Počúvanie obsahu zo služby Apple Music na webe a v apkách

Ak si predplatíte službu Apple Music, môžete hudbu z jej katalógu a zo svojej hudobnej knižnice prehľadávať a prehrávať na webe a v apkách.

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music na webe

 1. Prejdite na stránku music.apple.com.

 2. Prihláste sa pomocou Apple ID a hesla, ktoré používate s predplatným služby Apple Music.

Po prihlásení budete môcť:

Počúvanie obsahu zo služby Apple Music v apkách

Apky vás môžu požiadať o povolenie prístupu k vášmu predplatnému služby Apple Music. Keď vás apka požiada o povolenie, klepnutím na OK jej udelíte prístup k svojej hudobnej knižnici, playlistom a osobným odporúčaniam.

Ak používate webovú stránku tretej strany, otvorte nastavenia účtu a vyhľadajte možnosť pripojenia vášho predplatného. Je možné, že sa najskôr budete musieť prihlásiť do účtu, ktorý používate na danej webovej stránke.

Určenie apiek v iPhone, iPade alebo iPode touch, ktoré majú prístup k službe Apple Music

 1. Otvorte apku Nastavenia.

 2. Klepnite na Súkromie.

 3. Klepnite na Médiá a Apple Music.

 4. Vypnite apky, ktoré nemajú mať prístup k vášmu predplatnému služby Apple Music.

  ios-16-iphone-13-pro-settings-privacy-media-apple-music

V prípade niektorých apiek môže byť na vypnutie prístupu k predplatnému služby Apple Music potrebné použiť apku Apple Music.

 1. Otvorte apku Apple Music.

 2. Klepnite na položku Na vypočutie.

 3. Klepnite na ikonu fotky v pravom hornom rohu obrazovky.

 4. Rolovaním nadol prejdite do sekcie Apky s prístupom a klepnite na zelený posuvník. Zobrazí sa výzva na odstránenie Apple Music.

  ios-16-iphone-13-pro-music-account-apps-with-access

Určenie apiek v zariadení s Androidom, ktoré majú prístup k službe Apple Music

 1. Otvorte apku Apple Music.

 2. Klepnite na tlačidlo Viac .

 3. Klepnite na Účet.

 4. Rolujte nadol a klepnite na položku Apky s prístupom.

 5. Potiahnite prstom doľava v apke, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na Vymazať.

Viac informácií

Zistite viac o správe digitálnych práv služby Apple Music pre prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer.

Dostupnosť služby Apple Music sa môže v jednotlivých krajinách a oblastiach líšiť. Pozrite si, čo je dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: