Rodinné nákupy a platby

Prečítajte si, ako fungujú zdieľané nákupy v rámci Rodinného zdieľania, za čo je zodpovedný organizátor rodiny a ako aktualizovať spôsoby platby.

Keď nastavíte zdieľanie nákupov, jeden dospelý člen rodiny – jej organizátor – súhlasí s tým, že bude platiť všetky nákupy, ktoré uskutočnia ostatní členovia rodiny, kým sú súčasťou rodinnej skupiny. Vďaka funkcii Potvrdiť nákup potom môžete mať kontrolu nad tým, čo ostatní nakupujú. Spôsob platby, ktorý používate s Rodinným zdieľaním, môžete kedykoľvek zmeniť.

Ako fungujú zdieľané nákupy

Vždy, keď si niektorý z členov rodiny niečo kúpi, nákup sa naúčtuje priamo na účet organizátora rodiny. To znamená, že organizátor rodiny platí za všetky nákupy v App Store a ostatné digitálne nákupy vykonané členmi rodiny. Patrí sem aj obsah, ktorý ostatní členovia rodiny nemôžu zdieľať. Organizátor napríklad platí predplatné ostatných členov rodiny, ako je individuálne alebo študentské predplatné služby Apple Music. Všetky potvrdenia transakcií sa posielajú priamo organizátorovi.

Zakúpené položky sa po zaplatení pridajú do účtu člena rodiny, ktorý nákup uskutočnil. Ak zdieľané nákupy vypnete, každému členovi rodiny zostanú jeho nákupy, aj keď ich zaplatil organizátor rodiny.

Ak nechcete platiť nákupy iného dospelého člena rodiny, môžete ho odstrániť z rodinnej skupiny, prípadne vypnúť zdieľanie nákupov pre všetkých.

Kontrola nastavení zdieľania nákupov

Skontrolujte nastavenia Rodinného zdieľania a overte si, či ste prihlásený pomocou správneho účtu Apple ID a či máte zapnuté zdieľania nákupov.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

  1. Klepnite na položky Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie. Ak máte systém iOS 10.2 alebo starší, klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Rodina. 
  2. V časti Zdieľané funkcie klepnite na položku Zdieľanie nákupov.
  3. Uistite sa, že je zapnutá možnosť Zdieľať moje nákupy a že informácie o vašom účte sú správne.

Na Macu:

  1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na položku Rodinné zdieľanie.
  2. Kliknite na položku Zdieľanie nákupov.
  3. Potvrďte alebo zmeňte účet Apple ID, ktorý chcete používať na zdieľanie obsahu.
  4. Uistite sa, že je vybratá možnosť Zdieľať moje nákupy a že informácie o vašom účte sú správne.

Ak chcete zmeniť účet Apple ID, ktorý používate na zdieľanie nákupov s členmi rodiny, môžete sa prihlásiť pomocou iného účtu, ale len raz za 90 dní. Môžete tiež aktualizovať zdieľaný spôsob platby.


Zmena spôsobu platby v rámci Rodinného zdieľania

Ak ste organizátorom rodiny, prečítajte si, ako pridať, zmeniť alebo odstrániť evidovaný spôsob platby.


Ďalšie informácie

Rodinné zdieľanie vyžaduje osobný účet Apple ID prihlásený do iCloudu. Ak máte zapnuté zdieľanie nákupov s rodinou, členovia rodiny si môžu hudbu, filmy, TV seriály a knihy stiahnuť pomocou jedného účtu až do 10 zariadení, pričom päť z týchto zariadení môžu byť počítače. Na nastavenie skupiny Rodinného zdieľania a pripojenie k nej je potrebný systém iOS 8 alebo novší, prípadne OS X Yosemite alebo novší. Ak však chcete využívať všetky funkcie, odporúčame vám aktualizovať na najnovšiu verziu systémov iOSmacOS. Niektoré typy obsahu nie je možné zdieľať. Členovia rodiny môžu obsah skryť. Skrytý obsah nie je k dispozícii na sťahovanie. Funkcia Potvrdiť nákup sa nevzťahuje na obsah stiahnutý od členov rodiny ani na obsah zakúpený pomocou kódov na uplatnenie.

Prečítajte si viac o účtovaní nákupov v obchodoch App Store a iTunes Store.

*Vek sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: