Prechod zo systému Android na iPhone, iPad alebo iPod touch

Ste pripravení prejsť na systém iOS? Stiahnite si aplikáciu Prechod na iOS, ktorá vám pomôže s prechodom zo zariadenia so systémom Android na váš nový iPhone, iPad alebo iPod touch.

 

obrazovky so zobrazením aplikácie Prechod na iOS na iPhone a v systéme Android

Skôr než začnete

  • Skontrolujte, či je na zariadení so systémom Android zapnuté rozhranie Wi-Fi. 
  • Pripojte nové zariadenie so systémom iOS a zariadenie so systémom Android k zdroju napájania.
  • Uistite sa, že presúvaný obsah (vrátane obsahu uloženého na externej karte Micro SD) sa zmestí do nového zariadenia so systémom iOS.
  • Ak chcete preniesť záložky prehliadača Chrome, v zariadení so systémom Android aktualizujte prehliadač Chrome na najnovšiu verziu.

 

Klepnite na položku Migrovať dáta z Androidu

Pri nastavovaní nového zariadenia so systémom iOS vyhľadajte obrazovku Aplikácie a dáta. Potom klepnite na položku Migrovať dáta z Androidu. (Ak ste už nastavenie dokončili, musíte zariadenie so systémom iOS vymazať a začať odznova. Ak zariadenie nechcete vymazať, preneste obsah manuálne.)

Obrazovka Apky a dáta na iPhone

 

Otvorte aplikáciu Prechod na iOS

Na zariadení so systémom Android otvorte aplikáciu Prechod na iOS a klepnite na položku Pokračovať. Prečítajte si zobrazené zmluvné podmienky. Pokračujte klepnutím na položku Súhlasím a potom klepnite na položku Ďalej v pravom hornom rohu obrazovky Vyhľadajte kód.

 

Počkajte na kód

Na zariadení so systémom iOS klepnite na položku Pokračovať na obrazovke s názvom Migrovať z Androidu. Počkajte na zobrazenie 10-miestneho alebo 6-miestneho kódu. Ak sa na zariadení so systémom Android zobrazí upozornenie na pomalé pripojenie na internet, môžete ho ignorovať.

obrazovka Migrovať z Androidu na iPhone so zobrazením kódu

Použite kód

Zadajte kód na zariadení so systémom Android. Potom počkajte na zobrazenie obrazovky Prenos dát. 

 

Vyberte obsah a počkajte

Na zariadení so systémom Android vyberte obsah, ktorý chcete preniesť, a klepnite na položku Ďalej. Potom nechajte obe zariadenia pracovať – aj keby indikátor priebehu na zariadení so systémom Android ukazoval, že proces sa dokončil – a počkajte, kým indikátor priebehu na zariadení so systémom iOS nedôjde do konca. V závislosti od veľkosti presúvaného obsahu môže prenos istý čas trvať.

Prenesie sa nasledujúci obsah: kontakty, história správ, fotky a videá, webové záložky, e-mailové účty a kalendáre. Okrem toho sa prenesú aj niektoré bezplatné aplikácie, ktoré sú dostupné v obchode Google Play aj v obchode App Store. Všetky bezplatné aplikácie dostupné v oboch obchodoch si môžete stiahnuť po dokončení prenosu z App Store.

 

Nastavte zariadenie so systémom iOS

Po dokončení indikátora priebehu na zariadení so systémom iOS klepnite na zariadení so systémom Android na položku Hotovo. Potom na zariadení so systémom iOS klepnite na položku Pokračovať a podľa krokov na obrazovke dokončite jeho nastavenie.

 

Dokončenie

Uistite sa, že sa preniesol celý váš obsah. Hudbu, knihy a PDF súbory je potrebné preniesť manuálne.

Potrebujete aplikácie, ktoré ste mali na zariadení so systémom Android? Na zariadení so systémom iOS prejdite do obchodu App Store a stiahnite si ich.

 

Ak potrebujete pomoc s prenosom

Ak sa pri presúvaní obsahu vyskytli problémy, môžete vykonať niekoľko krokov:

  • Zariadenia nepoužívajte, až kým sa prenos nedokončí. Napríklad na zariadení so systémom Android by aplikácia Prechod na iOS mala celý čas zostať zobrazená na obrazovke. Ak pred dokončením prenosu začnete na zariadení so systémom Android používať inú aplikáciu alebo vám niekto zavolá, obsah sa neprenesie.
  • Na zariadení so systémom Android vypnite aplikácie alebo nastavenia, ktoré môžu ovplyvňovať pripojenie k Wi-Fi sieti, ako sú napríklad aplikácie Sprint Connections Optimizer a Smart Network Switch. Potom v menu Nastavenia nájdite sekciu Wi-Fi, podržte prst na každej známej sieti a odstráňte ju. Potom skúste prenos zopakovať.
  • Reštartujte obidve zariadenia a skúste to znova.
  • Na zariadení so systémom Android vypnite pripojenie k mobilnej dátovej sieti. Potom skúste prenos zopakovať.

Ak potrebujete pomoc po prenose

 

Získajte program AppleCare+

S krytím máte istotu. Program AppleCare+ vám poskytuje záručné krytie neúmyselného poškodenia a prednostný prístup k odborníkom spoločnosti Apple.

Kúpiť alebo zistiť viac>

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: