Riešenie problémov s nástrojom Profile Manager v systéme macOS Server

Prečítajte si, ako identifikovať a vyriešiť problémy, ak Profile Manager nefunguje podľa očakávania.

Ak nemáte prístup k stránke správy

Základné nastavenie nástroja Profile Manager sa vykonáva v apke Server. Na prístup na webovú stránku /mydevices a webovú stránku správy nástroja Profile Manager musíte použiť prehliadač Safari.

K stránke správy majú prístup len správcovia serverov. Adresa URL stránky správy má formát:

 • https://úplný_doménový_názov_servera/profilemanager
  Príklad: https://www.example.com/profilemanager

Ak chcete zaregistrovať iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac, prejdite na stránku:

 • https://úplný_doménový_názov_servera/mydevices
  Príklad: https://www.example.com/mydevices

Ak k stránke správy nemáte prístup pomocou iného webového prehliadača ako Safari, skúste použiť Safari. Ak k nej nemáte prístup pomocou prehliadača Safari, skontrolujte svoj server DNS. Nastavenia DNS sú dôležité pri správe nasadenia nástroja Profile Manager. Ak sa Profile Manager neotvorí, skontrolujte, či server smeruje na spoľahlivý server DNS.

Ak do klientov nemôžete odosielať profily alebo apky

Ak sa pri odosielaní profilov alebo apiek do klientskych systémov vyskytnú problémy, v apke Konzola skontrolujte systémový súbor protokolu. Ak je v ňom uvedené, že server sa nemôže spojiť so servermi služby APN spoločnosti Apple, skontrolujte konfiguráciu siete. Uistite sa, že všetky potrebné porty sú otvorené.

Ak potrebujete ďalšie informácie, zapnite protokolovanie ladenia APNS pomocou týchto príkazov Terminálu:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool TRUE
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel -int 7
sudo killall apsd

V apke Konzola môžete zobraziť protokoly filtrovaním podsystémov com.apple.apsd a com.apple.apspd.

Po zápise transakcií APNS do protokolu vypnite protokolovanie ladenia pomocou týchto príkazov Terminálu:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.apsd APSWriteLogs -bool FALSE
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.apsd APSLogLevel
sudo killall apsd

Ak máte iné problémy s nástrojom Profile Manager

Protokoly nástroja Profile Manager vám môžu pomôcť vyriešiť problémy s týmto nástrojom. V adresári /var/log sa nachádza symbolický odkaz s názvom „devicemgr“. Tento súbor odkazuje na adresár /Library/Logs/ProfileManager, kde nájdete tieto protokoly:

AuditLogs
 • Súbory v tomto adresári obsahujú protokoly (vo formáte CSV) požiadaviek a odpovedí z protokolov príslušných služieb, ako sú napríklad všetky príkazy odoslané do zariadenia alebo všetky akcie iniciované konkrétnym používateľom. Každý súbor má hlavičku opisujúcu údaje v jednotlivých stĺpcoch.
devicemgrd.log
 • Informuje o stave dopytov a synchronizácií týkajúcich sa používateľov a skupín v službách Open Directory a Active Directory.
 • Hlási chyby, ku ktorým dochádza pri dotazoch vykonávaných procesom devicemgrd.
 • Zobrazuje položky súvisiace s odosielaním push hlásení.
 • Zobrazuje položky súvisiace s transakciami DEP a VPP.
dmAuthService.log
 • Zaznamenáva stav pokusov o webové overovanie používateľov.
dmDeviceService.log
 • Zaznamenáva interakcie medzi nástrojom Profile Manager a zariadeniami, ktoré spravuje.
dmhttpd.log
 • Zaznamenáva údaje HTTP na vysokej úrovni pre požiadavky a odpovede služieb Profile Manager.
dmPortalService.log
 • Zaznamenáva požiadavky a chyby z používateľského portálu /mydevices.
dmSCEPService.log
 • Zaznamenáva požiadavky a chyby pre službu SCEP (používa sa počas registrácie zariadení).
dmWebAdminService.log
 • Zaznamenáva požiadavky a chyby pri používaní webového správcu /profilemanager.
dm_helper.log
 • Zaznamenáva informácie týkajúce sa overovania sieťových používateľov systému macOS súvisiaceho s riešením MDM.
dmrunnerd.log
 • Zobrazuje stav spustenia a zastavenia spravovaných procesov ruby, ktoré podporujú webovú stránku nástroja Profile Manager (/profilemanager a /mydevices). Tento protokol je niekedy prázdny.
migration_tool.log
 • Zobrazuje stav a podrobnosti migrácie z predchádzajúcej verzie apky Server.app. 

php-fpm.log

 • Zobrazuje stav spustenia a zastavenia jednotlivých pomocných procesov php-fpm.

php-fpm.devicemgr.log

 • Do tohto súboru sa zaznamenávajú problémy s PHP.
PostgreSQL-<rrrr-mm-dd>.log
 • Zaznamenáva všetky dopyty na databázu PostgreSQL nástroja Profile Manager, ktoré vedú k chybe.
 • Zaznamenávajú sa aj príkazy, ktoré menia schému databázy.
servermgr_devicemgr.log
 • Zaznamenáva spustenie a zastavenie služby Profile Manager.

Tento protokol môže poskytnúť užitočné informácie týkajúce sa webového servera:

 • /var/log/apache2/service_proxy_error.log

Nasledujúci príkaz Terminálu vám môže poskytnúť ďalšie informácie:

sudo log show --info --debug --predicate "(eventMessage contains[cd] 'devicemgr') or (category contains[cd] 'HTTPServer')"

„Zlyhania“ transakcií

Niektoré z týchto protokolov môžu obsahovať „zlyhania“ alebo opakovania transakcií. Väčšina z týchto záznamov je očakávaná a neznamená problém. Tieto zaznamenané udalosti sú konflikty medzi súčasnými pokusmi o úpravu základnej databázy PostgreSQL. Tieto druhy zlyhaní sa opakujú, až kým nenastane úspech.

Konflikty transakcií môžete identifikovať podľa niektorej z týchto poznámok v súboroch protokolu:

 • Canceled on conflict out to pivot (Zrušené pri konflikte kontingenčnej tabuľky)
 • could not serialize access due to concurrent update (nie je možné serializovať prístup z dôvodu súbežnej aktualizácie)
 • @@@ Retry #X (@@@ Opakovanie č. X)
 • @@@ Retry X (@@@ Opakovanie X)

Kontrola súboru apspd CFPrefs

Prejdite do priečinka /Library/Preferences/ApplePushServiceProvider, vyberte com.apple.apspd.plist a potom vyberte Súbor > Informácie. Ak je súbor väčší ako 5 kB, odstráňte ho a reštartujte proces apspd pomocou nasledujúceho príkazu Terminálu:

sudo killall apspd

Získanie ďalších informácií pomocou podrobného protokolovania

Ak zvýšite úroveň protokolovania, niekedy sú k dispozícii ďalšie informácie o riešení problému. Ak chcete získať potrebné informácie, po zvýšení úrovne protokolovania problém zreprodukujte.

Po dokončení obnovte pôvodnú úroveň protokolovania. Ak ponecháte vyššiu úroveň protokolovania, zmenší sa tým dostupné miesto na štartovacej jednotke.

Zapnutie podrobného protokolovania

Ak chcete zvýšiť úroveň protokolovania, použite tento príkaz Terminálu:

sudo debugDeviceMgr 4

Služba Profile Manager sa tým automaticky reštartuje.

Vypnutie podrobného protokolovania

Ak chcete obnoviť pôvodnú úroveň protokolovania, použite tento príkaz Terminálu:

sudo debugDeviceMgr 1

Služba Profile Manager sa tým automaticky reštartuje.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: