O Správe digitálnych práv služby Apple Music pre prehliadače Microsoft Edge a Internet Explorer

Na ochranu svojho duševného vlastníctva (vrátane obsahu chráneného autorskými právami) používajú vlastníci obsahu technológiu riadenia prístupu k obsahu Microsoft PlayReady. Táto služba chráni určitý obsah pomocou technológie PlayReady. Ak technológia PlayReady ochranu obsahu nezabezpečí, môžu jeho vlastníci požadovať, aby služba obmedzila alebo úplne znemožnila doručovanie chráneného obsahu do určitých zariadení alebo softvérových aplikácií pre počítač. V určitých prípadoch sa môže zobraziť výzva na upgradovanie technológie PlayReady, aby bolo možné naďalej používať obsah služby. Ak upgrade odmietnete vykonať, nebudete mať prístup k obsahu, ktorý ho vyžaduje.

Tieto funkcie nemusia byť dostupné v niektorých webových prehliadačoch, ako je napríklad Internet Explorer 11, ani v starších verziách niektorých operačných systémov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: