Kompatibilita súborových systémov Xsan a StorNext

Prečítajte si, ktoré verzie súborového systému StorNext možno používať so súborovým systémom Xsan v systéme macOS.

Kompatibilita súborového systému StorNext v systéme macOS

V nasledujúcej tabuľke vidno, ktorých klientov StorNext možno používať s radičom metadát Xsan systému macOS a ktorých klientov Xsan systému macOS možno používať s radičom metadát StorNext.

Verzia systému macOS StorNext 7.1.x StorNext 7.0.x StorNext 6.4.x StorNext 6.0.x až 6.3.x
macOS 13 ✓  ✓  ✓   
macOS 12  
macOS 11  
macOS 10.12 až 10.15  

Niektoré staršie vydania súborového systému StorNext už nemusia byť podporované alebo dostupné. Pozrite si webovú stránku podpory spoločnosti Quantum obsahujúcu viac informácií.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: