Pridávanie webových stránok do zoznamu Na prečítanie

Zoznamy Na prečítanie umožňujú uloženie webových stránok na neskoršie čítanie. Po vytvorení zoznamu si tak môžete čítať webové stránky kdekoľvek, dokonca aj bez pripojenia na internet. 

     

Pridanie webovej stránky

  1. Otvorte webovú stránku v Safari na iPhone, iPade alebo iPode touch. 
  2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Pridať do zoznamu Na prečítanie.
  3. Safari uloží odkaz a webovú stránku. 

Uloženú webovú stránku si môžete potom kedykoľvek prečítať aj bez pripojenia na internet. Ak chcete, aby sa články ukladali na čítanie v režime offline, prejdite do menu Nastavenia > Safari > Zoznam Na prečítanie a klepnite na položku Automaticky ukladať offline. Ak ste nedávno aktualizovali na systém iOS 11, môže sa zobraziť výzva na zapnutie automatického ukladania.

Zobrazenie zoznamu Na prečítanie

  1. Klepnite na ikonu  a potom na ikonu .
  2. Klepnite na webovú stránku, ktorú si chcete prečítať.

Keď dočítate, potiahnutím doprava označte webovú stránku ako prečítanú alebo ju potiahnutím doľava vymažte zo zoznamu Na prečítanie. 

 

Dátum zverejnenia: