Povolenie pripojenia príslušenstva USB a ďalších zariadení k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak je váš iPhone, iPad alebo iPod touch chránený kódom a zamknutý, možno ho budete musieť najskôr odomknúť, aby ste ho mohli pripojiť k Macu, PC alebo príslušenstvu.

Odomknutie zariadenia

iPhone, iPad alebo iPod touch môže byť potrebné odomknúť, aby mohol rozpoznať určité príslušenstvo a pripojiť sa k nemu:

  • Príslušenstvo USB

  • Príslušenstvo Thunderbolt

  • Príslušenstvo rozhrania Smart Connector (napríklad Smart Keyboard) pre iPad

  • Počítače Mac alebo PC

Keď zariadenie odomknete, príslušenstvo zostane pripojené, aj keď sa zariadenie znova zamkne.

Ak zariadenie chránené kódom najskôr neodomknete alebo ak ste ho neodomkli a nepripojili k príslušenstvu za poslednú hodinu, zariadenie nebude s príslušenstvom alebo počítačom komunikovať a v niektorých prípadoch sa nemusí nabíjať. Môže sa vám tiež zobraziť výzva, aby ste zariadenie pred používaním príslušenstva odomkli.

Ak zariadenie príslušenstvo nerozpozná ani po odomknutí, odpojte ho od príslušenstva. Potom zariadenie odomknite a znova pripojte príslušenstvo.

Aj keď iPhone, iPad alebo iPod touch neodomknete, zariadenie sa bude nabíjať ako zvyčajne, ak je pripojené k napájaciemu adaptéru USB.

Povolenie prístupu k príslušenstvu USB alebo Thunderbolt a k ďalšiemu príslušenstvu

iPhone, iPad alebo iPod touch môžete nastaviť tak, aby mal vždy povolený prístup k príslušenstvu. Ak napríklad používate asistenčné zariadenie USB, pomocou ktorého zadávate kód na zamknutom iPhone, mnohé asistenčné zariadenia automaticky zapnú nastavenie, ktoré povolí USB zariadenia pri ich prvom pripojení.

Ak príslušenstvo nepripájate pravidelne, možno budete musieť toto nastavenie zapnúť manuálne.

V menu Nastavenia prejdite na obrazovku Face ID a kód alebo Touch ID a kód a v časti Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky zapnite možnosť Príslušenstvo.

Na obrazovke Face ID a kód v Nastaveniach na iPhone je možnosť Príslušenstvo v časti Povoliť prístup zo zamknutej obrazovky predvolene vypnutá

Keď je možnosť Príslušenstvo vypnutá, pred pripojením príslušenstva môže byť potrebné odomknúť zariadenie.

Správcovia môžu na zariadeniach, ktoré majú pod dohľadom, ovládať nastavenie Príslušenstvo pomocou nástroja Apple Configurator alebo riešenia správy mobilných zariadení (MDM).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: