Pridávanie webových stránok do zoznamu Na prečítanie

Zoznamy Na prečítanie umožňujú uloženie webových stránok na neskoršie čítanie. Po vytvorení zoznamu si tak môžete čítať webové stránky kdekoľvek, dokonca aj bez pripojenia na internet. 

Zoznam Na prečítanie

Pridanie webovej stránky

  1. Otvorte webovú stránku v Safari na iPhone, iPade alebo iPode touch. 
  2. Klepnite na ikonu ikona zdieľania a potom na položku Pridať do zoznamu Na prečítanie.
  3. Safari uloží odkaz a webovú stránku. 

Uloženú webovú stránku si môžete potom kedykoľvek prečítať aj bez pripojenia na internet. Prejdite do menu Nastavenia Settings > Safari, odrolujte dolu k položke Zoznam Na prečítanie a uistite sa, že je možnosť Automaticky ukladať offline aktívna.

Zobrazenie zoznamu Na prečítanie

  1. Klepnite na ikonu záložky a potom na ikonu zoznam Na prečítanie.
  2. Klepnite na webovú stránku, ktorú si chcete prečítať.

Po prečítaní ju potiahnutím doľava vymažte zo zoznamu Na prečítanie. Môžete ju tiež potiahnutím doprava označiť ako neprečítanú.

 

Dátum zverejnenia: