Prenos obsahu z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do nového zariadenia

Pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes môžete preniesť obsahu zo svojho aktuálneho iPhonu, iPadu alebo iPodu touch do iného zariadenia.

Použitie zálohy v službe iCloud

Postupujte podľa krokov na použitie zálohy v službe iCloud, ak sa v oboch zariadeniach používa systém iOS 5 alebo novší a máte účet služby iCloud. V opačnom prípade postupujte podľa nižšie uvedených krokov na použitie aplikácie iTunes.

Pomocou zálohy v službe iCloud môžete zálohovať svoje predchádzajúce zariadenie a potom zálohu obnoviť do nového zariadenia. Do nového zariadenia sa prenesú vaše uložené správy, e-mailové účty, fotky, poznámky a ďalšie osobné nastavenia.

Prečítajte si ďalšie informácie o zálohe v službe iCloud.

Zapnutie funkcie iCloud záloha

Začnite zálohovaním starého zariadenia do služby iCloud:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha.
 2. Zapnite funkciu iCloud záloha.

Zariadenie môžete pripojiť k zdroju napájania a zapnúť Wi-Fi pripojenie.

Vytvorenie zálohy

Služba iCloud zálohuje vaše zariadenie raz za deň. Ak chcete zariadenie zálohovať pred prenosom obsahu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha.
 2. Klepnite na položku Zálohovať.
 3. Počkajte na dokončenie zálohovania. Doba potrebná na vytvorenie zálohy závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti pripojenia na internet.

Nastavenie nového zariadenia

Po vytvorení zálohy starého zariadenia zapnite nové zariadenie. Postupujte podľa pokynov sprievodcu nastavením, v ktorom sa zobrazí výzva na výber nasledujúcich nastavení:

 • jazyk a krajina,
 • zapnutie lokalizačných služieb,
 • Wi-Fi sieť.

Ak ste už zariadenie nastavili, môžete ho resetovať, aby sa znova spustil sprievodca nastavením systému iOS a bolo možné obnoviť zariadenie zo zálohy. Klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Tento krok vykonajte len v prípade, ak už máte vytvorenú zálohu.

Obnovenie zo zálohy v službe iCloud

Po zobrazení výzvy na nastavenie:

 1. Vyberte možnosť Obnoviť z iCloud zálohy.
 2. Klepnite na položku Ďalej.
 3. Zadajte svoj účet Apple ID a heslo.

Výber zálohy

Vyberte zálohu starého zariadenia a klepnite na položku Obnoviť. Počkajte na dokončenie obnovenia zariadenia zo zálohy.

Doba potrebná na vytvorenie zálohy závisí od veľkosti zálohy a rýchlosti pripojenia na internet.

Synchronizácia ďalšieho obsahu pomocou aplikácie iTunes

Po dokončení obnovenia sa zariadenie reštartuje. Zariadenie by ste mali pripojiť k aplikácii iTunes a synchronizovať dáta, ktoré v zálohe nie sú obsiahnuté (ako je napríklad hudba, videá alebo aplikácie, ktoré ste si nekúpili v obchode iTunes Store alebo App Store). Ak chcete zmeniť typ obsahu, ktorý sa má synchronizovať, kliknite na karty synchronizácie v aplikácii iTunes.

Zadanie hesiel

Pri obnovovaní zálohy zo služby iCloud v novom zariadení budete musieť zadať heslo svojho účtu Apple ID, e-mailových a ďalších účtov a hlasovej schránky. Ak ste zabudli heslo hlasovej schránky, obráťte sa na svojho operátora.

Ďalšie informácie

Použitie aplikácie iTunes

Ak nemáte vytvorenú zálohu v službe iCloud alebo ak chcete zálohu ponechať len v počítači, na zálohovanie a prenos obsahu zariadenia môžete použiť aplikáciu iTunes.

Príprava

Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie iTunes do počítača a najnovšiu verziu systému iOS do pôvodného zariadenia.

Zálohu novšej verzie systému iOS nie je možné nainštalovať do zariadení so staršími verziami systému iOS. Ak záloha pochádza zo zariadenia, v ktorom bola nainštalovaná novšia verzia systému iOS, pred prenosom dát aktualizujte nové zariadenie. Ak potrebujete pomoc, pozrite si článok Nemožno obnoviť zo zálohy zariadenia s novším systémom iOS.

Vytvorenie zálohy a prenos dát

Najskôr zálohujte svoje staré zariadenie pomocou aplikácie iTunes. Zálohu môžete tiež zašifrovať, aby v nej po prenose do nového zariadenia boli uložené heslá vašich e-mailových účtov, Wi-Fi pripojení a ďalších položiek. V opačnom prípade môžete tieto heslá zadať v novom zariadení.

Dáta potom preneste zo zariadenia do počítača.

Vybratie SIM karty

Ak sa vo vašom zariadení používa SIM karta, pomocou nástroja na vybratie SIM karty alebo spinky na papier vyberte SIM kartu zo starého zariadenia a vložte ju do nového zariadenia. Ak vám váš operátor poskytol novú SIM kartu, použite ju namiesto starej karty.

Nastavenie nového zariadenia

Po vytvorení zálohy starého zariadenia zapnite nové zariadenie. Postupujte podľa pokynov sprievodcu nastavením, v ktorom sa zobrazí výzva na výber nasledujúcich nastavení:

 • jazyk a krajina,
 • zapnutie lokalizačných služieb,
 • Wi-Fi sieť.

Ak nemáte Wi-Fi alebo mobilné dátové pripojenie, aktiváciu môžete vykonať aj klepnutím na položku Pripojiť k iTunes.

Obnovenie zálohy

Po zobrazení výzvy na nastavenie zariadenia vyberte možnosť Obnoviť zo zálohy v iTunes.

Pripojenie k aplikácii iTunes

Pripojte nové zariadenie k aplikácii iTunes v tom istom počítači, pomocou ktorého ste zálohovali svoje aktuálne zariadenie. Aplikácia iTunes zobrazí výzvu, či sa má zariadenie obnoviť zo zálohy alebo nastaviť ako nové. Vyberte zálohu svojho starého zariadenia a potom vyberte možnosť Pokračovať.

Ak sa indikátor priebehu v aplikácii iTunes nachvíľu zastaví, počkajte na dokončenie obnovenia.

Synchronizácia ďalšieho obsahu

Po dokončení obnovenia sa zariadenie reštartuje a bude pripravené na používanie.

Zariadenie nechajte pripojené k aplikácii iTunes a synchronizujte obsah, ktorý v zálohe nie je obsiahnutý (ako je napríklad hudba, videá a aplikácie). Ak chcete zmeniť typ obsahu, ktorý sa má synchronizovať, kliknite na karty synchronizácie v aplikácii iTunes.

Zadanie hesiel

Ak ste obsah obnovili z nešifrovanej zálohy, budete musieť zadať heslo svojho účtu Apple ID, e-mailových a ďalších účtov a hlasovej schránky. Ak ste zabudli heslo hlasovej schránky, obráťte sa na svojho operátora.

Ďalšie informácie

Naposledy upravené:
Boli tieto informácie užitočné?

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov

Slovensko