Opätovná aktivácia nastavení registrácie zariadení pre nástroj Profile Manager

Po odsúhlasení aktualizovaných podmienok musíte v aplikácii Server znova povoliť nastavenia registrácie zariadení pre nástroj Profile Manager.

Spoločnosť Apple pravidelne aktualizuje zmluvné podmienky pre Apple School Manager, Apple Business Manager a program registrácie zariadení a tiež licenčné zmluvy na softvér. Keď sú k dispozícii nové podmienky, správca musí prijať nové zmluvy a potom v aplikácii Server znova povoliť príslušné nastavenia. Po povolení nastavení môžete k nástroju Profile Manager priraďovať nové zariadenia a zobrazovať ich na portáli pre správcov. 

Prijatie aktualizovaných zmlúv

  1. Prihláste sa do Apple School Managera, Apple Business Managera alebo programu registrácie zariadení.
  2. Po zobrazení výzvy si preštudujte aktualizované zmluvy.
  3. Odrolujte na koniec každej zmluvy a kliknite na Prijať.

Opätovné povolenie nastavení registrácie zariadení

  1. Otvorte aplikáciu Server. Ak sa zobrazí výzva, zadajte prihlasovacie údaje správcu servera.
  2. Na postrannom paneli vyberte položku Profile Manager.
  3. Zaškrtnite políčko zodpovedajúce programu, ktorý vaša organizácia používa. 
Dátum zverejnenia: