Presúvanie aplikácií a vytváranie priečinkov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Aplikácie na ploche môžete usporiadať, zoskupiť do priečinkov a presunúť na iné stránky alebo obrazovky. Takisto môžete zmeniť poradie jednotlivých stránok.

Usporiadanie aplikácií

  

Klepnite na ktorúkoľvek aplikáciu na obrazovke, podržte ju a potom klepnite na položku Úprava plochy.

 

Aplikáciu teraz môžete presunúť na iné miesto vrátane Docku v dolnej časti obrazovky. 
 

Na iPhone X alebo novšom uložte nastavenie stlačením tlačidla Hotovo. Na iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov.

 

Zoskupenie aplikácií do priečinka

Ak máte veľké množstvo aplikácií, môžete súvisiace aplikácie zoskupovať do priečinkov.

Priečinok vytvoríte tak, že potiahnete jednu aplikáciu na druhú.

 

Ak chcete priečinok premenovať, klepnite na pole názvu alebo na ikonu  a zadajte nový názov.

 

Do vytvoreného priečinka môžete potiahnuť aplikácie. Priečinky môžu mať viacero stránok.

 

 

    
 

Presunutie aplikácie na inú stránku

Na začiatku budete mať len jednu stránku aplikácií. Ak chcete vytvoriť novú stránku, potiahnite aplikáciu na pravý okraj obrazovky. Na zobrazenie novej stránky možno budete musieť chvíľu počkať. Ak chcete vymazať stránku, presuňte všetky aplikácie na inú plochu. Keď už na stránke nebudú žiadne aplikácie, vymaže sa.

Keď budete mať vytvorené viaceré stránky, nad Dockom sa zobrazí rad bodiek. Svetlá bodka označuje, na ktorej stránke sa nachádzate. V prípade potreby môžete presunúť aplikáciu na inú stránku a vytvoriť nové stránky:
 


Ak sa naľavo alebo napravo od svetlej bodky zobrazujú ďalšie bodky, potiahnutím aplikácie na pravú stranu obrazovky sa aplikácia presunie na ďalšiu stránku v danom smere. Potiahnutím doľava zobrazíte aplikácie na stránke nachádzajúcej sa vľavo.
 


Ak sa napravo od svetlej bodky nezobrazujú žiadne ďalšie bodky, potiahnutím aplikácie na danú stranu obrazovky sa vytvorí nová stránka.
 

Dátum zverejnenia: