Inštalácia pamäte na iMacu

Pozrite si špecifikácie pamäte a zistite, ako postupovať pri inštalácii pamäte na počítačoch iMac.

Vyberte svoj model iMacu

Ak s istotou neviete, ktorý iMac máte, môžete ho identifikovaťa potom vybrať v zozname uvedenom nižšie.

 

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)

Pozrite si špecifikácie pamäte na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2020) a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii na tomto modeli.

Špecifikácia pamäte

Tento model iMacu má na zadnej strane počítača v blízkosti vetracích otvorov sloty na pamäť SDRAM s touto špecifikáciou:

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 8 GB (2x 4 GB modul DIMM)
Maximálna veľkosť pamäte 128 GB (4x 32 GB modul DIMM)

Na dosiahnutie optimálneho výkonu pamäte by sa mali používať moduly DIMM s rovnakou kapacitou a rýchlosťou a od toho istého výrobcu. Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 • PC4-21333
 • Bez medzipamäte
 • Neparitný
 • 260 pinov
 • 2 666 MHz DDR4 SDRAM

Ak používate moduly DIMM s rôznou kapacitou, pozrite si odporúčania pre inštaláciu v časti týkajúcej sa inštalácie pamäte.

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)

Pozrite si špecifikácie pamäte na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2019) a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii na tomto modeli.

Špecifikácia pamäte

Tento model iMacu má na zadnej strane počítača v blízkosti vetracích otvorov sloty na pamäť SDRAM s touto špecifikáciou:

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 8 GB (2x 4 GB modul DIMM)
Maximálna veľkosť pamäte 64 GB (4x 16 GB modul DIMM)

Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 • PC4-21333
 • Bez medzipamäte
 • Neparitný
 • 260 pinov
 • 2 666 MHz DDR4 SDRAM

iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)

Pozrite si špecifikáciu pamäte na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2017) a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii na tomto modeli.

Špecifikácia pamäte

Tento model iMacu má na zadnej strane počítača v blízkosti vetracích otvorov sloty na pamäť SDRAM s touto špecifikáciou:

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 8 GB (2x 4 GB modul DIMM)
Maximálna veľkosť pamäte 64 GB (4x 16 GB modul DIMM)

Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 • PC4-2400 (19200)
 • Bez medzipamäte
 • Neparitný
 • 260 pinov
 • 2 400 MHz DDR4 SDRAM

iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)

Pozrite si špecifikáciu pamäte na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015) a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii na tomto modeli.

Špecifikácia pamäte

Tento model iMacu má na zadnej strane počítača v blízkosti vetracích otvorov sloty na pamäť SDRAM s touto špecifikáciou:

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 8 GB
Maximálna veľkosť pamäte 32 GB

Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 • PC3-14900
 • Bez medzipamäte
 • Neparitný
 • 204 pinov
 • 1 867 MHz DDR3 SDRAM

Ďalšie 27-palcové modely

Pozrite si špecifikáciu pamäte na nasledujúcich modeloch iMacu a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii:

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2013)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2012)

Špecifikácia pamäte

Tieto modely iMacu majú na zadnej strane počítača v blízkosti vetracích otvorov sloty na pamäť SDRAM s touto špecifikáciou:

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 8 GB
Maximálna veľkosť pamäte 32 GB

Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

 • PC3-12800
 • Bez medzipamäte
 • Neparitný
 • 204 pinov
 • 1 600 MHz DDR3 SDRAM

Inštalácia pamäte

Vnútorné komponenty iMacu môžu byť teplé. Ak ste iMac pred vypnutím používali, počkajte desať minút, aby vnútorné komponenty vychladli.

Po vypnutí iMacu chvíľu počkajte, aby vychladol, a potom postupujte podľa týchto krokov:

 1. Od počítača odpojte kábel napájania aj všetky ostatné káble.
 2. Na stôl alebo iný rovný povrch položte čistý mäkký uterák alebo inú látku, aby ste zabránili poškriabaniu displeja.
 3. Počítač chyťte za boky a pomaly ho na tento uterák položte prednou stranou.
 4. Stlačením malého sivého tlačidla hneď nad otvorom na sieťový kábel otvorte kryt priehradky na pamäťové moduly:

 5. Kryt priehradky na pamäťové moduly sa otvorí po stlačení tohto tlačidla. Zložte kryt priehradky a položte ho nabok:

 6. Na spodnej strane krytu priehradky je diagram, ktorý znázorňuje páčky rámu na pamäťové moduly a orientáciu modulu DIMM. Páčky sa nachádzajú na ľavej a pravej strane rámu na pamäťové moduly. Ich zatlačením smerom von rám uvoľníte:

 7. Po uvoľnení rámu potiahnite páčky k sebe, čo vám umožní prístup k jednotlivým slotom na moduly DIMM.
 8. Modul DIMM vyberiete potiahnutím smerom dohora a von. Všimnite si umiestnenie zárezu na spodnej strane modulu DIMM. Pri preinštalovaní modulov DIMM musí byť zárez na správnej strane, inak sa modul DIMM nebude dať úplne vložiť:

 9. Modul DIMM vymeníte alebo nainštalujete tak, že ho vložíte do slotu a pevne zatlačíte, až kým nezapadne na miesto. Keď zasúvate modul DIMM, uistite sa, že zárez v ňom je vyrovnaný podľa slotu na modul DIMM. Nižšie vyhľadajte svoj model a pozrite si konkrétne pokyny na inštaláciu a informácie o umiestnení zárezov:
  • Moduly DIMM v iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2020) majú zárez na spodnej strane, mierne vľavo od stredu. Ak používate moduly DIMM s rôznou kapacitou, minimalizujte rozdiel v kapacite medzi kanálom A (sloty 1 a 2) a kanálom B (sloty 3 a 4), ak je to možné.
   Čísla slotov pre iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
  • Moduly DIMM v iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2019) majú zárez na spodnej strane, mierne vľavo od stredu:
  • Moduly DIMM v iMacu (27-palcový, koniec roka 2012) a iMacu (Retina 5K, 27-palcový, 2017) majú zárez na spodnej strane vľavo:
  • Moduly DIMM v iMacu (27-palcový, koniec roka 2013) a iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014, polovica roka 2015 a koniec roka 2015) majú zárez na spodnej strane vpravo:
 10. Po inštalácii všetkých modulov DIMM zatlačte obe páčky rámu na pamäťové moduly späť tak, aby pevne držali:
 11. Vráťte na miesto kryt priehradky na pamäťové moduly. Pri zatváraní krytu nemusíte stlačiť tlačidlo na jeho otvorenie.
 12. Počítač postavte do normálnej polohy. Pripojte k nemu napájací kábel aj všetky ostatné káble a potom ho spustite.

Pri prvom zapnutí po upgradovaní pamäte alebo preusporiadaní modulov DIMM vykoná iMac inicializáciu pamäte. Tento proces trvá 30 sekúnd alebo dlhšie a až do jeho skončenia je displej iMacu čierny. Proces inicializácie pamäte nechajte prebehnúť až do konca.

Ďalšie 27-palcové a 21,5-palcové modely

Pozrite si špecifikácie pamäte v nasledujúcich modeloch iMacu a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii:

 • iMac (27-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2011)
 • iMac (27-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2010)
 • iMac (27-palcový, koniec roka 2009)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2009)

Špecifikácia pamäte

Počet pamäťových slotov 4
Základná pamäť 4 GB (dá sa konfigurovať na mieru)
Maximálna veľkosť pamäte 16 GB
V prípade iMacu (koniec roka 2009) môžete použiť 2 GB alebo 4 GB pamäťové moduly SO-DIMM 1 066 MHz DDR3 SDRAM v každom slote. V prípade iMacu (polovica roka 2010) a iMacu (polovica roka 2011) môžete použiť 2 GB alebo 4 GB pamäťové moduly SO-DIMM 1 333 MHz DDR3 SDRAM v každom slote.

 Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

iMac (polovica roka 2011) iMac (polovica roka 2010) iMac (koniec roka 2009)
PC3-10600 PC3-10600 PC3-8500
Bez medzipamäte Bez medzipamäte Bez medzipamäte
Neparitný Neparitný Neparitný
204 pinov 204 pinov 204 pinov
1 333 MHz DDR3 SDRAM 1 333 MHz DDR3 SDRAM 1 066 MHz DDR3 SDRAM

Počítače iMac so štvorjadrovými procesormi i5 a i7 sa dodávajú s obomi vrchnými pamäťovými slotmi obsadenými. Preto ak je v niektorom zo spodných slotov nainštalovaný iba jeden modul DIMM, nespustia sa. Ak je však vo vrchnom slote nainštalovaný iba jeden modul DIMM, mali by fungovať normálne.

Počítače iMac s procesorom Core Duo by mali fungovať normálne aj s jedným modulom DIMM nainštalovaným v ľubovoľnom vrchnom alebo spodnom slote. (Označenie „vrchný“ a „spodný“ vychádza z orientácie slotov uvedenej na obrázkoch nižšie. Vrchné sloty sú najbližšie k displeju, spodné sú najbližšie k stojanu.)

Inštalácia pamäte

Vnútorné komponenty iMacu môžu byť teplé. Ak ste iMac pred vypnutím používali, počkajte desať minút, aby vnútorné komponenty vychladli.

Po vypnutí iMacu chvíľu počkajte, aby vychladol, a potom postupujte podľa týchto krokov:

 1. Od počítača odpojte kábel napájania aj všetky ostatné káble.
 2. Na stôl alebo iný rovný povrch položte čistý mäkký uterák alebo inú látku, aby ste zabránili poškriabaniu displeja.
 3. Počítač chyťte za boky a pomaly ho na tento uterák položte prednou stranou.
 4. Krížovým skrutkovačom odmontujte prístupový kryt priestoru na pamäť RAM v spodnej časti počítača:
  Zloženie prístupového krytu priestoru na pamäť RAM
 5. Zložte prístupový kryt a položte ho nabok.
 6. Vyklopte jazýček v priehradke na pamäťové moduly. Ak vymieňate pamäťový modul, jemne jazýček potiahnite, aby sa inštalovaný pamäťový modul vysunul:
  Vyklopenie jazýčka v priehradke na pamäťové moduly
 7. Do prázdneho slotu vložte nový alebo náhradný modul SO-DIMM. Dbajte pritom na správnu orientáciu jeho drážok (zobrazenú na obrázku nižšie).
 8. Modul DIMM po vložení zatlačte do slotu. Ak ste to spravili správne, pocítite jemné zacvaknutie:
  Zatlačenie modulu DIMM do slotu
 9. Zasuňte jazýčky ponad pamäťové moduly DIMM a vráťte na miesto prístupový kryt priestoru na pamäť:
  Zasunutie jazýčkov ponad pamäťové moduly DIMM
 10. Počítač postavte do normálnej polohy. Pripojte k nemu napájací kábel aj všetky ostatné káble a potom ho spustite.

Ďalšie 24-palcové a 20-palcové modely

Pozrite si špecifikácie pamäte v nasledujúcich modeloch iMacu a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii:

 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2009)
 • iMac (24-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2008)
 • iMac (24-palcový, polovica roka 2007)
 • iMac (20-palcový, polovica roka 2007)

Špecifikácia pamäte

Tieto počítače iMac majú v spodnej časti vedľa seba dva sloty na pamäť SDRAM.

Do každého z nich môžete nainštalovať pamäť RAM s touto maximálnou veľkosťou:

Počítač Typ pamäte Maximálna veľkosť pamäte
iMac (polovica roka 2007) DDR2 4 GB (2x 2 GB)
iMac (začiatok roka 2008) DDR2 4 GB (2x 2 GB)
iMac (začiatok roka 2009) DDR3 8 GB (2x 4 GB)

V každom slote iMacu (polovica roka 2007) a iMacu (začiatok roka 2008) môžete použiť 1 GB alebo 2 GB pamäťový modul. V každom slote iMacu (začiatok roka 2009) môžete použiť 1 GB, 2 GB alebo 4 GB modul.

Používajte moduly SO-DIMM, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

iMac (polovica roka 2007) iMac (začiatok roka 2008) iMac (začiatok roka 2009)
PC2-5300 PC2-6400 PC3-8500
Bez medzipamäte Bez medzipamäte Bez medzipamäte
Neparitný Neparitný Neparitný
200 pinov 200 pinov 204 pinov
667 MHz DDR2 SDRAM 800 MHz DDR2 SDRAM 1 066 MHz DDR3 SDRAM

Moduly DIMM s niektorou z týchto vlastností podporované nie sú:

 • Registre alebo medzipamäte
 • PLL
 • ECC (Error-correcting code)
 • Paritný
 • EDO RAM

Inštalácia pamäte

Vnútorné komponenty iMacu môžu byť teplé. Ak ste iMac pred vypnutím používali, počkajte desať minút, aby vnútorné komponenty vychladli.

Po ochladení iMacu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Od počítača odpojte kábel napájania aj všetky ostatné káble.
 2. Na stôl alebo iný rovný povrch položte čistý mäkký uterák alebo inú látku, aby ste zabránili poškriabaniu displeja.
 3. Počítač chyťte za boky a pomaly ho na tento uterák položte prednou stranou.
 4. Krížovým skrutkovačom odmontujte prístupový kryt priestoru na pamäť RAM v spodnej časti počítača:
  Zloženie prístupového krytu priestoru na pamäť RAM v spodnej časti počítača
 5. Zložte prístupový kryt a položte ho nabok.
 6. Vyklopte jazýček v priehradke na pamäťové moduly. Ak vymieňate pamäťový modul, vyklopte jazýček a potiahnite ho, aby sa inštalovaný pamäťový modul vysunul:
  Vyklopenie jazýčka v priehradke na pamäťové moduly
 7. Do prázdneho slotu vložte nový alebo náhradný pamäťový modul SO-DIMM. Dbajte pritom na správnu orientáciu jeho drážok (zobrazenú na obrázku vyššie).
 8. Modul DIMM po vložení zatlačte do slotu. Ak ste to spravili správne, pocítite jemné zacvaknutie.
 9. Zasuňte jazýčky ponad pamäťové moduly DIMM a vráťte na miesto prístupový kryt priestoru na pamäť:
  Vrátenie prístupového krytu priestoru na pamäť na miesto
 10. Počítač postavte do normálnej polohy. Pripojte k nemu napájací kábel aj všetky ostatné káble a potom ho spustite.

Ďalšie 20-palcové a 17-palcové modely

Pozrite si špecifikácie pamäte v nasledujúcich modeloch iMacu a potom zistite, ako postupovať pri jej inštalácii:

 • iMac (20-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)
 • iMac (17-palcový, koniec roka 2006)
 • iMac (17-palcový, polovica roka 2006)
 • iMac (20-palcový, začiatok roka 2006)
 • iMac (17-palcový, začiatok roka 2006)

Špecifikácia pamäte

Počet pamäťových slotov 2
Základná pamäť 1 GB Dva 512 MB moduly DIMM, každý v jednom pamäťovom slote iMac (koniec roka 2006)
512 MB Jeden modul DDR2 SDRAM nainštalovaný vo vrchnom slote iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)
512 MB Dva 256 MB moduly DIMM, každý v jednom pamäťovom slote iMac (polovica roka 2006)
512 MB Jeden modul DDR2 SDRAM nainštalovaný vo vrchnom slote iMac (začiatok roka 2006)
Maximálna veľkosť pamäte 4 GB 2 GB modul SO-DIMM v každom z dvoch slotov* iMac (koniec roka 2006)
2 GB 1 GB modul SO-DIMM v každom z dvoch slotov iMac (17-palcový, koniec roka 2006, CD)
iMac (začiatok roka 2006)
Špecifikácia pamäťovej karty Kompatibilná:
– Formát DDR SO-DIMM
– PC2-5300
– Neparitná
– 200 pinov
– 667 MHz
– DDR3 SDRAM
Nekompatibilná:
– Registre alebo medzipamäte
– PLL
– ECC
– Paritná
– EDO RAM

V záujme čo najlepšieho výkonu zaplňte oba pamäťové sloty, pričom do každého nainštalujte rovnaký pamäťový modul.

* iMac (koniec roka 2006) dokáže využiť maximálne 3 GB pamäte RAM.

Inštalácia pamäte do spodného slotu

Vnútorné komponenty iMacu môžu byť teplé. Ak ste iMac pred vypnutím používali, počkajte desať minút, aby vnútorné komponenty vychladli.

Po vypnutí iMacu chvíľu počkajte, aby vychladol, a potom postupujte podľa týchto krokov:

 1. Od počítača odpojte kábel napájania aj všetky ostatné káble.
 2. Na stôl alebo iný rovný povrch položte čistý mäkký uterák alebo inú látku, aby ste zabránili poškriabaniu displeja.
 3. Počítač chyťte za boky a pomaly ho na tento uterák položte prednou stranou.
 4. Krížovým skrutkovačom odmontujte prístupový kryt priestoru na pamäť RAM v spodnej časti iMacu a odložte ho bokom:
  Zloženie prístupového krytu priestoru na pamäť RAM v spodnej časti iMacu
 5. Roztiahnite páčky na vysunutie modulu DIMM:
  Roztiahnutie páčok na vysunutie modulu DIMM
 6. Pamäťový modul SO-DIMM vložte do spodného slotu. Dbajte pritom na správnu orientáciu jeho drážok:
  Vloženie pamäťového modulu SO-DIMM do spodného slotu
 7. Modul DIMM po vložení zatlačte do slotu palcami. Modul SDRAM DIMM nezatláčajte páčkami na jeho uvoľnenie, pretože ho tým môžete poškodiť. Ak ste to spravili správne, pocítite jemné zacvaknutie.
 8. Sklopte páčky na vysunutie modulu:
  Sklopenie páčok na vysunutie modulu
 9. Vráťte na miesto prístupový kryt priestoru na pamäť:

  Vrátenie prístupového krytu priestoru na pamäť na miesto
 10. Počítač postavte do normálnej polohy. Pripojte k nemu napájací kábel aj všetky ostatné káble a potom ho spustite.

Výmena pamäte vo vrchnom slote

Po vypnutí iMacu chvíľu počkajte, aby vychladol, a potom postupujte podľa týchto krokov:

 1. Od počítača odpojte kábel napájania aj všetky ostatné káble.
 2. Na stôl alebo iný rovný povrch položte čistý mäkký uterák alebo inú látku, aby ste zabránili poškriabaniu displeja.
 3. Počítač chyťte za boky a pomaly ho na tento uterák položte prednou stranou.
 4. Krížovým skrutkovačom odmontujte prístupový kryt priestoru na pamäť RAM v spodnej časti iMacu a odložte ho bokom:
  Zloženie prístupového krytu priestoru na pamäť RAM v spodnej časti iMacu
 5. Potiahnutím dvoch páčok naboku priehradky na pamäťové moduly vysuňte nainštalovaný pamäťový modul:
  Vysunutie nainštalovaného pamäťového modulu
 6. Pamäťový modul z iMacu vyberte podľa obrázka uvedeného nižšie:
  Vybratie pamäťového modulu
 7. Pamäťový modul SO-DIMM vložte do vrchného slotu. Dbajte pritom na správnu orientáciu jeho drážok:
  Vloženie pamäťového modulu SO-DIMM do vrchného slotu
 8. Modul DIMM po vložení zatlačte do slotu palcami. Modul SDRAM DIMM nezatláčajte páčkami na jeho uvoľnenie, pretože ho tým môžete poškodiť. Ak ste to spravili správne, pocítite jemné zacvaknutie.
 9. Sklopte páčky na vysunutie modulu:
  Sklopenie páčok na vysunutie modulu
 10. Vráťte na miesto prístupový kryt priestoru na pamäť:
  Vrátenie prístupového krytu priestoru na pamäť na miesto
 11. Počítač postavte do normálnej polohy. Pripojte k nemu napájací kábel aj všetky ostatné káble a potom ho spustite.

Skontrolujte, či iMac rozpoznal novú pamäť

Po inštalácii pamäte by ste mali skontrolovať, či iMac rozpoznal novú pamäť RAM: prejdite do menu Apple () > O tomto počítači Mac.

Otvorí sa okno, v ktorom je uvedená celková pamäť vrátane veľkosti pôvodnej pamäte počítača, ako aj novej, pridanej pamäte. Ak ste v iMacu vymieňali všetky pamäťové moduly, je v ňom uvedená celková veľkosť novoinštalovanej pamäte RAM.

Ak chcete nájsť podrobné informácie o pamäti nainštalovanej vo svojom iMacu, kliknite na položku Hlásenie o systéme. Potom v časti Hardvér na ľavej strane sekcie Informácie o systéme vyberte položku Pamäť.

Ak sa iMac po nainštalovaní pamäte nespustí

Ak sa iMac po nainštalovaní ďalšej pamäte nespustí alebo nezapne, skontrolujte každý z nasledujúcich bodov a potom skúste iMac spustiť znova.

 • Uistite sa, že pridaná pamäť je kompatibilná s vaším iMacom.
 • Vizuálne skontrolujte každý modul DIMM a uistite sa, že je správne nainštalovaný a úplne zasunutý. Ak jeden modul DIMM vyčnieva alebo nie je rovnobežný s ostatnými, pred opätovnou inštaláciou ich vyberte a skontrolujte. Každý modul DIMM je vyrobený tak, aby ho bolo možné zasunúť len jedným smerom.
 • Uistite sa, že páčky rámu na pamäťové moduly sú správne zacvaknuté.
 • Počas spúšťania nechajte inicializáciu pamäte dokončiť. V novších modeloch iMacu sa proces inicializácie pamäte po upgradovaní pamäte, resetovaní pamäte NVRAM alebo zmene usporiadania modulov DIMM vykonáva počas spúšťania. Tento proces trvá 30 sekúnd alebo dlhšie a až do jeho skončenia je displej iMacu čierny.
 • Odpojte všetky pripojené periférne zariadenia okrem klávesnice/myši/trackpadu. Ak iMac začne fungovať správne, po jednom pripájajte jednotlivé periférne zariadenia a zistite, ktoré z nich bráni iMacu v správnom fungovaní. 
 • Ak problém pretrváva, vyberte upgradované moduly DIMM a znova nainštalujte pôvodné moduly DIMM. Ak iMac funguje správne s pôvodnými modulmi DIMM, požiadajte o pomoc dodávateľa pamäte alebo predajcu.

Čo robiť, ak iMac po inštalácii pamäte vydáva zvuk?

Modely iMacu spred roka 2017 môžu pri spustení po inštalácii alebo výmene pamäte vydávať výstražný zvuk:

 • Jeden tón opakujúci sa každých päť sekúnd signalizuje, že nie je nainštalovaná pamäť RAM.
 • Opakovanie troch za sebou idúcich tónov, po ktorých nasleduje päťsekundová prestávka, signalizuje, že pamäť RAM neprešla kontrolou integrity dát.

Ak počítač vydáva tieto zvuky, skontrolujte, či je pamäť, ktorú ste nainštalovali, kompatibilná s vaším iMacom a či ste ju nainštalovali správne (skúste ju vybrať a znova vložiť). Ak tieto zvuky Mac vydáva aj potom, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

 

1. iMac (24-palcový, M1, 2021) obsahuje pamäť, ktorá je integrovaná do čipu Apple M1 a nemožno ju upgradovať. Pamäť v iMacu môžete nakonfigurovať pri jeho nákupe.
2. Pamäť v iMacu (21,5-palcový, koniec roka 2015) a iMacu (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015) sa nedá upgradovať.
3. Používateľ nemôže odstrániť pamäť z modelov iMac (21,5-palcový, koniec roka 2012), iMac (21,5-palcový, koniec roka 2013), iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014), iMac (21,5-palcový, 2017), iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017) a iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019). Ak je na niektorom z týchto počítačov potrebná oprava pamäte, kontaktujte obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak chcete v niektorom z týchto modelov pamäť upgradovať, obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pred dohodnutím termínu u autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple si overte, či tento poskytovateľ ponúka službu upgradovania pamäte.

Dátum zverejnenia: