Nastavenie bezdrôtových myší, klávesníc alebo trackpadov Apple

Ak ste bezdrôtové zariadenia Apple získali spolu s novým Macom, zapnite ich, ak ich chcete začať používať. Ak ste si zariadenia kúpili samostatne alebo ak ich potrebujete znovu spárovať s Macom, použite tento postup.

Apple Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard s numerickou klávesnicou a Magic Trackpad 2 fungujú a sú bezdrôtovo prepojené s vaším Macom, ak sú spárované a zapnuté.

Ak boli zariadenia dodané s novým Macom, už sú s počítačom spárované. Stačí ich len zapnúť pri prvom zapnutí Macu. Ak sa chcete uistiť, že zariadenie je zapnuté, skontrolujte jeho vypínač napájania. Ak svieti zelená kontrolka, zariadenie je zapnuté.

Ak ste svoje zariadenia kúpili samostatne alebo ak došlo k zrušeniu ich spárovania s Macom, spárujte ich podľa krokov nižšie.

Nastavenie aktuálnych bezdrôtových zariadení Apple

Ak chcete nastaviť Magic Mouse 2, Magic Keyboard, Magic Keyboard s numerickou klávesnicou alebo Magic Trackpad 2, vykonajte tieto kroky:

  1. Pripojte USB kábel s konektorom Lightning1 alebo USB-C kábel s konektorom Lightning k portu Lightning na zariadení2 a druhý koniec kábla pripojte k Macu.
  2. Uistite sa, že vypínač napájania zariadenia je v polohe ON. (Ak je zariadenie zapnuté, pod vypínačom svieti zelené svetlo.)
  3. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknutím na položku Bluetooth otvorte okno nastavení pripojenia Bluetooth. Zariadenie sa pri párovaní s Macom zobrazí v zozname zariadení.
  4. V okne nastavení pripojenia Bluetooth skontrolujte úroveň nabitia zariadení. Ak je zariadenie nabité, odpojte ho a môžete ho používať bezdrôtovo.

1. Ak zariadenie Bluetooth bolo dodané s iMacom, súčasťou balenia je aj USB kábel s konektorom Lightning.
2. Magic Mouse 2 sa počas pripojenia káblom nedá používať.

Nastavenie starších bezdrôtových zariadení Apple

Ak neviete, ktoré zariadenie máte, zistite, ako môžete identifikovať svoju bezdrôtovú myš, klávesnicu alebo trackpad Apple

Potom pomocou káblovej myši alebo káblového trackpadu (prípadne pomocou vstavaného trackpadu, ak používate notebook Mac) a nasledujúcich krokov nastavte staršie bezdrôtové zariadenia Apple (ako je napríklad Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse a Magic Trackpad):

  1. Zapnite zariadenie.
  2. Počkajte, kým indikátor LED zariadenia nezačne blikať, čo znamená, že zariadenie je v rozpoznateľnom režime. (Ak indikátor LED svieti, ale nebliká, zariadenie už je spárované s iným hostiteľom. Ak chcete zrušiť jeho spárovanie, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku Bluetooth. Podržte kurzor nad zariadením, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo tlačidlo Zrušiť, ktoré sa zobrazí vedľa názvu zariadenia. Vypnite zariadenie a znovu začnite od kroku 1.)
  3. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Bluetooth.
  4. Počkajte, kým Mac nenájde vaše zariadenie. Po zobrazení zariadenia v nastaveniach pripojenia Bluetooth kliknite na položku Párovať1.

1. Apple Wireless Keyboard vyžaduje prístupový kód, ktorý sa zobrazuje v Macu. Zadajte 8-miestny prístupový kód pomocou klávesnice a stlačte kláves Return. Staršie modely myši Apple Wireless Mouse alebo trackpadu Apple Magic Trackpad sa pripoja automaticky alebo zobrazia dialógové okno. Ak sa zobrazí dialógové okno, kliknite na položku Párovať alebo stlačte kláves Return.

Dátum zverejnenia: