Pomoc pri problémoch so zabezpečením

Táto stránka obsahuje informácie o zabezpečení produktov Apple určené pre zákazníkov, vývojárov, orgány činné v trestnom konaní a novinárov.

Spoločnosť Apple dbá na zabezpečenie a ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete na našich stránkach o ochrane osobných údajov, kde sa uvádzajú aj tipy a informácie o zabezpečení zariadení a dát. Môžete nám tiež poslať svoje otázky o ochrane osobných údajov

Ak si myslíte, že ste v produkte Apple objavili slabinu v oblasti zabezpečenia alebo ochrany osobných údajov, prečítajte si, ako odoslať hlásenie.

Ak máte problém alebo otázku v súvislosti so zabezpečením, môžu vám pomôcť nasledujúce informácie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Heslá a nákupy

Phishing a iné podvody

Ak ste dostali podozrivý e‑mail, ktorého vzhľad má vyvolať dojem, že je od spoločnosti Apple, môžete nám ho preposlať na adresu reportphishing@apple.com. Prečítajte si viac o phishingu a ďalších podvodoch.

Stratené alebo odcudzené produkty

Zdroje pre vývojárov

Ak potrebujete pomoc s vydaním alebo zrušením certifikátu, obráťte sa na podporu Apple Developer Connection.

Orgány činné v trestnom konaní

Ak potrebujete kontaktovať spoločnosť Apple ohľadom trestných záležitostí, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:

Novinári

Novinári sa môžu obrátiť na tlačové oddelenie spoločnosti Apple na adrese media.help@apple.com.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: