Importovanie kontaktov zo SIM karty do iPhonu

Do iPhonu môžete importovať kontakty zo SIM karty, ak takýto postup vaša SIM karta podporuje. Prečítajte si, ako postupovať.

Importovanie kontaktov uložených na SIM karte

  1. Vložte do iPhonu predchádzajúcu SIM kartu, na ktorej máte uložené kontakty. Uistite sa, že SIM karta zodpovedá rozmerom slotu.

  2. Klepnite na Nastavenia > Kontakty > Importovať zo SIM karty.

    Obrázok zobrazujúci nastavenia kontaktov
  3. Ak sa zobrazí výzva, vyberte, či chcete importovať kontakty zo SIM karty.

  4. Počkajte na dokončenie importu.

  5. Otvorte Kontakty a uistite sa, že sa kontakty naimportovali.* V prípade potreby môžete nahradiť SIM kartu, z ktorej ste práve naimportovali údaje, novšou SIM kartou.

iPhone neukladá kontakty na SIM kartu. Ak chcete preniesť kontakty medzi iPhonmi, môžete pomocou služby iCloud vytvoriť zálohu alebo preniesť obsah medzi zariadeniami.

Viac informácií

* Formát informácií o kontaktoch importovaných zo SIM karty závisí od spôsobu, akým predchádzajúci telefón ukladal informácie na SIM kartu. Ak potrebujete pomoc s importovaním kontaktov z telefónu inej značky než Apple, pozrite si webovú stránku výrobcu, navštívte obchod s apkami alebo kontaktujte svojho operátora.

Dátum zverejnenia: