Zmena pozadia iPhonu

Ako pozadie na iPhone si môžete vybrať obrázok od spoločnosti Apple alebo jednu zo svojich vlastných fotiek.

Otvorte na iPhone menu Nastavenia

V menu Nastavenia klepnite na položky Pozadie > Vybrať nové pozadie.

Vyberte obrázok

Vyberte si obrázok z kategórie Dynamické, Statické alebo Live, prípadne niektorú zo svojich fotiek. Predvolené pozadia sa menia s každou aktualizáciou systému iOS.

Ak chcete vybrať pozadie Live alebo fotku Live Photo, je potrebný iPhone 6s alebo novší.

iPhone XR a iPhone SE nepodporujú pozadie Live.

Posuňte obrázok a vyberte možnosti zobrazenia

Obrázok môžete potiahnutím posunúť. Zovretím alebo rozovretím prstov ho zmenšíte alebo zväčšíte tak, aby vhodne vyplnil na obrazovku. 

Niektoré obrázky nemusí byť možné posúvať a zmenšovať či zväčšovať.

Ak vyberiete možnosť Perspektívne, pozadie sa bude pri nakláňaní obrazovky posúvať. Ak vyberiete možnosť Nehybné, pozadie zostane nehybné. Možnosť zobrazenia Perspektívne nie je k dispozícii, ak je zapnutá funkcia Obmedziť pohyb alebo ak je zapnutý režim slabej batérie.

Ak ste na iPhone 6s alebo novšom použili fotku Live Photo, môžete vybrať možnosť Live. Keď potom zatlačíte na obrazovku, pozadie na zamknutej ploche sa bude animovať.

Ak chcete použiť fotku Live Photo alebo pozadie Live, je potrebný iPhone 6s alebo novší.

Nastavte pozadie a vyberte, kde sa má zobrazovať

Keď skončíte s úpravou obrázka, klepnite na položku Nastaviť. Môžete tiež klepnúť na položku Zrušiť a začať odznova.

Pozadie môžete nastaviť na plochu, na zamknutú plochu alebo na obidve. Plocha sa zobrazuje, keď je iPhone odomknutý. Zamknutá plocha sa zobrazuje, keď iPhone zobudíte.

Ak sa chcete na nové pozadie pozrieť, zamknite iPhone alebo prejdite na plochu.

Dátum zverejnenia: