Používanie Braillovho displeja American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Joystick doľava
Prechod na nasledujúcu položku Joystick doprava

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nadol
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nahor

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom Stlačenie joysticku

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava Doľava
Posun Braillovho písma doprava Doprava
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: