Klávesové skratky na Macu

Stlačením konkrétnych kombinácií klávesov môžete vykonávať akcie, na ktoré zvyčajne treba myš, trackpad alebo iné vstupné zariadenie.

Ak chcete použiť klávesovú skratku, stlačte a podržte jeden alebo viac klávesov – modifikátorov a potom stlačte posledný kláves skratky. Ak chcete napríklad použiť skratku Command-C (Kopírovať), stlačte a podržte kláves Command, potom kláves C a potom ich pustite. Na klávesniciach a v menu Macu sa často objavujú symboly niektorých klávesov vrátane klávesov – modifikátorov:

 • Command (alebo Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (alebo Alt) ⌥
 • Control (alebo Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn 


Na klávesniciach vyrobených pre PC s Windowsom použite namiesto klávesu Option kláves Alt a namiesto klávesu Command kláves s logom Windowsu.

Na niektorých klávesniciach Apple sa nachádzajú špeciálne symboly a funkcie, napríklad na nastavenie jasu displeja , jasu klávesnice  a ďalších možností. Ak tieto funkcie na klávesnici nemáte, niektoré z nich môžete zreprodukovať tak, že si vytvoríte vlastné klávesové skratky. Ak tieto klávesy potrebujete použiť ako F1, F2, F3 alebo iné štandardné funkčné klávesy, skombinujte ich s klávesom Fn.

Vystrihnúť, kopírovať, vložiť a ďalšie bežné skratky

 • Command-X: Vystrihne vybratú položku a skopíruje ju do Schránky.
 • Command-C: Skopíruje vybratú položku do Schránky. Skratka funguje aj na súbory vo Finderi.
 • Command-V: Vloží obsah Schránky do aktívneho dokumentu alebo apky. Skratka funguje aj na súbory vo Finderi.
 • Command-Z: Odvolá predchádzajúci príkaz. Ak chcete obnoviť odvolaný príkaz, použite klávesovú skratku Shift-Command-Z. V niektorých apkách sa dá odvolať a obnoviť aj viacero príkazov.
 • Command-A: Vyberie všetky položky.
 • Command-F: Nájde položky v dokumente alebo otvorí okno Nájsť.
 • Command-G: Nájsť znova: nájde ďalší výskyt predtým hľadanej položky. Ak sa chcete vrátiť na predošlý výskyt, použite klávesovú skratku Shift-Command-G.
 • Command-H: Skryje okná apky v popredí. Ak chcete zobraziť apku v popredí, no skryť všetky ostatné apky, použite klávesovú skratku Option-Command-H.
 • Command-M: Minimalizuje okno v popredí do Docku. Ak chcete minimalizovať všetky okná apky v popredí, použite klávesovú skratku Option-Command-M.
 • Command-O: Otvorí vybratú položku alebo otvorí dialógové okno na výber súboru, ktorý chcete otvoriť.
 • Command-P: Vytlačí aktívny dokument.
 • Command-S: Uloží aktívny dokument.
 • Command-T: Otvorí nový tab.
 • Command-W: Zavrie okno v popredí. Ak chcete zavrieť všetky okná apky, použite klávesovú skratku Option-Command-W.
 • Option-Command-Esc: Vynúti ukončenie apky.
 • Command–medzerník: Zobrazí alebo skryje vyhľadávacie pole Spotlightu. Ak chcete spustiť vyhľadávanie pomocou Spotlightu v okne Findera, použite klávesovú skratku Command-Option-medzerník. (Ak používate viaceré vstupné zdroje, pomocou ktorých píšete v rôznych jazykoch, tieto skratky namiesto zobrazenia Spotlightu zmenia vstupný zdroj. Prečítajte si, ako zmeniť konfliktné klávesové skratky.)
 • Control-Command-medzerník: Zobrazí Prehliadač znakov, z ktorého si môžete vybrať emoji a iné symboly.
 • Control-Command-F: Umožní používať apku na celej obrazovke, ak to daná apka podporuje.
 • Medzerník: Zobrazí ukážku vybratej položky pomocou Rýchleho náhľadu.
 • Command-Tab: Prepne na ďalšiu z naposledy použitých otvorených apiek. 
 • Command–tupý prízvuk (`): Prepne medzi oknami používanej apky. (Znak na druhom klávese sa na rôznych klávesniciach líši. Zvyčajne je to kláves nad klávesom Tab a naľavo od klávesu s číslom 1.)
 • Shift-Command-5: V operačnom systéme macOS Mojave alebo novšom vytvorí snímku obrazovky alebo záznam obrazovky. Na vytváranie snímok obrazovky môžete použiť aj kombináciu klávesov Shift-Command-3 alebo Shift-Command-4. Prečítajte si ďalšie informácie o snímkach obrazovky.
 • Shift-Command-N: Vytvorí nový priečinok vo Finderi.
 • Command-čiarka (,): Otvorí nastavenia apky v popredí.

Skratky na uspatie, odhlásenie a vypnutie

Niektoré z týchto skratiek bude možno potrebné stlačiť a podržať trochu dlhšie než ostatné. Pomáha to zabrániť ich neúmyselnému použitiu.

 • Tlačidlo napájania: Zapne Mac alebo ho zobudí zo spánku. Jeho stlačením a podržaním na 1,5 sekundy Mac uspíte.* Sústavným držaním vynútite vypnutie Macu.
 • Option-Command-tlačidlo napájania* alebo Option-Command-kláves na vysunutie média : Uspí Mac.
 • Control-Shift-tlačidlo napájania* alebo Control-Shift-kláves na vysunutie média : Uspí displeje.
 • Control-tlačidlo napájania* alebo Control-kláves na vysunutie média : Zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete počítač reštartovať, uspať alebo vypnúť.
 • Control-Command-tlačidlo napájania:* Vynúti reštartovanie Macu bez toho, aby sa zobrazila výzva na uloženie otvorených a neuložených dokumentov.
 • Control-Command-kláves na vysunutie média : Ukončí všetky apky a potom reštartuje Mac. Ak máte v otvorených dokumentoch neuložené zmeny, zobrazí sa otázka, či ich chcete uložiť.
 • Control-Option-Command-tlačidlo napájania* alebo Control-Option-Command-kláves na vysunutie média : Ukončí všetky apky a potom vypne Mac. Ak máte v otvorených dokumentoch neuložené zmeny, zobrazí sa otázka, či ich chcete uložiť.
 • Control-Command-Q: Ihneď zamkne obrazovku.
 • Shift-Command-Q: Odhlási vás z používateľského účtu macOS. Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Ak sa chcete odhlásiť okamžite a bez potvrdenia, použite klávesovú skratku Option-Shift-Command-Q.

* Neplatí pre senzor Touch ID.

Systémové skratky a skratky Findera

 • Command-D: Duplikuje vybraté súbory.
 • Command-E: Vysunie vybratý disk alebo oddiel.
 • Command-F: Spustí vyhľadávanie pomocou Spotlightu v okne Findera.
 • Command-I: Zobrazí okno Informácie pre vybratý súbor.
 • Command-R: (1) Ak je vo Finderi vybratý alias, zobrazí pôvodný súbor k danému aliasu. (2) V niektorých apkách, napríklad Kalendár alebo Safari, osvieži alebo znova načíta stránku. (3) V apke Aktualizácia softvéru znova vyhľadá aktualizácie softvéru.
 • Shift-Command-C: Otvorí okno Počítač.
 • Shift-Command-D: Otvorí priečinok Plocha.
 • Shift-Command-F: Otvorí okno Posledné, v ktorom sa zobrazujú všetky súbory, ktoré ste nedávno otvorili alebo zmenili.
 • Shift-Command-G: Otvorí okno Prejsť do priečinka.
 • Shift-Command-H: Otvorí priečinok Domov patriaci prihlásenému používateľskému účtu macOS.
 • Shift-Command-I: Otvorí iCloud Drive.
 • Shift-Command-K: Otvorí okno Sieť.
 • Option-Command-L: Otvorí priečinok Stiahnuté.
 • Shift-Command-N: Vytvorí nový priečinok.
 • Shift-Command-O: Otvorí priečinok Dokumenty.
 • Shift-Command-P: V oknách Findera zobrazí alebo skryje panel Náhľad.
 • Shift-Command-R: Otvorí okno AirDrop.
 • Shift-Command-T: V oknách Findera zobrazí alebo skryje lištu s tabmi. 
 • Control-Shift-Command-T: Pridá vybratú položku Findera do Docku (OS X Mavericks alebo novšia verzia).
 • Shift-Command-U: Otvorí priečinok Utility.
 • Option-Command-D: Zobrazí alebo skryje Dock. 
 • Control-Command-T: Pridá vybratú položku na postranný panel (OS X Mavericks alebo novšia verzia).
 • Option-Command-P: V oknách Findera zobrazí alebo skryje lištu s cestou.
 • Option-Command-S: V oknách Findera zobrazí alebo skryje postranný panel.
 • Option-lomka (/): V oknách Findera zobrazí alebo skryje stavový riadok.
 • Command-J: Zobrazí možnosti zobrazenia.
 • Command-K: Otvorí okno Pripojiť k serveru.
 • Control-Command-A: Vytvorí alias vybratej položky.
 • Command-N: Otvorí nové okno Findera.
 • Option-Command-N: Vytvorí nový dynamický priečinok.
 • Command-T: Ak je v aktívnom okne Findera otvorený iba jeden tab, zobrazí alebo skryje lištu s tabmi.
 • Option-Command-T: Ak je v aktívnom okne Findera otvorený iba jeden tab, zobrazí alebo skryje panel s nástrojmi.
 • Option-Command-V: Presunie súbory v Schránke z ich pôvodného umiestnenia do aktívneho umiestnenia.
 • Command-Y: Zobrazí ukážku vybratých súborov pomocou Rýchleho náhľadu.
 • Option-Command-Y: Zobrazí prezentáciu rýchlych náhľadov vybratých súborov.
 • Command-1: Zobrazí položky v okne Findera ako ikony.
 • Command-2: Zobrazí položky v okne Findera ako zoznam.
 • Command-3: Zobrazí položky v okne Findera v stĺpcoch. 
 • Command-4: Zobrazí položky v okne Findera v galérii.
 • Command-ľavá hranatá zátvorka ([): Prejde na predošlý priečinok.
 • Command-pravá hranatá zátvorka (]): Prejde na ďalší priečinok.
 • Command-šípka nahor: Otvorí priečinok, ktorý obsahuje aktívny priečinok.
 • Command-Control-šípka nahor: Otvorí priečinok, ktorý obsahuje aktívny priečinok, v novom okne.
 • Command-šípka nadol: Otvorí vybratú položku.
 • Šípka doprava: Otvorí vybratý priečinok. Funguje iba v zobrazení zoznamu.
 • Šípka doľava: Zavrie vybratý priečinok. Funguje iba v zobrazení zoznamu.
 • Command-Delete: Presunie vybratú položku do koša.
 • Shift-Command-Delete: Vyprázdni kôš.
 • Option-Shift-Command-Delete: Vyprázdni kôš bez zobrazenia potvrdzovacieho dialógového okna.
 • Command-kláves na zníženie jasu: Zapne alebo vypne zrkadlenie videa, keď je Mac pripojený k viac ako jednému displeju.
 • Option-kláves na zvýšenie jasu: Otvorí Nastavenia displejov. Funguje s obomi klávesmi na úpravu jasu.
 • Control-kláves na zvýšenie jasu alebo Control-kláves na zníženie jasu: Zmení jas externého displeja, ak to displej podporuje.
 • Option-Shift-kláves na zvýšenie jasu alebo Option-Shift-kláves na zníženie jasu: Upraví jas displeja po menších krokoch. Ak pri použití tejto skratky stlačíte aj kláves Control, upraví sa jas externého displeja, ak to displej podporuje.
 • Option-tlačidlo Mission Control: Otvorí nastavenia funkcie Mission Control.
 • Command-tlačidlo Mission Control: Zobrazí plochu. 
 • Control-šípka nadol: Zobrazí všetky okná apky v popredí.
 • Option-kláves na zvýšenie hlasitosti: Otvorí nastavenia zvuku. Funguje s obomi klávesmi na úpravu hlasitosti.
 • Option-Shift-kláves na zvýšenie hlasitosti alebo Option-Shift-kláves na zníženie hlasitosti: Upraví hlasitosť zvuku po menších krokoch.
 • Option-kláves na zvýšenie jasu klávesnice: Otvorí nastavenia klávesnice. Funguje s obomi klávesmi na úpravu jasu klávesnice.
 • Option-Shift-kláves na zvýšenie jasu klávesnice alebo Option-Shift-kláves na zníženie jasu klávesnice: Upraví jas klávesnice po menších krokoch.
 • Option a dvojité kliknutie: Otvorí položku v osobitnom okne a to pôvodné zavrie.
 • Command a dvojité kliknutie: Otvorí priečinok na osobitnom tabe alebo v osobitnom okne.
 • Command a potiahnutie do iného oddielu: Presunie ťahanú položku do iného oddielu namiesto skopírovania. 
 • Option a potiahnutie: Skopíruje ťahanú položku. Kurzor sa pri ťahaní položky zmení.
 • Option-Command a potiahnutie: Vytvorí alias ťahanej položky. Kurzor sa pri ťahaní položky zmení.
 • Option-kliknutie na trojuholník odkrytia: Otvorí všetky priečinky vo vybratom priečinku. Funguje iba v zobrazení zoznamu.
 • Command-kliknutie na názov okna: Zobrazí priečinky, ktoré obsahujú aktuálny priečinok.
 • Prečítajte si, ako pomocou klávesu Command alebo Shift vybrať vo Finderi viacero položiek
 • Ak si chcete zobraziť skratky na otvorenie mnohých často používaných priečinkov, napríklad Aplikácie, Dokumenty, Stiahnuté, Utility a iCloud Drive, kliknite na menu Prejsť v lište Findera.

Skratky na prácu s dokumentmi

Správanie týchto skratiek sa môže líšiť v závislosti od apky, ktorú používate.

 • Command-B: Zmení písmo vybratého textu na tučné alebo tučné písmo vypne. 
 • Command-I: Zmení písmo vybratého textu na kurzívu alebo kurzívu vypne.
 • Command-K: Pridá webový odkaz.
 • Command-U: Podčiarkne vybratý text alebo jeho podčiarknutie vypne.
 • Command-T: Zobrazí alebo skryje okno Písma.
 • Command-D: Vyberie priečinok Plocha v dialógovom okne Otvoriť alebo Uložiť.
 • Control-Command-D: Zobrazí alebo skryje definíciu vybratého slova.
 • Shift-Command-dvojbodka (:): Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
 • Command-bodkočiarka (;): Nájde v dokumente slová s preklepmi.
 • Option-Delete: Vymaže slovo naľavo od kurzora.
 • Control-H: Vymaže znak naľavo od kurzora. Namiesto toho sa dá použiť aj kláves Delete.
 • Control-D: Vymaže znak napravo od kurzora. Namiesto toho sa dá použiť aj klávesová skratka Fn-Delete.
 • Fn-Delete: Slúži na vymazanie znaku napravo od kurzora na klávesniciach, ktoré nemajú kláves Forward Delete. Namiesto toho sa dá použiť aj klávesová skratka Control-D.
 • Control-K: Vymaže text medzi kurzorom a koncom riadka alebo odseku.
 • Fn-šípka nahor: Page Up: roluje zobrazenie o stranu nahor. 
 • Fn-šípka nadol: Page Down: roluje zobrazenie o stranu nadol.
 • Fn-šípka doľava: Home: roluje zobrazenie na začiatok dokumentu.
 • Fn-šípka doprava: End: roluje zobrazenie na koniec dokumentu.
 • Command-šípka nahor: Presunie kurzor na začiatok dokumentu.
 • Command-šípka nadol: Presunie kurzor na koniec dokumentu.
 • Command-šípka doľava: Presunie kurzor na začiatok aktuálneho riadka.
 • Command-šípka doprava: Presunie kurzor na koniec aktuálneho riadka.
 • Option-šípka doľava: Presunie kurzor na začiatok predošlého slova.
 • Option-šípka doprava: Presunie kurzor na koniec ďalšieho slova.
 • Shift-Command-šípka nahor: Vyberie text medzi kurzorom a začiatkom dokumentu.
 • Shift-Command-šípka nadol: Vyberie text medzi kurzorom a koncom dokumentu.
 • Shift-Command-šípka doľava: Vyberie text medzi kurzorom a začiatkom aktuálneho riadka.
 • Shift-Command-šípka doprava: Vyberie text medzi kurzorom a koncom aktuálneho riadka.
 • Shift-šípka nahor: Rozšíri výber textu po najbližší znak v rovnakej horizontálnej pozícii v riadku vyššie.
 • Shift-šípka nadol: Rozšíri výber textu po najbližší znak v rovnakej horizontálnej pozícii v riadku nižšie.
 • Shift-šípka doľava: Rozšíri výber textu o jeden znak doľava.
 • Shift-šípka doprava: Rozšíri výber textu o jeden znak doprava.
 • Option-Shift-šípka nahor: Rozšíri výber textu po začiatok aktuálneho odseku a po opätovnom stlačení aj po začiatok ďalšieho odseku.
 • Option-Shift-šípka nadol: Rozšíri výber textu po koniec aktuálneho odseku a po opätovnom stlačení aj po koniec ďalšieho odseku.
 • Option-Shift-šípka doľava: Rozšíri výber textu po začiatok aktuálneho slova a po opätovnom stlačení aj po začiatok ďalšieho slova.
 • Option-Shift-šípka doprava: Rozšíri výber textu po koniec aktuálneho slova a po opätovnom stlačení aj po koniec ďalšieho slova.
 • Control-A: Presunie kurzor na začiatok riadka alebo odseku.
 • Control-E: Presunie kurzor na koniec riadka alebo odseku.
 • Control-F: Presunie kurzor o jeden znak dopredu.
 • Control-B: Presunie kurzor o jeden znak dozadu.
 • Control-L: Vycentruje kurzor alebo výber vo viditeľnej oblasti.
 • Control-P: Posunie kurzor o jeden riadok nahor.
 • Control-N: Posunie kurzor o jeden riadok nadol.
 • Control-O: Vloží nový riadok za kurzor.
 • Control-T: Zamení znak za kurzorom so znakom pred kurzorom.
 • Command-ľavá zložená zátvorka ({): Zarovná text doľava.
 • Command-pravá zložená zátvorka (}): Zarovná text doprava.
 • Shift-Command-zvislá čiara (|): Zarovná text na stred.
 • Option-Command-F: Prejde na vyhľadávacie pole. 
 • Option-Command-T: Zobrazí alebo skryje panel s nástrojmi v apke.
 • Option-Command-C: Kopírovať štýl: skopíruje nastavenia formátovania vybratej položky do Schránky.
 • Option-Command-V: Vložiť štýl: použije skopírovaný štýl na vybratú položku.
 • Option-Shift-Command-V: Vložiť a prispôsobiť štýl: použije štýl okolitého obsahu na položku vloženú v rámci neho.
 • Option-Command-I: Zobrazí alebo skryje okno inšpektora.
 • Shift-Command-P: Nastavenie strany: zobrazí okno na výber nastavení dokumentu.
 • Shift-Command-S: Zobrazí dialógové okno Uložiť ako alebo duplikuje aktívny dokument.
 • Shift-Command-znamienko mínus (–): Zmenší veľkosť vybratej položky.
 • Shift-Command-znamienko plus (+): Zväčší veľkosť vybratej položky. Rovnakú funkciu vykoná aj klávesová skratka Command-znak rovnosti (=).
 • Shift-Command-otáznik (?): Otvorí menu Pomocník.

Iné skratky

Ďalšie skratky zistíte tak, že si pozriete skratky v menu jednotlivých apiek. Každá apka má vlastné skratky a tie, ktoré fungujú v jednej apke, nemusia fungovať v druhej. 

Dátum zverejnenia: