Presúvanie aplikácií a vytváranie priečinkov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Aplikácie na ploche môžete usporadúvať, zoskupovať do priečinkov a presúvať na iné stránky alebo obrazovky. Takisto môžete meniť poradie jednotlivých stránok.

Usporiadanie aplikácií

  

iPhone so zobrazenými aplikáciami na ploche

Stlačte ktorúkoľvek aplikáciu na obrazovke, podržte ju a potom klepnite na Upraviť plochu  Upraviť plochu.

 

iPhone so zobrazeným postupom presúvania aplikácií

Aplikáciu teraz môžete presunúť na iné miesto vrátane Docku v dolnej časti obrazovky. 
 

iPhone so zobrazenou plochou po presunutí aplikácií

Na iPhone X alebo novšom uložte nastavenie stlačením tlačidla Hotovo. Na iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov.

 

Zoskupenie aplikácií do priečinka

Ak máte veľké množstvo aplikácií, môžete súvisiace aplikácie zoskupovať do priečinkov.

iPhone so zobrazeným postupom vytvorenia priečinka

Priečinok vytvoríte tak, že potiahnete jednu aplikáciu na druhú.

 

iPhone so zobrazeným postupom pomenovania priečinka

Ak chcete priečinok premenovať, klepnite na pole názvu alebo na ikonu  a zadajte nový názov.

 

iPhone so zobrazeným priečinkom s názvom

Do vytvoreného priečinka môžete potiahnuť aplikácie. Priečinky môžu mať viacero stránok.

 

 

iPhone so zväčšenými bodkami na ploche

Presunutie aplikácie na inú stránku

Na začiatku budete mať len jednu stránku aplikácií. Ak chcete vytvoriť novú stránku, potiahnite aplikáciu na pravý okraj obrazovky. Na zobrazenie novej stránky možno budete musieť chvíľu počkať. Ak chcete stránku vymazať, presuňte všetky aplikácie na inú plochu. Keď už na stránke nebudú žiadne aplikácie, vymaže sa.

Keď budete mať vytvorené viaceré stránky, nad Dockom sa zobrazí rad bodiek. Svetlá bodka označuje, na ktorej stránke sa nachádzate. V prípade potreby môžete presunúť aplikáciu na inú stránku a vytvoriť nové stránky:
 


Ak sa naľavo alebo napravo od svetlej bodky zobrazujú ďalšie bodky, potiahnutím aplikácie na pravú stranu obrazovky sa aplikácia presunie na ďalšiu stránku v danom smere. Potiahnutím doľava zobrazíte aplikácie na stránke nachádzajúcej sa vľavo.
 


Ak sa napravo od svetlej bodky nezobrazujú žiadne ďalšie bodky, potiahnutím aplikácie na danú stranu obrazovky sa vytvorí nová stránka.
 

Viac informácií o aplikáciách na ploche

Dátum zverejnenia: