môžete tiež zariadenie pripojiť k počítaču a synchronizovať ďalší obsah pomocou aplikácie iTunes. Ak ešte nemáte nastavenú iCloud Kľúčenku, môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla e-mailu, účtov sociálnych médií a ďalších aplikácií.

Použitie aplikácie iTunes

Zálohujte svoje aktuálne zariadenie pomocou aplikácie iTunes. Zálohu potom môžete preniesť do nového zariadenia.

Ak zálohu v aplikácii iTunes nešifrujete, dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS ani hodiniek Apple Watch sa neuložia.

Vytvorenie zálohy aktuálneho zariadenia v aplikácii iTunes

 1. Pripojte zariadenie k počítaču. 
 2. Otvorte aplikáciu iTunes a uistite sa, že máte najnovšiu verziu
 3. Vyberte zariadenie.
 4. Uložte obsah, ktorý ste si stiahli z obchodu iTunes Store alebo App Store: kliknite na položky Súbor > Zariadenia > Preniesť zakúpené. Počkajte na dokončenie prenosu.
 5. Ak chcete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita zo zariadenia so systémom iOS alebo hodiniek Apple Watch, musíte zálohu zašifrovať: začiarknite políčko Šifrovať zálohu [zaradenie] a vytvorte heslo, ktoré nezabudnete.

  Heslo si zapíšte a uschovajte na bezpečnom mieste, pretože bez neho nie je možné obnoviť zálohy z aplikácie iTunes.Ak si nepotrebujete uložiť dáta aplikácií Zdravie a Aktivita, môžete vytvoriť nešifrovanú zálohu. Stačí kliknúť na položku Zálohovať.
 6. Po dokončení procesu skontrolujte v okne Nastavenia iTunes > Zaradenia, či sa záloha úspešne vytvorila. Mal by sa zobraziť názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou aplikácie iTunes. Ak ste zálohu zašifrovali, vedľa názvu zariadenia by sa mala zobrazovať aj ikona  .

Prenos SIM karty alebo kontaktovanie operátora

Ak sa vo vašom aktuálnom zariadení používa SIM karta, postupujte takto:

 • Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, vložte ju do zariadenia. 
 • Ak sa v novom zariadení používa rovnaký typ SIM karty ako v aktuálnom zariadení, preneste SIM kartu do nového zariadenia.
 • Ak sa v novom zariadení používa iný typ SIM karty, než akú aktuálne máte, alebo ak si nie ste istí, obráťte sa na svojho operátora.

Potom preneste zálohu z aplikácie iTunes do nového zariadenia.

     

 

Prenos zálohy z aplikácie iTunes do nového zariadenia

 1. Zapnite nové zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj.  Ak ste už dokončili nastavenie nového zariadenia, prečítajte si, ako postupovať.
 2. Na obrazovke s textom Ahoj potiahnite prstom zľava doprava a postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka na pripojenie k Wi-Fi sieti.
 3. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču, v ktorom je uložená záloha v aplikácii iTunes.
 4. V zariadení so systémom iOS klepnite na obrazovke Wi-Fi na položku Pripojiť k iTunes.
 5. Postupujte podľa zobrazených pokynov, až kým sa nezobrazí obrazovka Aplikácie a dáta, a potom klepnite na položky Obnoviť zo zálohy v iTunes > Ďalej.
 6. Zadajte svoj účet Apple ID a heslo.
 7. Vyberte zálohu. Pozrite si dátum a veľkosť jednotlivých záloh a uistite sa, že ste vybrali správnu zálohu. Po vybratí zálohy sa spustí prenos dát.
 8. Ak obnovujete zo šifrovanej zálohy, po zobrazení výzvy zadajte heslo.
 9. Počkajte, kým sa proces dokončí. Potom dokončite zvyšné roky nastavenia a synchronizujte ďalší obsah
   

 

 

Ak máte hodinky Apple Watch, prečítajte si, ako ich spárovať s iPhonom. Hodinky budete môcť obnoviť zo zálohy

Dokončenie

Ponechajte zariadenie pripojené k počítaču a pomocou aplikácie iTunes synchronizujte obsah, ktorý nebol zahrnutý v zálohe. Ak je to možné, ponechajte zariadenie pripojené k Wi-Fi sieti a k zdroju napájania, až kým sa obsah z cloudu nestiahne do zariadenia. Obsah v cloude zahŕňa všetko, čo je uložené v cloude, a nie v zálohe, ako sú napríklad fotky a hudba. Tento obsah sa automaticky stiahne na pozadí.  V závislosti od veľkosti obsahu môže dokončenie tohto procesu trvať niekoľko hodín alebo dní.

Prenos zálohy do zariadenia, ktoré už bolo nastavené

Ak chcete zálohu preniesť do zariadenia, ktoré ste už nastavili, musíte zariadenie vymazať: klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vykonaním tohto kroku sa vymažú všetky dáta, ktoré sú aktuálne uložené v zariadení. Po vymazaní sa zariadenie reštartuje a zobrazí sa obrazovka s textom Ahoj. Teraz môžete preniesť zálohu do zariadenia. 

Späť na začiatok >

Získanie ďalšej pomoci

Naposledy upravené: