Apple TV sa nedá zapnúť

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa Apple TV nezapne, nezobrazuje obraz alebo neprehráva zvuk.

Pomocou týchto krokov skontrolujte HDMI pripojenie medzi Apple TV a televízorom. Ak stále potrebujete pomoc, prečítajte si, ako postupovať.

Skontrolujte napájací kábel


Uistite sa, že je zariadenie Apple TV pripojené k zdroju napájania a svieti jeho indikátor stavu. Ak indikátor stavu nesvieti, použite postup nižšie. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

  • Stlačením tlačidla Menu alebo Aplikácia Apple TV/Domov  na ovládači Siri Remote skúste Apple TV zobudiť. 
  • Odpojte od Apple TV napájací kábel, počkajte 30 sekúnd a potom ho znova pripojte.
  • Skúste použiť inú sieťovú zásuvku.
  • Ak je zariadenie Apple TV zapojené do viacnásobnej zásuvky s vypínačom, skontrolujte, či je zásuvka zapnutá.

Skontrolujte HDMI kábel


Ak indikátor stavu na Apple TV svieti, ale nezobrazuje sa obraz a neprehráva sa zvuk, uistite sa, že HDMI kábel je správne zapojený do Apple TV a pripojených televízorov, prijímačov a HDMI prepínačov.

Ak sa vyskytnú tieto problémy s Apple TV 4K, prečítajte si, ako postupovať.

Skontrolujte nastavenia televízora alebo prijímača

Uistite sa, že sú televízor a prijímač zapnuté. Ak je televízor alebo prijímač vybavený viacerými HDMI portmi, možno bude potrebné prepnúť na HDMI vstup televízora alebo prijímača, ku ktorému je pripojené zariadenie Apple TV. Môžete tiež skúsiť použiť iný HDMI port alebo HDMI kábel.

Skúste prepnúť na iný režim zobrazenia

Ak sa zobrazuje čierna obrazovka alebo sa na chvíľu zobrazí logo Apple a potom čierna obrazovka, skúste pomocou ovládača zmeniť rozlíšenie videa:

  • Na Apple TV 4K alebo Apple TV HD podržte 5 sekúnd tlačidlá Menu a Znížiť hlasitosť a potom ich pusťte. Apple TV prepne každých 20 sekúnd na nové rozlíšenie. Ak chcete vybrať rozlíšenie, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete operáciu ukončiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.
  • Ak používate Apple TV (2. alebo 3. generácia), podržte 5 sekúnd tlačidlá Menu a Nahor. Apple TV prepne každých 20 sekúnd na nové rozlíšenie. Ak chcete vybrať rozlíšenie, stlačte tlačidlo OK. Ak chcete operáciu ukončiť, stlačte tlačidlo Zrušiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak televízor stále nezobrazuje obraz alebo neprehráva zvuk, problém môže spôsobovať HDMI kábel alebo pripojenie k televízoru alebo prijímaču. Skúste vykonať tieto kroky. Po každom kroku skontrolujte, či ešte stále potrebujete pomoc.

  1. Skúste použiť iný HDMI port na televízore.
  2. Pripojte Apple TV priamo k televízoru pomocou iného HDMI kábla. Nepripájajte prepínač ani prijímač a skúste použiť port HDMI 1 alebo Vstup 1 na televízore.
  3. Ak je zariadenie Apple TV pripojené priamo k televízoru a zobrazuje sa plocha Apple TV, skúste jednotlivo pripájať ďalšie zariadenia, napríklad prijímač alebo HDMI prepínač.
  4. Po pripojení každého ďalšieho zariadenia skontrolujte, či sa na obrazovke televízora stále zobrazuje plocha.

Prečítajte si, ako nastaviť Apple TV 4K na optimálne prehrávanie obsahu v kvalite 4K, HDR alebo Dolby Vision.

Ak sa na obrazovke televízora stále nezobrazuje obraz, neprehráva sa zvuk alebo sa zobrazuje len logo Apple, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Získanie ďalšej pomoci

Potrebujete pomôcť s iným problémom? Vyhľadajte problém nižšie a získajte pomoc:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: