Kombinácie klávesov Macu pri spúšťaní

Prečítajte si o funkciách a nástrojoch Macu, ktoré sú prístupné po podržaní jedného či viacerých klávesov počas spúšťania. 

Ak chcete použiť niektorú z týchto kombinácií klávesov, stlačte klávesy a podržte ich ihneď po stlačení tlačidla napájania pri zapínaní Macu alebo ihneď, ako sa Mac začne reštartovať. Držte klávesy stlačené, kým nenastane popísaná situácia.

Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, nebude žiadna z týchto kombinácií klávesov okrem výnimiek uvedených nižšie fungovať. 

Command (⌘)-R: Spustenie zo vstavaného systému Obnovy macOS. Môžete tiež použiť kombináciu klávesov Option-Command-R alebo Shift-Option-Command-R na spustenie Obnovy macOS cez internet. Obnova macOS inštaluje rôzne verzie systému macOS v závislosti od kombinácie klávesov, ktorú ste pri spúšťaní stlačili. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, zobrazí sa výzva na zadanie hesla.

Option (⌥): Spustenie a zobrazenie Správcu štartovania, ktorý umožňuje vybrať štartovacie disky alebo oddiely, ak sú k dispozícii. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, zobrazí sa výzva na zadanie hesla.

Option-Command-P-R: Resetovanie pamäte NVRAM alebo PRAM. Ak sa v Macu používa heslo firmvéru, bude sa táto kombinácia klávesov ignorovať alebo sa vykoná spustenie z Obnovy macOS. 

Shift (⇧): Spustenie v bezpečnom režime

D: Spustenie zo vstavaného nástroja Apple Hardware Test alebo utility Diagnostika Apple v závislosti od modelu Macu. Môžete tiež použiť kombináciu klávesov Option-D na spustenie z tejto utility cez internet.

N: Spustenie zo servera NetBoot, ak Mac podporuje sieťové spúšťacie zväzky. Ak chcete použiť predvolený štartovací obraz na serveri, podržte namiesto tohto klávesu kombináciu klávesov Option-N.

Command-S: Spustenie v režime jedného používateľa. Táto kombinácia klávesov vyžaduje systém macOS High Sierra alebo starší

T: Spustenie v režime cieľového disku.

Command-V: Spustenie v podrobnom režime.

Vysunutie (⏏) alebo F12 alebo tlačidlo myši alebo tlačidlo trackpadu: Vysunutie vymeniteľného média, napríklad optického disku.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: