Aktívne potláčanie hluku a režim transparentného posluchu na slúchadlách AirPods Pro a AirPods Max

Slúchadlá AirPods Pro a AirPods Max ponúkajú tri režimy filtrovania hluku: aktívne potláčanie hluku, režim transparentného posluchu a vypnutie. Môžete medzi nimi prepínať podľa toho, do akej miery chcete počuť zvuky okolia.

Čo je to aktívne potláčanie hluku a transparentný režim?

Keď je zapnuté aktívne potláčanie hluku, jeden či viac mikrofónov otočených smerom von zisťuje okolité zvuky. Slúchadlá AirPods Pro (1. alebo 2. generácia) alebo AirPods Max na ne reagujú potlačením hluku, takže sa tieto zvuky zredukujú skôr, než ich začujete. Mikrofón otočený dovnútra zisťuje neželané vnútorné zvuky vo vašom uchu, na ktoré AirPods Pro alebo AirPods Max takisto reagujú potlačením hluku.

Režim transparentného posluchu umožňuje okolitým zvukom preniknúť dovnútra, a tak počujete, čo sa deje okolo vás. Aktívne potláčanie hluku a režim transparentného posluchu fungujú najlepšie, keď AirPods Pro dobre priliehajú.

Ak máte slúchadlá AirPods Pro (2. generácia) a najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS, môžete použiť aj režim Adaptívne audio, ktorý upravuje nastavenia filtrovania hluku podľa vášho okolia.

Prepínanie režimov filtrovania hluku

Režimy filtrovania hluku môžete prepínať priamo na slúchadlách AirPods Pro alebo AirPods Max, prípadne môžete použiť iPhone, iPad, Apple Watch alebo Mac. Pri prepínaní medzi režimami sa ozve cinknutie.

Ak na prepínanie režimov filtrovania hluku používate systém iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS, aktívne potláčanie hluku je k dispozícii pod názvom Potláčanie hluku.

Prepínanie medzi režimami filtrovania hluku na slúchadlách AirPods Max

Keď máte slúchadlá AirPods Max nasadené, stlačením tlačidla filtrovania šumu môžete prepínať medzi aktívnym potláčaním hluku a transparentným režimom. V nastaveniach pripojenia Bluetooth na iPhone, iPade alebo Macu si môžete prispôsobiť režimy, medzi ktorými sa má prepínať (aktívne potláčanie hluku, režim transparentného posluchu a vypnutie).

airpods-max-noise-mode-sound-mode-button-right-side

Prepínanie medzi režimami filtrovania hluku na slúchadlách AirPods Pro

Držte snímač tlaku na stopke slúchadla AirPod stlačený, až kým sa neozve cinknutie.

airpods-pro-change-noise-mode-sound-mode-sensor-right

Ak máte nasadené obe slúchadlá AirPods, aktívne potláčanie hluku, režim transparentného posluchu a vypnutie môžete prepínať stlačením a podržaním snímača tlaku na ktoromkoľvek slúchadle AirPod. Na slúchadlách AirPods Pro (2. generácia) môžete aj prepnúť do režimu Adaptívne audio. V nastaveniach pripojenia Bluetooth na iPhone, iPade alebo Macu môžete prispôsobiť režimy, medzi ktorými sa má prepínať.

Ak chcete aktívne potláčanie hluku používať iba na jednom slúchadle AirPod, na iPhone alebo iPade prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > AirPods a zapnite možnosť Potláčanie hluku s jedným AirPodom. Potom môžete stlačením a podržaním snímača tlaku prepínať medzi režimami filtrovania hluku.

Prepínanie medzi režimami filtrovania hluku na iPhone alebo iPade

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo iPadOS otvorte ovládacie centrum.

 2. Nasaďte si slúchadlá AirPods Max alebo obe slúchadlá AirPods a držte posuvník hlasitosti stlačený, kým sa nezobrazia ďalšie ovládacie prvky.

 3. Klepnite na ikonu Filtrovanie šumu v ľavom dolnom rohu.

  ios-16-iphone-14-pro-control-center-volume-noise-control-noise-cancellation-transparency-mode
 4. Klepnite na Potláčanie hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.

Režimy filtrovania hluku môžete prispôsobovať a prepínať aj v apke Nastavenia:

 1. So slúchadlami AirPods v ušiach a pripojenými k iPhonu alebo iPadu prejdite na Nastavenia.

 2. Klepnite na názov slúchadiel AirPods.

 3. Ak chcete prepnúť medzi režimami filtrovania hluku, klepnite na Potláčanie hluku, Transparentný posluch alebo Vypnuté. Ak chcete vybrať režimy filtrovania hluku na prepínanie pomocou snímača tlaku na slúchadlách AirPods Pro alebo tlačidla filtrovania šumu na slúchadlách AirPods Max, vyberte dva alebo tri režimy v časti Tlačidlo prepína medzi.

  ios-16-iphone-14-pro-settings-airpods-noise-control-transparency

Prepínanie medzi režimami filtrovania hluku na hodinkách Apple Watch

 1. Pri počúvaní zvuku cez hodinky klepnite na ikonu AirPlay .

 2. Klepnite na Potláčanie hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.

  watchos-9-watch-s8-music-now-playing-airplay-airpods-noise-cancellation

Prepínanie medzi režimami filtrovania hluku na Macu

 1. Keď máte slúchadlá AirPods Pro alebo AirPods Max pripojené k Macu, kliknite na ovládacie centrum na lište.

 2. Kliknite na Bluetooth.

 3. Vyberte AirPods Pro alebo AirPods Max a potom vyberte Potláčanie hluku, Transparentný režim alebo Vypnuté.

  macos-ventura-macbook-pro-menu-bar-sound-airpods-noise-control-transparency-noise-cancellation

Môžete tiež vybrať dva alebo tri režimy filtrovania hluku, ktoré chcete prepínať pomocou snímača tlaku na slúchadlách AirPods Pro alebo tlačidla na filtrovanie hluku na slúchadlách AirPods Max:

 1. Ak máte slúchadlá AirPods Pro alebo AirPods Max pripojené k Macu, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.

 2. Po kliknutí na Stlačením a podržaním prepínať režimy môžete vybrať dva alebo tri režimy filtrovania hluku, medzi ktorými chcete prepínať.

  macos-ventura-system-settings-airpods-press-and-hold-cycle-between-noise-control-options

Prečítajte si, čo robiť, ak aktívne potláčanie hluku v slúchadlách AirPods Pro nefunguje správne.

Dátum zverejnenia: