Presúvanie apiek a vytváranie priečinkov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Apky na ploche môžete usporadúvať, zoskupovať do priečinkov a presúvať na iné stránky alebo obrazovky.

Obrazovka iPhonu znázorňujúca, ako usporiadať apky 

Usporadúvanie apiek

  1. Podržte ktorúkoľvek apku na obrazovke a potom klepnite na Upraviť plochu Upraviť plochu.
  2. Potiahnite apku na iné miesto, napríklad do Docku naspodku obrazovky. 
  3. Na iPhone X alebo novšom uložte nastavenie stlačením tlačidla Hotovo. Na iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov.

Obrazovka iPhonu znázorňujúca, ako umiestniť apky do priečinkov 

Umiestnenie apiek do priečinka

  1. Ak chcete vytvoriť priečinok, podržte ľubovoľnú apku, kým sa apky nezačnú triasť. Potom potiahnite príslušnú apku na inú apku.
  2. Do priečinka potom môžete potiahnuť ďalšie apky.

Ak chcete priečinok pomenovať, podržte ho, kým sa nezobrazí menu rýchlych akcií. Klepnite na Premenovať, zadajte názov a potom klepnite na Hotovo.

Presunutie apky na inú stránku

Na začiatku budete mať len jednu stránku apiek. Ak chcete vytvoriť novú stránku, stlačte apku, podržte ju, kým sa apky nezačnú triasť, a potom ju potiahnite na pravý okraj obrazovky. Na zobrazenie novej stránky možno budete musieť chvíľu počkať. Ak chcete stránku vymazať, presuňte všetky apky na inú plochu. Keď už na stránke nebudú žiadne apky, vymaže sa.

Keď budete mať vytvorené viaceré stránky, nad Dockom sa zobrazí rad bodiek. Svetlá bodka označuje, na ktorej stránke sa nachádzate. V prípade potreby môžete presunúť apku na inú stránku a vytvoriť nové stránky.

iPhone so zväčšenými bodkami stránok na ploche 

Ak sa naľavo alebo napravo od svetlej bodky zobrazujú ďalšie bodky, potiahnutím apky na pravú stranu obrazovky sa apka presunie na ďalšiu stránku v danom smere. Potiahnutím doľava zobrazíte apky na stránke nachádzajúcej sa vľavo.
 

Ak sa napravo od svetlej bodky nezobrazujú žiadne ďalšie bodky, potiahnutím apky na danú stranu obrazovky sa vytvorí nová stránka.
 

V systéme iOS 16 sa naspodku obrazovky zobrazuje namiesto bodiek Vyhľadávania, pokiaľ nelistujete stránkami plochy. Možnosť Vyhľadávanie je dostupná iba na iPhone.

Viac informácií o apkách na ploche

Dátum zverejnenia: