Funkcie Skompletizovať môj album, Skompletizovať moju sériu a Skompletizovať balík

Ak ste si kúpili časť albumu, série alebo balíka aplikácií, zvyšok skladieb, epizód alebo aplikácií možno budete môcť získať aj bez toho, aby ste zaplatili plnú cenu.

Niektorí poskytovatelia obsahu ponúkajú hudobný album, TV sériu alebo určitú kombináciu aplikácií ako balík za zníženú cenu. Ak si kúpite jednu skladbu, epizódu alebo aplikáciu a neskôr sa rozhodnete kúpiť celý album, sériu alebo balík, možno sa vám na ne podarí získať zľavu (za predpokladu, že príslušná ponuka ešte platí a je v obchode iTunes Store alebo App Store k dispozícii).

Ak si chcete kúpiť sériu TV seriálu, ktorá ešte nebola celá odvysielaná, pozrite si, či k seriálu nie je k dispozícii prístup k sérii alebo viacnásobný prístup

Na balíky filmov sa znížená cena nevzťahuje, ak už niektorý z filmov v balíku vlastníte. Dostupnosť konkrétnych ponúk v rámci funkcií Skompletizovať môj album, Skompletizovať moju sériu a Skompletizovať balík sa môže bez upozornenia zmeniť.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Podľa toho, čo chcete skompletizovať, prejdite do obchodu iTunes Store alebo App Store.
 2. Nájdite album, sériu alebo balík, ktorý chcete skompletizovať. Na tlačidle Kúpiť pri danej položke uvidíte cenu prispôsobenú podľa toho, koľko ste už zaplatili.
 3. Kliknite na tlačidlo Kúpiť.

Na Macu alebo PC

 1. Otvorte iTunes.
 2. Prejdite do obchodu iTunes Store.
 3. Podľa toho, čo chcete skompletizovať, v ľavom hornom rohu vyberte možnosť Hudba alebo TV seriály.
 4. V časti Rýchle odkazy na pravej strane okna kliknite na možnosť Skompletizovať môj album alebo Skompletizovať moju sériu. Zobrazia sa všetky vyhovujúce albumy alebo TV seriály.
 5. Vyberte položku, ktorú chcete skompletizovať. Na tlačidle Kúpiť pri danej položke uvidíte cenu prispôsobenú podľa toho, koľko ste už zaplatili.
 6. Kliknite na tlačidlo Kúpiť.

Ďalšie informácie o funkcii Skompletizovať môj album

Pri kompletizovaní albumu sa zohľadňujú tieto položky:

 • Skladba z EP.
 • Bonusový materiál z príslušného albumu, napríklad hudobné video.
 • Skladba zo soundtracku, ak sa dajú všetky jeho skladby kúpiť jednotlivo.
 • Skladba, ktorú ste omylom vymazali. V tomto prípade môžete pomocou funkcie Skompletizovať môj album stiahnuť zvyšok albumu, no pôvodná skladba, ktorú ste si kúpili, sa už nestiahne. Prečítajte si, ako opätovne stiahnuť hudbu, ktorú už máte kúpenú.

Kompletizovanie albumu nezahŕňa tieto položky:

 • Skladba z albumu so súhrnným dielom (napríklad Beethoven: Symfonické dielo).
 • Skladba, ktorú ste dostali ako darček.

V časti Skompletizovať môj album možno album neuvidíte, pretože upravená cena za zostávajúce skladby nie je relevantná (pretože je nižšia ako cena jednej skladby).

Ďalšie informácie o funkcii Skompletizovať moju sériu

Pri kompletizovaní série sa zohľadňujú tieto položky:

 • Bonusový materiál, napríklad ten, ktorý sa dá zakúpiť iba s celou sériou.
 • Epizóda z TV kompilácie, ako napríklad To najlepšie z roku 2014.
 • TV epizóda, ktorú ste omylom vymazali. V tomto prípade môžete pomocou funkcie Skompletizovať moju sériu stiahnuť zvyšok série, no pôvodná epizóda, ktorú ste si kúpili, sa už nestiahne.
 • Epizóda TV seriálu, na ktorého skompletizovanie máte nárok, v štandardnom rozlíšení (SD). Pomocou funkcie Skompletizovať moju sériu môžete stiahnuť zvyšok série v rozlíšení SD alebo vo vysokom rozlíšení (HD).
 • Kombinácia epizód TV seriálu, na ktorého skompletizovanie máte nárok, v rozlíšení SD aj HD. Pomocou funkcie Skompletizovať moju sériu môžete stiahnuť zvyšok série v rozlíšení SD alebo HD.
 • Epizóda TV seriálu, na ktorého skompletizovanie máte nárok, v rozlíšení HD. Pomocou funkcie Skompletizovať moju sériu môžete stiahnuť zvyšok série v rozlíšení HD.

Kompletizovanie série nezahŕňa tieto položky:

 • TV epizóda zo série, ktorá už v iTunes nie je k dispozícii.
 • TV epizóda, ktorú ste dostali ako darček.

V časti Skompletizovať moju sériu možno TV sériu neuvidíte, pretože upravená cena za zostávajúce epizódy nie je relevantná (pretože je nižšia ako cena jednej epizódy).

Prečítajte si o rôznych spôsoboch kúpy TV seriálov v obchode iTunes Store.

Ďalšie informácie o funkcii Skompletizovať balík

 • Keď si aplikácie kúpite v rámci balíka, každá z nich bude v histórii nákupov uvedená samostatne.
 • Bezplatná aplikácia z balíka sa pri použití funkcie Skompletizovať balík nezohľadňuje.
 • Aplikácie, ktoré ste dostali ako darček, nemôžete použiť pri kompletizácii balíka.
Dátum zverejnenia: