Úprava jasu a teploty farieb na iPhone alebo iPade

Jas môžete ovládať pomocou ovládacieho centra alebo môžete otvoriť Displej a jas v menu Nastavenia.

Úprava jasu v ovládacom centre

  1. Na iPhone X a novšom alebo na iPade so systémom iOS 12 alebo iPadOS potiahnite prstom nadol z pravého horného rohu displeja. Na iPhone 8 alebo staršom potiahnite prstom nahor zo spodného okraja displeja.

  2. Potiahnutím lišty jasulišta jasu nahor alebo nadol upravte jas.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Prečítajte si viac o displeji na iPhone X alebo novšom. Prečítajte si viac o ovládacom centre na iPhone alebo iPade.

Úprava jasu a teploty farieb v Nastaveniach

  1. V apke Nastavenia klepnite na Displej a jas.

  2. Potiahnutím posuvníka doprava alebo doľava upravte jas.

Pre obrázok nie je zadaný žiadny alternatívny text

Na tejto obrazovke môžete zapnúť tmavý režim, ktorý je navrhnutý tak, aby znižoval únavu očí. Tmavý režim využíva tmavú farebnú schému, ktorá sa nastaví v celom systéme vrátane apiek dodaných spolu so zariadením a mnohých apiek iných výrobcov.

Technológia True Tone*, ktorá je predvolene zapnutá, využíva pokročilé senzory, pomocou ktorých prispôsobuje farby a intenzitu displeja okolitému svetlu, aby bol obraz na displeji prirodzenejší.

Ak technológiu True Tone vypnete, displej bude udržiavať konštantné farby a intenzitu bez ohľadu na zmeny okolitého svetla.

Môžete aj zapnúť režim Night Shift, ktorý upravuje farby na displeji tak, aby sa používali teplejšie odtiene spektra, ktoré sú pre oči príjemnejšie. Ak chcete upraviť teplotu farieb smerom k teplejším alebo studenším odtieňom, prejdite na Nastavenia > Displej a jas > Night Shift a použite posuvník teploty farieb.

Niektoré nastavenia prístupnosti pre displej vrátane funkcií Prevrátiť farby, Odtiene sivej a Zvýšiť kontrast môžu technológiu True Tone vypnúť. Ak na iPade zapnete referenčný režim, nebudete môcť upravovať jas a technológia True Tone aj režim Night Shift budú zakázané.

Úrovne jasu

Zariadenia so systémom iOS sú vybavené senzorom okolitého osvetlenia, pomocou ktorého upravujú úrovne jasu na základe okolitých svetelných podmienok. V tmavom prostredí senzor jas znižuje, na svetlých miestach ho zasa zvyšuje. Funkcia automatického jasu je predvolene zapnutá.

Pri zapnutom automatickom jase si môžete všimnúť, že posuvník jasu zariadenia sa posúva podľa toho, ako sa menia svetelné podmienky.

Zapnutie alebo vypnutie automatického jasu:

  1. V apke Nastavenia klepnite na Prístupnosť.

  2. Klepnite na Displej a veľkosť textu.

  3. Rolujte na položku Automatický jas a klepnutím funkciu zapnite alebo vypnite.

Ak si myslíte, že sa jas obrazovky neprispôsobuje správne, skúste vypnúť Automatický jas a potom túto funkciu znova zapnite.

Trvalo zapnutý displej a automatické úpravy jasu na modeloch iPhonu 14 Pro a novších

Trvalo zapnutý displejTrvalo zapnutý displej

Ak chcete funkciu Trvalo zapnutý displej vypnúť alebo zapnúť, postupujte takto:

  1. V apke Nastavenia klepnite na Displej a jas.

  2. Rolujte nadol na možnosť Trvalo zapnutý displej a vypnite alebo zapnite funkciu Trvalo zapnutý displej.

Viac informácií

* Technológiu True Tone môžete používať na týchto zariadeniach: iPhone 8 a novší, iPhone SE (2. generácia) a novší, iPad (9. generácia), 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia) a novší, 11-palcový iPad Pro, 10,5-palcový iPad Pro, 9,7-palcový iPad Pro, iPad Air (3. generácia) a novší a iPad mini (5. generácia) a novší.

Dátum zverejnenia: