USB na Macoch

Prečítajte si informácie o typoch a funkciách USB portov na Macu.

Typy a názvy USB portov

USB (Universal Serial Bus) je priemyselný štandard na pripájanie počítačov a iných zariadení. Je k dispozícii s mnohými typmi portov a každý typ má jedinečný tvar. Na Macu je USB k dispozícii prostredníctvom týchto portov v závislosti od konkrétneho modelu Macu: 

USB-A

Porty typu USB-A  sa bežne nazývajú porty USB, USB 2 alebo USB 3 v závislosti od špecifikácie USB, ktorú podporujú. Nie sú obojstranné, takže konektor USB-A sa do portu zasunie iba pri správnej orientácii.

USB-C

Porty typu USB-C sú k dispozícii na Macu ako štandardné porty USB-C , porty Thunderbolt 3  a porty Thunderbolt/USB 4 . Všetky vyzerajú rovnako a konektor možno do portu zasunúť v oboch orientáciách.

Prečítajte si viac o identifikácii portov na Macu a tiež o adaptéroch a kábloch, ktoré môžete použiť na pripojenie starších zariadení k portom typu USB-C.

Špecifikácie USB

Špecifikácie USB sú dôležité predovšetkým vtedy, keď chcete pre zariadenie USB dosiahnuť najvyššiu možnú rýchlosť a výkon alebo keď zariadenie potrebuje viac energie, prípadne keď spotrebúva príliš mnoho energie. Každý USB port podporuje určitú špecifikáciu USB, ktorá určuje maximálnu rýchlosť prenosu dát a dodávku energie portu v prípade použitia s USB káblom a zariadením, ktoré tejto špecifikácii zodpovedá alebo jej požiadavky prekračuje. 

Špecifikácie USB na Macu Prenos dát Poskytovanývýkon
USB 4 Až 10 Gb/s Až 15 W pri napätí 5 V
USB 3.1 Gen 2
Označovaná tiež ako USB 3.2 Gen 2
Až 10 Gb/s Až 15 W pri napätí 5 V
USB 3.1 Gen 1
Označovaná tiež ako USB 3.2 Gen 1 alebo USB 3
Až 5 Gb/s Až 900 mA pri napätí 5 V
USB 2.0
Až 480 Mb/s Až 500 mA pri napätí 5 V
USB 1.1
Až 12 Mb/s Až 500 mA pri napätí 5 V

Ak chcete zistiť, ktorú špecifikáciu podporuje port typu USB-A alebo USB-C na vašom modeli Macu, postupujte takto:

  • Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac, kliknite na položku Podpora a potom na položku Špecifikácie. 
  • V apke Informácie o systéme nájdete ďalšie podrobnosti vrátane informácií o USB zariadeniach pripojených k USB portom na Macu. Na postrannom paneli vyberte položku USB a potom vpravo vyberte USB zbernicu.

Dosiahnutie najlepšieho možného výkonu USB zariadení

Všetky špecifikácie USB sú navzájom kompatibilné, no rýchlosť a výkon sú obmedzené káblom alebo zariadením, ktoré používa najstaršiu špecifikáciu. Ak napríklad pripojíte zariadenie USB 3 k portu USB 2, zariadenie bude obmedzené na rýchlosti podľa špecifikácie USB 2 a nebude môcť z portu čerpať viac energie, než je možné dodať cez rozhranie USB 2. Inými slovami: ak chcete dosiahnuť najlepší možný výkon, uistite sa, že USB port na Macu a USB kábel do zariadenia zodpovedajú špecifikácii USB zariadenia alebo jej požiadavky prekračujú.

Ak po pripojení USB zariadenia Mac toto zariadenie nerozpozná, postupujte takto:

  • Skontrolujte všetky pripojenia: Odpojte zariadenie od Macu, potom ho znova pripojte a uistite sa, že sú všetky káble a adaptéry bezpečne pripojené na oboch koncoch. Vykonajte test s iným káblom alebo adaptérom, ak je k dispozícii.
  • Pripojte zariadenie priamo k Macu namiesto USB hubu alebo iného zariadenia a v prípade potreby vyskúšajte iný USB port na Macu alebo zariadení.
  • Niektoré zariadenia potrebujú vlastný softvér, napríklad ovládače alebo firmvér. Iné pracujú bez ďalšieho softvéru. Informujte sa u výrobcu zariadenia a nainštalujte tiež všetky dostupné aktualizácie softvéru od spoločnosti Apple.
  • Ak vaše zariadenie bolo dodané s napájacím adaptérom, použite ho. Niektoré zariadenia sa môžu napájať cez USB port na Macu. Iné potrebujú viac energie, než Mac dokáže dodávať.
  • Reštartujte Mac.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: