Spoločné pozeranie filmov a TV seriálov vo FaceTime na iPhone alebo iPade

Pomocou SharePlay môžu všetci účastníci FaceTime hovoru spoločne pozerať filmy a TV seriály.

Čo potrebuje každý účastník

Spoločné sledovanie videa počas FaceTime hovoru

 1. Na iPhone alebo iPade začnite FaceTime hovor.

 2. Vo FaceTime hovore potiahnite nahor z dolného okraja a potom otvorte apku na streamovanie videa, ktorá podporuje SharePlay.

 3. Vyberte film alebo TV seriál a spustite prehrávanie. Ak sa zobrazí výzva, klepnite na SharePlay.

Ovládacie prvky prehrávania majú všetci diváci spoločné, takže ktokoľvek môže prehrávanie spustiť, pozastaviť alebo prevíjať dozadu či dopredu. Zmena nastavení, ako sú napríklad skryté titulky a hlasitosť, sa však prejaví len v zariadení používateľa, ktorý ju urobil.

Pozvanie priateľov na spoločné sledovanie videa vo FaceTime z podporovanej apky

Reláciu SharePlay môžete spustiť aj z podporovaných streamovacích apiek.

 1. Otvorte streamovaciu apku.

 2. Vyhľadajte film alebo TV seriál, ktorý chcete zdieľať. Klepnite na tlačidlo Menutlačidlo Menu alebo tlačidlo Zdieľaťtlačidlo Zdieľať .

 3. Klepnite na SharePlaySharePlay a zadajte kontakty, ktorým chcete zavolať.

 4. Klepnutím na FaceTime môžete spustiť videohovor cez FaceTime. Alebo môžete klepnutím na tlačidlo Audio tlačidlo Audio spustiť audio FaceTime.

 5. Spustite video.

Ovládacie prvky prehrávania majú všetci diváci spoločné, takže ktokoľvek môže prehrávanie spustiť, pozastaviť alebo prevíjať dozadu či dopredu. Zmena nastavení, ako sú napríklad skryté titulky a hlasitosť, sa však prejaví len v zariadení používateľa, ktorý ju urobil.

Ak potrebujete pomoc so streamovacou apkou, prečítajte si, ako kontaktovať vývojára apky tretej strany.

Pripojenie k relácii pozerania cez SharePlay vo FaceTime hovore

 1. Vo FaceTime hovore klepnite na Otvoriť vedľa položky Pripojiť sa k SharePlay.

  ios-16-iphone-13-pro-facetime-shareplay-tv-show-join-shareplay
 2. Keď sa otvorí apka na streamovanie videa, klepnite na Pripojiť sa k SharePlay.

 3. Ak sa chcete vrátiť do FaceTime hovoru, klepnite na dlaždicu obrazu v obraze, ktorá sa zobrazuje pred apkou na streamovanie videa.

Ak k obsahu nemáte prístup, zobrazí sa výzva, aby ste ho získali prostredníctvom predplatného, kúpy alebo bezplatného skúšobného odberu (ak je k dispozícii).

Zistenie, ktoré apky podporujú SharePlay

 1. Počas FaceTime hovoru klepnite na tlačidlo Zdieľať obsahtlačidlo Zdieľať obsah .

 2. V časti Apky pre SharePlay potiahnite prstom cez zoznam nainštalovaných apiek, z ktorých môžete zdieľať obsah, a klepnutím otvorte niektorú apku. Môžete aj klepnúť na Viac a prechádzať podporované apky v App Store.

Viac informácií

Prečítajte si, ako pomocou SharePlay spoločne sledovať obsah vo FaceTime na Apple TV.

Cez SharePlay môžete spoločne pozerať filmy a TV seriály aj vo FaceTime na Macu so systémom macOS Monterey alebo novším.

Služba FaceTime a niektoré jej funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Ak sú používatelia služby SharePlay v iných krajinách alebo oblastiach, určitý obsah nemusí byť podporovaný.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: