Pridávanie webových stránok do zoznamu Na prečítanie

Pomocou zoznamu Na prečítanie si môžete webové stránky ukladať na neskôr. Po pridaní do zoznamu Na prečítanie si webovú stránku môžete čítať kdekoľvek, dokonca aj bez pripojenia na internet. 

Pridanie webovej stránky

  1. Otvorte webovú stránku v Safari na iPhone alebo iPade.
  2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a potom na Pridať do zoznamu Na prečítanie.

Safari uloží odkaz a webovú stránku. Uloženú webovú stránku si môžete potom kedykoľvek prečítať aj bez pripojenia na internet. Prejdite na Nastavenia > Safari, rolujte nadol k položke Na prečítanie a uistite sa, že možnosť Automaticky ukladať offline je zapnutá.


Zobrazenie zoznamu Na prečítanie

  1. Klepnite na tlačidlo Zobraziť záložky  a potom na tlačidlo Na prečítanie .
    iPhone so zoznamom Na prečítanie v Safari
  2. Klepnite na webovú stránku, ktorú si chcete prečítať.

Keď po dočítaní znova otvoríte zoznam Na prečítanie, potiahnutím doľava z neho danú webovú stránku vymažete. Alebo ju potiahnutím doprava môžete označiť ako neprečítanú.

     


Nastavenie widgetu zoznamu Na prečítanie

iPhone s domovskou obrazovkou a widgetom zoznamu Na prečítanie v ľavom hornom rohu

V systéme iOS 17 alebo novšom si môžete na plochu pridať widget zoznamu Na prečítanie.

  1. Na ploche stlačte widget alebo prázdnu oblasť a podržte ich, až kým sa apky nezačnú triasť.
  2. Klepnite na tlačidlo Pridať  v ľavom hornom rohu.
  3. Rolujte nadol, klepnite na Safari, potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte veľkosť a potom klepnite na Pridať widget.
  4. Klepnite na Hotovo.
Dátum zverejnenia: