Zálohovanie a obnovenie iPhonu, iPadu alebo iPodu touch pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes

Prečítajte si informácie o tom, ako možno pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes zálohovať a obnoviť obsah iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Zariadenia so systémom iOS zálohujte pomocou služby iCloud v prípade, ak potrebujete automatické riešenie zálohovania, chcete údaje v zariadení obnovovať takmer kdekoľvek cez Wi-Fi sieť, nepripájate zariadenie so systémom iOS k Macu alebo PC veľmi často alebo nemáte Mac alebo PC.

Aplikáciu iTunes použite v prípade, ak často používate počítač, do ktorého zálohujete svoje zariadenie, nemáte účet služby iCloud alebo službu iCloud nechcete používať, chcete mať zálohy dostupné lokálne a v sieti alebo chcete mať k dispozícii manuálne vytvorenú alebo sekundárnu zálohu, ktorú by ste mohli používať so zálohou v službe iCloud.

Získajte pomoc pri rozhodovaní, či je obsah uložený v zariadení so systémom iOS lepšie zálohovať pomocou služby iCloud alebo aplikácie iTunes.

iCloud

Zálohovanie v službe iCloud poskytuje jednoduché a spoľahlivé riešenie zálohovania pre zákazníkov, ktorí chcú svoje zariadenia so systémom iOS zálohovať bezdrôtovo a automaticky.

Zálohovanie

Ak používate službu iCloud, môže automaticky zálohovať vaše dáta. Pri zálohovaní pomocou služby iCloud postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Záloha.
  Ak používate systém iOS 7 alebo starší, klepnite na položky Nastavenia > iCloud > Úložisko a záloha.
  Nastavenia zálohovania v službe iCloud
 2. Klepnutím na položku iCloud záloha zapnite zálohovanie v službe iCloud.
 3. Klepnite na položku Zálohovať.

Po zapnutí zálohovania v službe iCloud sa už nebudete musieť vracať na túto obrazovku, aby ste zálohovali svoje zariadenie. V časti Zálohovať však môžete kontrolovať, kedy sa vytvorila posledná záloha.

Obnovenie

Ak máte nové zariadenie so systémom iOS alebo ak potrebujete obnovením zariadenia so systémom iOS vyriešiť problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Zapnite zariadenie. Mala by sa zobraziť obrazovka s textom Ahoj.
 2. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi nastavením systému iOS, až kým sa nedostanete na obrazovku Nastaviť.
  Nastavenie iPhonu
 3. Vyberte možnosť Obnoviť z iCloud zálohy.
 4. Vyberte zálohu.

Ak chcete znova prejsť krokmi sprievodcu nastavením systému iOS, môžete vymazať celý obsah zariadenia. Stačí, ak klepnete na položky Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Vymaže sa tým celý obsah zariadenia, a preto tento krok vykonajte len v prípade, ak už máte zálohu. Sprievodca nastavením systému iOS predstavuje jediný spôsob, akým možno obnoviť zálohu.

iTunes

Pomocou aplikácie iTunes môžete zálohovať a obnoviť obsah iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Zálohovanie

Ak chcete zálohovať obsah zariadenia so systémom iOS do aplikácie iTunes v počítači, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Uistite sa, že v počítači máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 2. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču.
 3. Vyberte položky Súbor > Zariadenia > Zálohovať.
  Ak používate aplikáciu iTunes 10.7 alebo staršiu, kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte položku Zálohovať.

Zálohu môžete vytvoriť aj synchronizovaním zariadenia so systémom iOS s počítačom. Pri synchronizácii pomocou aplikácie iTunes je vytvorenie zálohy prvým krokom.

Ak chcete skontrolovať, či sa zálohovanie dokončilo úspešne, otvorte nastavenia aplikácie iTunes a vyberte kartu Zariadenia. Zobrazí sa názov zariadenia spolu s dátumom a časom vytvorenia zálohy pomocou aplikácie iTunes.
Záloha v okne Nastavenia zariadení

Obnovenie

Ak máte nové zariadenie so systémom iOS alebo ak potrebujete obnovením zariadenia vyriešiť problém, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pripojte zariadenie so systémom iOS k počítaču, v ktorom je uložená záloha.
 2. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie iTunes.
 3. Vyberte položky Súbor > Zariadenia > Obnoviť zo zálohy.
  Ak používate aplikáciu iTunes 10.7 alebo staršiu, kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie a vyberte položku Obnoviť zo zálohy. Aplikácia iTunes ani systém iOS nepodporujú inštaláciu záloh novších verzií systému iOS do zariadení so staršími verziami systému iOS.

Dôležité:  Informácie o produktoch, ktoré nevyrobila spoločnosť Apple, majú iba informačný význam a nepredstavujú odporúčanie ani schválenie týchto produktov zo strany spoločnosti Apple. Ďalšie informácie vám poskytne príslušný dodávateľ. 

Naposledy upravené:
Boli tieto informácie užitočné?
66% ľudí považuje tieto informácie za užitočné.

Ďalšie informácie týkajúce sa podpory produktov

Slovensko