Udržiavanie hodiniek Apple Watch v prijateľnom rozsahu prevádzkovej teploty

Prečítajte si o vhodných prevádzkových podmienkach pre hodinky Apple Watch a získajte tipy na udržiavanie týchto teplôt a bezpečnú manipuláciu so zariadením.

Nižšie nájdete odporúčané teploty a podmienky pre väčšinu modelov hodiniek Apple Watch alebo pre hodinky Apple Watch Ultra. Hodinky Apple Watch Ultra a novšie sú navrhnuté na používanie v podmienkach a situáciách, ktoré sa pre iné modely hodiniek Apple Watch neodporúčajú.

Odporúčané podmienky používania a uchovávania väčšiny modelov hodiniek Apple Watch

Hodinky Apple Watch sú navrhnuté tak, aby optimálne fungovali pri teplotách od 0 do 35 °C.

Hodinky Apple Watch môžete uchovávať pri teplotách od -20 do 45 °C.

Odporúčané podmienky používania a uchovávania hodiniek Apple Watch Ultra

Hodinky Apple Watch Ultra a novšie fungujú najlepšie v nasledujúcich podmienkach:

 • Okolitá teplota počas nosenia hodiniek Apple Watch Ultra: -20 až 55 °C

 • Okolitá teplota počas nabíjania hodiniek Apple Watch Ultra: 0 až 35 °C

 • Okolitá teplota pri skladovaní hodiniek Apple Watch Ultra: -20 až 45 °C

 • Teplota vody počas aktivít pod vodou s hodinkami Apple Watch Ultra: 0 až 40 °C

 • Relatívna vlhkosť: 5 % až 90 %, bez kondenzácie

Okolitá teplota a iné podmienky môžu mať vplyv na niektoré funkcie hodiniek Apple Watch Ultra a novších, ako aj iných modelov hodiniek Apple Watch. Napríklad výdrž batérie sa pri nízkych teplotách môže skrátiť. Apka EKG je presná len pri okolitej teplote od 0 °C do 35 °C. Meranie srdcovej frekvencie môže byť pri nízkej okolitej teplote menej presné. A pri veľmi nízkej okolitej teplote alebo v podmienkach, v ktorých sa teplota rýchlo mení, nemusí dotyková obrazovka na hodinkách Apple Watch reagovať podľa očakávania.

Správa teploty hodiniek Apple Watch

Hodinky Apple Watch by ste nemali nechávať ležať dlhší čas na priamom slnku ani ich počas horúcich dní nechávať v aute. Uchovávanie alebo používanie zariadenia mimo odporúčaného rozsahu teplôt môže znižovať výdrž batérie a spôsobovať ďalšie poškodenie.

Hodinky Apple Watch dokážu v prípade potreby regulovať svoju vnútornú teplotu. V takom prípade sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

 • Môže sa predĺžiť doba nabíjania alebo sa nabíjanie úplne zastaví.

 • Displej môže stmavnúť.

 • Dátové prenosy sa môžu spomaliť alebo zastaviť.

 • Môžu sa zatvoriť niektoré apky.

 • Modely Cellular hodiniek Apple Watch sa môžu odpojiť od mobilnej siete alebo na nich nebude možné prijímať či uskutočňovať hovory. V takom prípade bude mať tlačidlo pripojenia k mobilnej sieti v ovládacom centre červenú farbu. Mobilná sieť začne fungovať normálne, keď hodinky Apple Watch vychladnú. Stále však budete môcť uskutočňovať tiesňové volania.

Ak sa hodinky Apple Watch príliš zahrejú

watchos-10-series-8-watch-temperature

Ak sú hodinky Apple Watch prehriate, zobrazuje sa na nich len červený teplomer a čas. Postupujte takto:

 1. Ak máte zariadenie na zápästí, zložte ho. Ak sa hodinky Apple Watch práve nabíjajú, odstráňte ich z nabíjačky. Hodinky sa vypnú niekoľko sekúnd po zobrazení teplomera. Ak necháte hodinky položené na nabíjačke, nevypnú sa. Ak sa pokúsite hodinky opäť zapnúť, znova sa zobrazí červený teplomer.

 2. Preneste hodinky Apple Watch na chladnejšie miesto a nechajte ich vychladnúť. Až potom si ich opäť nasaďte alebo ich vráťte na nabíjačku. Keď hodinky vychladnú, znova sa zapnú.

 3. Ak telefonujete cez model Cellular hodiniek Apple Watch v oblasti so slabým mobilným signálom, presuňte sa na miesto so silnejším signálom.

Bezpečné zaobchádzanie s hodinkami Apple Watch a ich príslušenstvom

Hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér a magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch spĺňajú príslušné normy a limity týkajúce sa povrchovej teploty. Aj v rámci týchto limitov však môže dlhodobý kontakt s teplým povrchom spôsobiť nepohodlie alebo zranenie.

Tu je niekoľko bezpečnostných tipov:

 • Nezabúdajte, že keď sú hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér alebo magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch pripojené ku zdroju napájania, zahrievajú sa.

 • Keď sú hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér alebo magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch pripojené ku zdroju napájania, nemali by na dlhší čas prísť do kontaktu s pokožkou.

 • Počas nabíjania by sa hodinky Apple Watch, ich napájací adaptér a magnetický nabíjací kábel pre hodinky Apple Watch mali nachádzať na dobre vetranom mieste. Znamená to, že kým sa nabíjajú alebo sú pripojené ku zdroju napájania, nemali by byť prikryté.

 • Modely hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením môžu byť pri používaní mobilných dát na dotyk teplejšie.

 • Ak začnú byť hodinky Apple Watch nepríjemne teplé, zložte si ich. Ak máte zdravotnú poruchu, pre ktorú nedostatočne vnímate teplo na pokožke, dávajte si obzvlášť pozor.

Hodinky Apple Watch, ich adaptér a magnetický napájací kábel pre hodinky Apple Watch spĺňajú normu pre bezpečnosť zariadení informačných technológií IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013. Táto bezpečnostná norma bola prijatá v mnohých krajinách a regiónoch. Označuje sa napríklad takto:

 • UL 60950-1 v USA

 • CSA 60950-01 v Kanade

 • EN 60950- v Európe

 • AS/NZS 60950:1 v Austrálii a na Novom Zélande

Dátum zverejnenia: