Načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone sa nepripája

Načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone sa niekedy nemusí pripojiť k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Tieto kroky vám môžu pomôcť.

Najskôr sa uistite, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Ak sa načúvací prístroj s certifikáciou Made for iPhone stále nepripojil, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Stlačením tlačidla Spať/Zobudiť prepnite displej do režimu spánku.
  2. Počkajte približne päť sekúnd a potom stlačením tlačidla Domov prebuďte displej.
    Zariadenie nie je potrebné odomykať.
  3. Otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či je načúvací prístroj pripojený. Názov načúvacieho prístroja bude uvedený vedľa položky AirDrop:
     Ovládacie centrum
  4. Ak sa načúvací prístroj stále nepripojil, klepnite na položky Nastavenia > Bluetooth a počkajte päť sekúnd.
  5. Znova otvorte ovládacie centrum a skontrolujte, či sa načúvací prístroj pripojil. 

Tento dokument bude aktualizovaný, keď budú k dispozícii ďalšie informácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: