Kompatibilita klientov SAN s radičmi Xsan a StorNext

Prečítajte si, ktoré verzie súborového systému StorNext sa môžu používať v tej istej sieti SAN ako radiče metadát Xsan a ktoré verzie súborového systému Xsan sa môžu používať v tej istej sieti SAN ako radiče StorNext.

Kompatibilita radičov metadát Xsan s klientmi StorNext FX

Verzia súborového systému Xsan

Verzia súborového systému StorNext

  StorNext
6.0.x až 6.4.0
StorNext
5.3.1, 5.3.2.x, 5.4.x (všetky) 
StorNext
5.3.0
StorNext
5.2.2
StorNext 5.2.0
alebo 5.2.1
Xsan 5.0.1      
Xsan 5    
Xsan 4.1      
Xsan 4    

 

Kompatibilita radičov metadát StorNext s klientmi Xsan

Verzia súborového systému StorNext Verzia súborového systému Xsan
  Xsan 5.0.1 
(macOS 10.13 až 10.15)
Xsan 5
(macOS 10.12)
Xsan 4.1
(macOS 10.11)
Xsan 4
(macOS 10.10)
StorNext 6.1.x, 6.2.x, 6.3.x, 6.4.0    
StorNext 6.0.5 alebo 6.0.6.x    
StorNext 6.0, 6.0.1 alebo 6.0.1.1
StorNext 5.4.x
StorNext 5.3.2.x
StorNext 5.2.2, 5.3.0, 5.3.1    
StorNext 5.2 alebo 5.2.1      

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: