Kombinácie klávesov Macu pri spúšťaní

Prečítajte si o funkciách a nástrojoch Macu, ktoré sú prístupné po podržaní jedného či viacerých klávesov počas spúšťania. 

Tieto kombinácie klávesov fungujú len na počítačoch Mac s procesorom Intel, a nie na počítačoch Mac s čipom Apple Silicon.

Ak chcete použiť niektorú z týchto kombinácií klávesov, stlačte klávesy a podržte ich ihneď po zapnutí Macu stlačením tlačidla napájania alebo vtedy, keď sa Mac začne reštartovať. Držte klávesy stlačené, kým nenastane popísaná situácia.

 • Command (⌘)-R: Spustenie zo vstavaného systému Obnovy macOS. Môžete tiež použiť kombináciu klávesov Option-Command-R alebo Shift-Option-Command-R na spustenie Obnovy macOS cez internet. Obnova macOS inštaluje rôzne verzie systému macOS v závislosti od kombinácie klávesov, ktorú ste pri spúšťaní stlačili. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, zobrazí sa výzva na zadanie hesla.
 • Option (⌥) alebo Alt: Spustenie a zobrazenie Správcu štartovania, ktorý umožňuje vybrať dostupné štartovacie disky alebo oddiely. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, zobrazí sa výzva na zadanie hesla.
 • Option-Command-P-R:Resetovanie pamäte NVRAM alebo PRAM. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, bude sa táto kombinácia klávesov ignorovať alebo sa vykoná spustenie z Obnovy macOS
 • Shift (⇧): Spustenie v bezpečnom režime. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • D: Spustenie s prechodom do utility Diagnostika Apple. Na spustenie s prechodom do tejto utility cez internet môžete použiť aj kombináciu klávesov Option-D. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • N: Spustenie zo servera NetBoot, ak Mac podporuje sieťové spúšťacie zväzky. Ak chcete použiť predvolený štartovací obraz na serveri, podržte namiesto tohto klávesu kombináciu klávesov Option-N. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • Command-S: Spustenie v režime jedného používateľa. Ak používate systém macOS Mojave alebo novší alebo ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • T: Spustenie v režime cieľového disku. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • Command-V: Spustenie v podrobnom režime. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.
 • Vysunutie (⏏) alebo F12 alebo tlačidlo myši alebo tlačidlo trackpadu: Vysunutie vymeniteľného média, napríklad optického disku. Ak sa používa heslo firmvéru, je táto možnosť zakázaná.

 


Ak kombinácia klávesov nefunguje

Ak kombinácia klávesov pri spustení nefunguje, môže pomôcť jedno z týchto riešení:

 • Stlačte všetky klávesy a držte ich stlačené súčasne, nie po jednom. 
 • Vypnite Mac. Potom stlačením zapínacieho tlačidla Mac znovu zapnite. Pri spúšťaní Macu stlačte klávesy a držte ich stlačené. 
 • Predtým ako stlačíte klávesy, počkajte niekoľko sekúnd, aby mal Mac pri spúšťaní viac času na rozpoznanie klávesnice. Na niektorých klávesniciach pri spúšťaní krátko zabliká svetlo. To znamená, že klávesnica bola rozpoznaná a je pripravená na použitie.
 • Ak používate bezdrôtovú klávesnicu, pripojte ju k počítaču Mac, ak je to možné. Môžete tiež použiť vstavanú klávesnicu alebo káblovú klávesnicu. Ak používate klávesnicu určenú pre PC, napríklad klávesnicu s logom Windows, skúste použiť klávesnicu vyrobenú pre Mac.
 • Ak používate program Boot Camp na spustenie zo systému Microsoft Windows, upravte nastavenia Štartovacieho disku tak, aby sa počítač spúšťal zo systému macOS. Potom počítač vypnite alebo reštartujte a skúste znova.

Nezabudnite, že niektoré kombinácie klávesov sú zakázané, ak sa v Macu používa heslo firmvéru.

 


Dátum zverejnenia: