Výber typu dokumentu v Pages na Macu, iPhone alebo iPade

Na písanie listov alebo vytváranie reportov môžete použiť dokument textového editora a na vytváranie bulletinov alebo letákov dokument s rozložením strán.

 • V dokumente textového editora text z jednej strany pokračuje na ďalšej a nové strany sa vytvárajú automaticky, keď sa dostanete na koniec strany. Je preto ideálny pre dokumenty, ako sú reporty alebo listy, v ktorých je hlavný obsah tvorený textom.

 • V dokumente s rozložením strán môžete ručne meniť usporiadanie strán a voľne na stranu umiestňovať textové polia, obrázky a ďalšie objekty. Rozloženie strán používajte pre bulletiny, letáky a ďalšie dokumenty s mnohými grafickými prvkami.

Šablóny v Pages sú navrhnuté buď pre spracovanie textu, alebo pre rozloženie strán. Ak sa rozhodnete zmeniť typ dokumentu po výbere šablóny, môžete ho kedykoľvek skonvertovať.

Výber typu dokumentu na Macu

Základný dokument textového editora alebo dokument s rozložením strán môžete vytvoriť vybratím príslušnej šablóny. Typ dokumentu môžete zmeniť aj po začatí práce na dokumente.

Vytvorenie základného dokumentu

V Pages vyberte Súbor > Nový a potom vyberte jednu z možností podľa toho, aký typ dokumentu chcete vytvoriť:

 • Ak chcete vytvoriť základný dokument textového editora, vo výbere šablón dvakrát kliknite na šablónu Prázdna alebo Prázdna na šírku v kategórii Základné.

 • Ak chcete vytvoriť základný dokument s rozložením strán, dvakrát kliknite na šablónu Prázdne rozloženie v kategórii Základné. Ostatné kategórie šablón, ako napríklad Bulletiny alebo Knihy – na šírku, obsahujú šablóny, ktoré používajú typ dokumentu s rozložením strán.

Apka Pages používa vaše údaje v časti Moja vizitka Ak sa zobrazí výzva na povolenie prístupu apky Pages k vašim kontaktným údajom, vyjadrite súhlas kliknutím na Potvrdiť alebo vyberte Pages > Nastavenia a potom vyberte Vyplniť údaje o odosielateľovi z mojej vizitky v Kontaktoch. Apky, ktoré môžu používať vaše kontaktné údaje, si môžete pozrieť alebo zmeniť v Systémových nastaveniach.

Zmena typov dokumentov

Ak ste už do dokumentu začali pridávať obsah, konverzia na iný typ dokumentu môže ovplyvniť váš obsah v dokumente.

Ak neviete, ktorý typ dokumentu používate, pozrite si menu Súbor. Ak sa v menu Súbor zobrazuje položka Konvertovať na rozloženie strán, ide o dokument textového editora. Ak sa zobrazuje položka Konvertovať na spracovanie textu, ide o dokument s rozložením strán.

 • Ak chcete dokument s rozložením strán skonvertovať na dokument textového editora, otvorte ho a vyberte Súbor > Konvertovať na spracovanie textu.

 • Ak chcete dokument textového editora skonvertovať na dokument s rozložením strán, otvorte ho, vyberte Súbor > Konvertovať na rozloženie strán a kliknite na Konvertovať. Ak ste si neuložili žiadny obsah, o ktorý po konverzii nechcete prísť, kliknite na Zrušiť.

Ak sa potrebujete vrátiť k pôvodnému dokumentu, môžete stlačením kombinácie klávesov Command-Z odvolať posledné vykonané akcie alebo môžete obnoviť predchádzajúcu verziu dokumentu.

Výber typ dokumentu na iPhone alebo iPade

Základný dokument textového editora alebo dokument s rozložením strán môžete vytvoriť vybratím príslušnej šablóny. Typy dokumentov môžete meniť aj po začatí práce na dokumente.

Vytvorenie nového dokumentu

 1. V správcovi dokumentov v Pages klepnite na tlačidlo Nový dokumentPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text v hornej časti obrazovky, čím sa otvorí výber šablón. Ak je dokument otvorený, klepnutím na tlačidlo SpäťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text v ľavom hornom rohu sa vráťte do správcu dokumentov.

 2. Vyberte jednu z možností podľa toho, aký typ dokumentu chcete vytvoriť:

  • Ak chcete vytvoriť základný dokument textového editora, klepnite na Začať písať. Alebo klepnite na možnosť Vyberte šablónu a potom klepnite na šablónu Prázdna alebo Prázdna na šírku v kategórii Základné.

  • Ak chcete vytvoriť základný dokument s rozložením strán, klepnite na možnosť Vyberte šablónu a potom klepnite na šablónu Prázdne rozloženie v kategórii Základné. Ostatné kategórie šablón, ako napríklad Bulletiny alebo Knihy – na šírku, takisto obsahujú šablóny, ktoré používajú typ dokumentu s rozložením strán.

Zmena typov dokumentov

Typy dokumentov pre aktuálny dokument môžete kedykoľvek zmeniť. Ak ste už vybrali šablónu a do dokumentu ste pridali obsah, prepínanie typov môže mať vplyv na obsah v dokumente. Pred prepnutím typov dokumentov si nezabudnite uložiť kópiu dokumentu.

Ak chcete skontrolovať, ktorý typ dokumentu používate, a prípadne prepnúť na iný typ, postupujte takto:

 1. Klepnite do rohu dokumentu, aby ste neoznačili žiadny text ani objekty.

 2. Na iPhone klepnite na tlačidlo ViacPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text. Na iPade klepnite na názov dokumentu alebo na tlačidlo Viac podľa toho, čo sa zobrazuje na paneli s nástrojmi.

 3. Klepnite na Možnosti dokumentu, na Nastavenie dokumentu a potom na Dokument:

  • Ak je možnosť Telo dokumentu zapnutá, ide o dokument textového editora.

  • Ak je možnosť Telo dokumentu vypnutá, ide o dokument s rozložením strán.

 4. Ak chcete prepnúť na iný typ dokumentu, postupujte takto:

  • Ak chcete dokument s rozložením strán skonvertovať na dokument textového editora, zapnite možnosť Telo dokumentu.

  • Ak chcete dokument textového editora skonvertovať na dokument s rozložením strán, vypnite možnosť Telo dokumentu a potom klepnite na Konvertovať. Ak ste si neuložili žiadny obsah, o ktorý po konverzii nechcete prísť, klepnite na Zrušiť.

 5. Ak sa potrebujete vrátiť k pôvodnému dokumentu, môžete klepnutím na tlačidlo OdvolaťPre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text odvolať posledné vykonané akcie. Alebo môžete obnoviť predchádzajúcu verziu dokumentu.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: