Ak sa vám nedarí uplatniť darčekovú kartu App Store a iTunes, darčekovú kartu Apple Music alebo obsahový kód

Vyskúšajte tieto tipy a odporúčané postupy na uplatnenie darčekovej karty App Store a iTunes, darčekovej karty Apple Music alebo obsahového kódu.

Darčekové karty App Store a iTunes, darčekové karty Apple Music a obsahové kódy môžete uplatniť v obchode iTunes Store, Apple Books alebo App Store. Ak sa vám nedarí uplatniť darčekovú kartu alebo obsahový kód, vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje váš problém:

Karta alebo kód sú neplatné

Ak sa vám zobrazuje správa, že karta alebo kód sú neplatné, postupujte takto:

Skontrolujte prednú stranu karty

Ak si uplatňujete kartu, uistite sa, že ide o darčekovú kartu App Store a iTunes alebo darčekovú kartu Apple Music, nie o darčekovú kartu Apple Store. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, aký je medzi týmito kartami rozdiel.

Darčeková karta App Store a iTunes alebo darčeková karta Apple Music: Najprv skúste darčekovú kartu uplatniť, a keď sa to nepodarí, vyskúšajte postup uvedený nižšie.

Darčeková karta Apple Store: Prečítajte si, kde sa dá uplatniť darčeková karta Apple Store.

Pred uplatnením karty pomocou fotoaparátu odlúpnutím alebo opatrným zoškrabnutím štítka na zadnej strane karty odkryte 16-ciferný kód na uplatnenie začínajúci písmenom X.

Skontrolujte, či sa kód na uplatnenie na zadnej strane karty nachádza v čiernom zaostrovacom políčku. Pomocou fotoaparátu sa totiž dajú uplatniť iba kódy alebo karty, ktorých kód na uplatnenie sa nachádza v zaostrovacom políčku.

Keď fotoaparát naskenuje a vloží kód, skontrolujte, či je kód správny.

Ak fotoaparát kód na uplatnenie nevie prečítať alebo sa kód na uplatnenie nenachádza v zaostrovacom políčku, zadajte ho manuálne.

Ak ste darčekovú kartu App Store a iTunes alebo darčekovú kartu Apple Music dostali e-mailom, môžete ju uplatniť kliknutím na položku Uplatniť v e-maile.

Zadajte správne znaky

Uistite sa, že zadávate správne znaky. Niektoré písmená a čísla sa podobajú, napríklad:

 • B a 8
 • D a O
 • E a 3
 • G a 6
 • O a Q
 • O a 0
 • S a 5
 • U a V
 • Z a 2
   

Skontrolujte dátum skončenia platnosti

Ak sa pokúšate uplatniť obsahový kód, skontrolujte dátum skončenia platnosti vytlačený na zadnej strane karty. Platnosť darčekových kariet App Store a iTunes a darčekových kariet Apple Music sa nekončí, platnosť obsahových kódov áno.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás.

Karta alebo kód už boli uplatnené

Ak sa vám zobrazuje správa, že karta alebo kód už boli uplatnené, odhláste sa z obchodu iTunes Store vo všetkých zariadeniach a potom sa znova prihláste. Týmto krokom sa vám obnoví zostatok kreditu. Prečítajte si, ako zistiť zostatok kreditu.

Ak ste kartu uplatnili v rámci členstva Apple Music, môžete si zobraziť svoje členstvo Apple Music a pozrieť sa, kedy vám bude zaúčtovaný ďalší poplatok.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás.

Karta alebo kód sú neaktívne

Ak sa vám zobrazuje správa, že karta je neaktívna, možno nebola správne aktivovaná. Najlepšie je vrátiť sa k predajcovi, u ktorého ste ju kúpili, a skúsiť problém vyriešiť s ním.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás.

Karta alebo kód sú nečitateľné

Ak je kód na zadnej strane karty nečitateľný alebo úplne zoškriabaný, kontaktujte nás.

Karta alebo kód sú z inej krajiny alebo regiónu

Darčekové karty App Store a iTunes a darčekové karty Apple Music sa vydávajú pre konkrétnu krajinu alebo región. Ak sa pokúšate uplatniť darčekovú kartu App Store a iTunes alebo darčekovú kartu Apple Music, ktorá bola zakúpená v inej krajine alebo regióne, uistite sa, že ju uplatňujete v obchode iTunes Store pre tú istú krajinu alebo región. Karty nie je možné uplatniť mimo krajiny alebo regiónu, v ktorých boli zakúpené. Darčekovú kartu App Store a iTunes zakúpenú vo Francúzsku nie je napríklad možné uplatniť v obchode iTunes Store v USA.

Pri uplatňovaní darčekových kariet Apple Music sa uistite, že ich uplatňujete v obchode iTunes Store pre tú istú krajinu alebo región. Kým máte aktívne členstvo, krajina alebo región sa zmeniť nedá.

Prečítajte si ďalšie informácie o dobíjacích kartách App Store v kontinentálnej Číne.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple.

Nechajte si poradiť od podpory spoločnosti Apple

Ak sa vám kartu alebo kód stále nedarí uplatniť alebo je kód na zadnej stane karty úplne zoškriabaný, kontaktujte podporu spoločnosti Apple. Podpora spoločnosti Apple vám môže pomôcť, no je možné, že sa aj tak budete musieť obrátiť na predajcu, u ktorého ste kartu kúpili.

Pripravte si tieto informácie:

 • snímku celej prednej a zadnej strany karty,
 • doklad o kúpe s dátumom zakúpenia karty,
 • sériové číslo karty. 

Sériové číslo nie je to isté ako 16-ciferný PIN kód. Sériové čísla sa nachádzajú na zadnej strane karty a v závislosti od typu karty, ktorý máte, sa dajú nájsť na rôznych miestach. Tu je niekoľko príkladov:


Sériové číslo sa začína písmenami GCA


Sériové číslo sa začína číslicami 60


Sériové číslo sa začína číslicami 60 (austrálske darčekové karty)


Sériové číslo sa začína písmenami PBH


Sériové číslo sa začína písmenami EPY

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: